Πτυχία κολεγίων: Σφοδρές αντιδράσεις και από την πανεπιστημιακή κοινότητα
Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην πανεπιστημιακή κοινότητα το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις»

Σε αυτό το νομοσχέδιο, περιλαμβάνεται ρύθμιση που προβλέπει ότι το ΑΣΕΠ θα μπορεί να κάνει δεκτά για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών τα πτυχία των πανεπιστημίων του εξωτερικού και των κολεγίων μόνο με απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, χωρίς να είναι απαραίτητη η αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή.

Πανεπιστημιακοί των δημόσιων πανεπιστημίων αντιδρούν υποστηρίζοντας ότι το άρθρο 50 του νομοσχεδίου καταργεί το άρθρο 16, υποβαθμίζει τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων, ενώ υπογραμμίζουν την σημασία να εξασφαλιστεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των πτυχίων ώστε να αποτελούν βασικό προσόν διορισμού.

Οι κοσμήτορες και Πρόεδροι απο 28 Παιδαγωγικά Τμήματα και σχολές ΑΕΙ ζητούν να αποσυρθεί η ρύθμιση για τα κολέγια, επειδή υποβαθμίζει τη δημόσια εκπαίδευση και αντίκειται στο άρθρο 16 του Συντάγματος.

«Η επαγγελματική εξίσωση των αποφοίτων των κολεγίων με τους αποφοίτους δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης υποβαθμίζει περαιτέρω τη δημόσια εκπαίδευση, οξύνει το πρόβλημα της ανεργίας των αποφοίτων των πανεπιστημίων και εμπορευματοποιεί ένα κοινωνικό αγαθό αίροντας στην πράξη το άρθρο 16 του Συντάγματος» υπογραμμίζει η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ ο Σύλλογος Διδακτικού προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ εξηγεί ότι «το συγκεκριμένο άρθρο αποσυνδέει τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε πτυχιούχους καθηγητικών σχολών από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής (ήτοι και από ιδιωτικά κολλέγια που λειτουργούν στην Ελλάδα ως παραρτήματα ξένων ΑΕΙ) από την αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας των πτυχίων που χορηγείται από τον ΔΟΑΤΑΠ».

Στο ίδιο μήκος κύματος, κινείται και η ανακοίνωση του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος χαρακτηρίζει τη ρύθμιση «επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον» και «απαξιωτική για την ανώτατη δημόσια εκπαίδευση».

Για ρύθμιση που «παραβιάζει την αρχή της ισονομίας» κάνει λόγο η Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ, υπενθυμίζοντας πως α) οι σπουδαστές των κολεγίων δεν επιλέγονται με πανελλαδικές εξετάσεις, β) τα κολέγια δεν έχουν αξιολογηθεί από την Α.ΔΙ.Π, γ) τα κολέγια λειτουργούν αποκλειστικά ως εκπαιδευτικά κέντρα, χωρίς να επιτελούν ερευνητικό έργο και δ) οι διδάσκοντες στα κολέγια, κατά κανόνα προσωρινοί και ωρομίσθιοι, με κανένα τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθούν ισότιμοι με τους καθηγητές των δημόσιων πανεπιστημίων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί με αυστηρές προϋποθέσεις, διαθέτουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και υπόκεινται σε διαρκή αξιολόγηση.

Να αποσυρθεί το άρθρο για τα πτυχία των κολεγίων ζητά επίσης το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τονίζοντας ότι οι ενστάσεις αφορούν «μείζονα ακαδημαϊκά, ηθικά και θεσμικά ζητήματα». Όπως αναφέρουν α) δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η «διακρίβωση των υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων» των εκπαιδευτικών β) τα παραρτήματα ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα δεν διαθέτουν αξιολογημένα και συγκρίσιμα προγράμματα σπουδών με τα ελληνικά ΑΕΙ, ενώ η εισαγωγή νέων φοιτητών σε αυτά δεν γίνεται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων και γ) οι φοιτητές των κολεγίων αποκτούν αυτόματα ένα προνόμιο που δεν παρέχεται στους μαθητές εκείνους που θα μπορούσαν να σπουδάσουν σε κολέγια, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν δίδακτρα. Αυτό εγείρει θέματα άνισης και άδικης μεταχείρισης, προσκρούοντας ταυτοχρόνως στις πρόνοιες του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Από την πλευρά της, η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών υιοθέτησε το μεγαλύτερο μέρος της ανακοίνωση των Πανεπιστημιακών Δασκάλων ΕΜΠ και επισήμανε σε ανακοίνωσή της ότι «η νυν ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας συνεχίζει την πρακτική των προηγούμενων ηγεσιών ως προς την αποσπασματική θεσμοθέτηση μέτρων και, μάλιστα, για μείζονος σημασίας θέματα όπως είναι η αξιολόγηση των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η δημιουργία μιας νέας Αρχής για την ανώτατη εκπαίδευση, γεγονός που επιδεινώνει το πρόβλημα των διάσπαρτων, ασαφών και αντιφατικών νομοθετικών διατάξεων».

Η Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο «περιέχει ορισμένες διατάξεις που απειλούν ευθέως το επίπεδο των σπουδών και την αξία των πτυχίων των ελληνικών πανεπιστημίων».

Διαβάστε επίσης:

Στους δρόμους οι εκπαιδευτικοί σήμερα - Σφοδρές αντιδράσεις για τα πτυχία των κολεγίων

σχετικά άρθρα

Σφοδρές αντιδράσεις για το κεφαλοκλείδωμα δημοτικού αστυνομικού σε ηλικιωμένο που δεν είχε βεβαίωση μετακίνησης (Βίντεο)
Σφοδρές αντιδράσεις για το κεφαλοκλείδωμα δημοτικού αστυνομικού σε ηλικιωμένο που δεν είχε βεβαίωση μετακίνησης (Βίντεο)
Ο ηλικιωμένος κατέβηκε από τρόλεϊ και οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο
Σφοδρές αντιδράσεις για το κεφαλοκλείδωμα δημοτικού αστυνομικού σε ηλικιωμένο που δεν είχε βεβαίωση μετακίνησης (Βίντεο)