Μεταθέσεις: Πίνακας κίνησης διδακτικού προσωπικού ΠΕ Α' Αθήνας
Ενημέρωση απο τον αιρετό ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας Τάκη Ρουμπή: Δεν αποτυπώνει τα κενά σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Α΄ Αθήνας και δεν ανταποκρίνεται στις θέσεις του κλάδου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 2020

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΕΚΠ/ΚΟΙ Π.Π.Σ.

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ

Έλλειμμα (-) Πλεόνασμα (+) προσωπικού

Εκτίμηση ΠΥΣΠΕ ελλείμματα(-) πλεονάσματα(+)

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Έλλειμμα(-)

Πλεόνασμα (+) προσωπικού

Εκτίμηση ΠΥΣΠΕ ελλείμματα(-) πλεονάσματα (+)

ΠΕ70

Δάσκαλοι

2.940

2.760

12

19

0

-180

     -180

287

221

2

-66

-66

ΠΕ60

Νηπιαγωγοί

637

627

0

0

0

-10

     -10

65

19

0

-46

-46

ΠΕ06

Αγγλικά

278

281

7

2

0

          +3

     +3

0

0

0

0

0

ΠΕ11

Φυσική Αγωγή

270

263

2

2

0

        -7

     -7

6

8

2

+2

+2

ΠΕ79

Μουσική

123

107

1

2

0

        -16

    -16

2

1

0

-1

-1

ΠΕ05

Γαλλικά

50

50

0

0

0

          0

    0

0

0

0

0

0

ΠΕ07

Γερμανικά

21

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΕ08

Εικαστικά

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΕ86

Πληροφορική

83

83

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΕ91

Θεατρική Αγωγή

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ενόψει των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 23835/Ε2/18-02-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3848/2010, καθώς και του άρθρου 4 του Π.Δ.50/1996, επικυρώθηκε από την πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ, με 3 ψήφους υπέρ και 2 ψήφους κατά (των αιρετών), ο παραπάνω πίνακας κίνησης διδακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86 και ΠΕ91.

Η σχετική πρόταση - εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης δεν αποτυπώνει τα κενά σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Α΄ Αθήνας και δεν ανταποκρίνεται στις θέσεις του κλάδου.

Τα εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2019-2020, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των οριστικών τοποθετήσεων (Α΄, Β΄ και Γ΄ φάση) στην Α΄ Αθήνας, είναι 7 ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 4 ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 154 ΠΕ70-Δασκάλων και 14 ΠΕ79-Μουσικής. Σε αυτά προστέθηκαν από παραιτήσεις – συνταξιοδοτήσεις 4 κενά ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας, 9 κενά ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 38 κενά ΠΕ70-Δασκάλων (η μια είναι αυτοδίκαιη απόλυση) και 2 κενά ΠΕ79-Μουσικής. Με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, δυνάμει του άρθρου 254 του Ν.4610/2019, προστέθηκαν 2 οργανικά κενά ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής. Στους υπόλοιπους κλάδους δεν υπάρχουν οργανικά κενά.

Τα εναπομείναντα οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2019-2020, είναι 46 ΠΕ60-Νηπιαγωγών και 46 ΠΕ70-Δασκάλων σε Τμήματα Ένταξης και Ειδικά Σχολεία, καθώς και 1 κενό ΠΕ79-Μουσικής. Οι οργανικές θέσεις στα Τμήματα Ένταξης είναι 210 και οι οργανικά τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί είναι 173. Από τις 37 κενές οργανικές θέσεις στα Τ.Ε., οι 15 είναι τα εναπομείναντα οργανικά κενά των Τμημάτων Ένταξης, μετά τις μεταθέσεις σχολικού έτους 2018-2019 και τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών 2019, ενώ οι 22, των οποίων εκκρεμεί η σύσταση, προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4638/2019, όπου αναφέρεται: «…Στα ΤΕ των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης οι µαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61 ή ΠΕ60 µε εξειδίκευση στην ΕΑΕ για τα νηπιαγωγεία και από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ71 ή ΠΕ70 µε εξειδίκευση στην ΕΑΕ για τα δηµοτικά σχολεία. Στα ΤΕ των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως διακόσιοι πενήντα (250) µαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός, ενώ στα ΤΕ των σχολικών µονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι πενήντα (250) µαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) µε διαγνωσµένη από αρµόδιο δηµόσιο φορέα (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Δηµόσιο Νοσοκοµείο) αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τοποθετούνται δύο εκπαιδευτικοί… Ο αριθµός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτει σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, ισοδυναµεί µε αριθµό οργανικών θέσεων.». Οι σχολικές μονάδες της Α΄ Αθήνας, στις οποίες φοιτούν έως διακόσιοι πενήντα (250) μαθητές είναι 150, ενώ οι σχολικές μονάδες, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι πενήντα (250) μαθητές είναι 45.

Δυστυχώς, και μόνο η ύπαρξη όλων αυτών των οργανικών κενών καταδεικνύει την αδήριτη ανάγκη για την ικανοποίηση, όσο το δυνατόν, περισσότερων αιτήσεων μετάθεσης. Είναι εμφανές ότι, στη μεγαλύτερη Διεύθυνση Π.Ε. της χώρας, η σύσταση νέων οργανικών θέσεων, κυρίως, ειδικοτήτων, είναι εκ των ουκ άνευ.

Τάκης Ρουμπής Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Βίντεο: Η ηλεκτρονική κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων των προκηρύξεων 3ΕΑ και 4ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ
Βίντεο: Η ηλεκτρονική κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων των προκηρύξεων 3ΕΑ και 4ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ
Ολόκληρη η ηλεκτρονική κλήρωση όπως μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι της Βουλής το απόγευμα της Τετάρτης
Βίντεο: Η ηλεκτρονική κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων των προκηρύξεων 3ΕΑ και 4ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ
Βουλή: Ερώτηση 60 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις προσλήψεις σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου
Βουλή: Ερώτηση 60 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις προσλήψεις σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου
«Η κυβέρνηση της ΝΔ παρά τις ιδεοληπτικές εμμονές και τις αρχικές παλινωδίες, έστω και αργά, δείχνει να αντιλαμβάνεται την ανάγκη ενίσχυσης του...
Βουλή: Ερώτηση 60 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις προσλήψεις σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου