Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία
«Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία»

ΚΑΛΟΥΜΕ μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των κλάδων ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.01 Φυσικών και ΠΕ 06 Αγγλικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα του Κανονισμού, που αφορά τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, όπως ισχύει (Ref.:2011-04-D-14-en-6) και αναφέρονται κατωτέρω, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη με απόσπαση των κάτωθι θέσεων:

Α) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Δύο (02) θέσεις κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών, με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα (L2), όπως προσδιορίζεται στον Κανονισμό για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref: 2019-01-D-35en-2).
 Μία (01) θέση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες III .  Μία (01) θέση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο

Οι υποψήφιοι κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για όλες τις θέσεις του κλάδου τους στη βαθμίδα αυτή, κατά σειρά προτίμησης.

Β) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

I) Δύο (02) θέσεις κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών, με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική (L1).
 Μία (01) θέση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ.  Μία (01) θέση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ.
II) Μία (01) θέση κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών, με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική (L1), όπως προσδιορίζεται στον Κανονισμό για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref: 2019-01-D-35-en-2), στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙV.
III) Μία (01) θέση κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών , με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική (L2, L3,L4 ), όπως προσδιορίζεται στον Κανονισμό για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref: 2019-01-D-35-en-2), στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες I.
Oι υποψήφιοι κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για όλες τις θέσεις του κλάδου τους στη βαθμίδα αυτή, κατά σειρά προτίμησης.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 27-2-2020 έως και 12-3-2020 και ώρα 14:00.

Δείτε τη προκήρυξη εδώ 

σχετικά άρθρα