Μόνιμοι διορισμοί στη Γενική: Επισημάνσεις για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
Προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ

Κείμενο με επισημάνσεις, συμβουλές και οδηγίες για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019) που αφορούν τους μόνιμους διορισμούς στη Γενική Εκπαίδευση συνέταξε η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών - Ωρομισθίων & Ελαστικά Εργαζομένων στην Εκπαίδευση.

Πιο αναλυτικά:

Συνάδελφοι,

σχετικά με την προκήρυξη για την κατάταξη και τους διορισμούς στη Γενική Εκπαίδευση, στέλνουμε κάποιες οδηγίες, που καλό είναι να τις λάβουμε υπόψη:

• Αρχικά κάθε υποψήφιος πρέπει να διαβάσει καλά τα παρακάτω:

a) Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Κλικ Εδώ

b) Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Κλικ Εδώ

c) Κάλεσμα του ΥΠΑΙΘ, στο οποίο υπάρχει και η αίτηση που καταθέτουμε στις Διευθύνσεις. Κλικ Εδώ για το κάλεσμα

• Οι αιτήσεις στον ΑΣΕΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον κάθε εκπαιδευτικό κι είναι ανεξάρτητες από τις αιτήσεις που υποβάλλονται στις Δ/νσεις Εκπ/σης. Οι πίνακες που θα καταρτιστούν θα αφορούν και την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών και την πρόσληψη αναπληρωτών για τα επόμενα 3 έτη.

• Οι συνάδελφοι που θα κάνουν δύο αιτήσεις στον ΑΣΕΠ (και για τις δύο προκηρύξεις), καταθέτουν μια φορά τα δικαιολογητικά τους σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας μέχρι την 12η Φεβρουαρίου, που τελειώνει η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην Πρωτοβάθμια.

• Κάνουμε εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, για να μπορούμε να κάνουμε την αίτησή μας. Κλικ Εδώ για την Εγγραφή 

a) Ελέγχουμε πολύ καλά αν είναι σωστά τα στοιχεία μας στον ΟΠΣΥΔ.

Στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει εγγραφεί, είναι υποχρεωτικό να εγγραφεί. Κλικ Εδώ

• Σχετικά με τις ημερομηνίες:

prokirixi

• Σχετικά με την πληρωμή του παράβολου: Προσέχουμε να πληρώσουμε το παράβολο, έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αίτησης και επιπλέον λαμβάνουμε υπόψη ότι έχε πληρωθεί μόνο στην περίπτωση που έχουμε λάβει απόδειξη πληρωμής (μέσω mail, είτε αν πάμε αυτοπροσώπως και καταθέσουμε τα χρήματα σε τράπεζα ή ταχυδρομείο). Σύνδεσμος ΑΣΕΠ για έκδοση παραβόλου: Κλικ Εδώ 

• Σχετικά με τους συναδέλφους που έκαναν τα χαρτιά τους και πέρυσι στην ειδική αγωγή: Οι παραπάνω συνάδελφοι συμπληρώνουν την έντυπη αίτηση και την καταθέτουν στη Διεύθυνση. Τα στοιχεία που έδωσαν πέρυσι (Αγγλικά, Υπολογιστές κ.α), δεν τα καταθέτουν εκ νέου και στην αίτηση τα γράφουν στην Υποενότητα 1.

• Σχετικά με τις επικυρώσεις και τις μεταφράσεις: Για έντυπα από δημόσιες υπηρεσίες, αρκεί ευκρινές αντίγραφο. Για έντυπα ιδιωτικής προέλευσης, απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο. (Εξαιρούνται οι βεβαιώσεις γνώσης Υπολογιστών). Οι μεταφράσεις γίνονται από την αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο ή από δικηγόρο που να ειδικεύεται στη μετάφραση της εκάστοτε γλώσσας, κάτι που θα πρέπει να αναφέρεται.

• Σχετικά με τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και τους συναδέλφους που ανήκουν σε δύο κλάδους. Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι του τελευταίου τριμήνου. Επιπλέον οι συνάδελφοι που ανήκουν σε δύο κλάδους, αν οι κλάδοι εμφανίζονται στον ΟΣΠΥΔ, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους σε μία διεύθυνση. • Σχετικά με τη φετινή προυπηρεσία: • Υπολογίζεται από την ημερομηνία της υπουργικής απόφασης πρόσληψης, έως τη λήξη των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων. Στην έντυπη αίτηση η φετινή προϋπηρεσία, δηλώνεται στην Υποενότητα 1 σε ξεχωριστή γραμμή ως εξής: Στοιχείο/πεδίο: προϋπηρεσία 2019- 2020- Πράξη πρόσληψης. Προσόν/ κριτήριο/ ιδιότητα: εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

• Σχετικά με την τελική καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης: Ελέγξτε πολύ καλά αν όλα τα στοιχεία σας είναι σωστά καταχωρισμένα και πατήστε έλεγχο και στο τέλος υποβολή.

σχετικά άρθρα

Κινητοποίηση των Μηχανικών ΤΕΙ το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου
Κινητοποίηση των Μηχανικών ΤΕΙ το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου
Συνεδρίασε την Δευτέρα 24-02-2020, η Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. (Επαγγελματική-Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών)
Κινητοποίηση των Μηχανικών ΤΕΙ το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου
Συνέδριο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard τον Ιούλιο στις Σπέτσες
Συνέδριο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard τον Ιούλιο στις Σπέτσες
Η Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών συμπράττει με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard- Το 6ο Open International...
Συνέδριο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard τον Ιούλιο στις Σπέτσες