Αναπληρωτές: Οδηγός για μισθούς, άδειες, ωράριο
Ενημερωτικός οδηγός δικαιωμάτων αναπληρωτών 2019-2020

Από την Ανεξάρτητη ριζοσπαστική παρέμβαση - Παρεμβάσεις-Κινήσεις-Συσπειρώσεις Π.Ε.

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ:

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν αναλυτικά τα ποσά των μισθολογικών κλιμακίων (MK) των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Οι νεοεισερχόμενοι ξεκινούν από ΜΚ1 και κάθε 2 έτη υπηρεσίας ανεβαίνουν 1 ΜΚ. Το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017 δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη, καθώς ισχύει η αναστολή για όλους τους υπαλλήλους, υπηρετούντες και νεοδιόριστους, αναπληρωτές, ανεξαρτήτως της εργασιακής τους σχέσης. Βεβαίως, πάγια αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος αποτελεί η αναγνώριση της συγκεκριμένης περιόδου για την πλήρη μισθολογική αποκατάσταση όλων των εκπαιδευτικών, καθώς και η αύξηση των μισθών μας ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια από την εργασία μας. Τα μεταπτυχιακά, επίσης, δίνουν 2ΜΚ, εάν αποτελούν τυπικό προσόν πρόσληψης ή εάν έχουν συνάφεια και έχουν αποκτηθεί πριν από την πρόσληψη. Το επίδομα τέκνου έχει πολύ μικρή απόκλιση ανά ΜΚ. Για 1 παιδί οι παρακάτω αποδοχές είναι αυξημένες περίπου κατά 38 ευρώ, για 2 παιδιά προστίθενται ακόμα περίπου 15,50 ευρώ και για 3 παιδιά προστίθενται ακόμα περίπου 38 ευρώ καθαρά. Για τους Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου ο μισθός ανάγεται στις ώρες του διδακτικού τους ωραρίου. Πχ ΑΜΩ ΜΚ1 με 13 ώρες ωράριο δικαιούται 13/23 x 867,42 = 490,28 ευρώ.

misoi.jpg

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΟΥΣΦΕΤΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ!

Απαιτούμε τα λειτουργικά κενά να αναρτώνται στο διαδίκτυο ή τουλάχιστον να είναι αναρτημένα στη Διεύθυνση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν «κρυφά» κενά που προορίζονται για συγκεκριμένα πρόσωπα στο πλαίσιο πελατειακών σχέσεων. Οι δηλώσεις προτίμησης  αφορούν σχολικές μονάδες και σε καμία περίπτωση περιοχές. Παράλληλα, απαιτούμε να αναρτώνται οι πίνακες τοποθέτησης μαζί με τα μόρια και τα κριτήρια, ώστε να ελέγχουμε ότι ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία σε δημοσιοποιημένα κενά.

ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Π.Ε. ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ

Μέλη του σωματείου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. Μέλη, με πλήρη δικαιώματα, εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι και οι αναπληρωτές/ τριες καθώς και οι ωρομίσθιοι συνάδελφοι. Μόνο μέσω της συμμετοχής μας στις γενικές συνελεύσεις των σωματείων και τις συλλογικές κινητοποιήσεις έχουμε τη δυνατότητα και τη δύναμη να υπερασπιστούμε τα εργασιακά μας δικαιώματα και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Κόντρα στις σειρήνες του άβουλου, πειθήνιου και αναλώσιμου εκπαιδευτικού να περάσουμε από το «εγώ» στο «εμείς», για να αντισταθούμε βάρβαρη πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-ΟΟΣΑ, για τη ζωή και το δημόσιο σχολείο που μας αξίζει. Κύριος σκοπός του σωματείου είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και ο αγώνας για ένα δημόσιο δωρεάν σχολείο που θα καλύπτει ολόπλευρα τις ανάγκες των μαθητών μας. Ένα από τα βασικά αιτήματα του Συλλόγου μας είναι οι μόνιμοι μαζικοί διορισμοί, η μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, αίτημα που αφορά άμεσα κάθε αναπληρωτή και αναπληρώτρια, καθώς και η εξίσωση των εργασιακών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών. Επίσης, ο Σύλλογος αποτελεί τη συλλογική μας έκφραση, το όργανο που υπερασπίζει κάθε συνάδελφο από αυθαιρεσίες της διοίκησης. Για κάθε ζήτημα που σε απασχολεί, μπορείς να επικοινωνείς με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου ή να θέτεις συγκεκριμένα θέματα στη Γενική Συνέλευσή του!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ;

Όλοι οι συνάδελφοι συμμετέχουν ισότιμα στο σύλλογο διδασκόντων με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (μόνιμοι, αναπληρωτές.). Ο Σύλλογος διδασκόντων έχει απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Για όλα τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν στο σχολείο ο Σύλλογος Διδασκόντων οφείλει να συνεδριάζει και να τοποθετείται γι’ αυτά καθώς είναι το κυρίαρχο όργανο.  Όλες οι συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων πραγματοποιούνται εκτός μαθημάτων και εντός εργασιακού ωραρίου. Τούτο σημαίνει ότι η συνεδρίαση του συλλόγου δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 14:00 ώρας

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

Το διδακτικό ωράριο μειώνεται ανάλογα με τα έτη εργασίας. Είναι προφανές πως το Υπουργείο κερδίζει αρκετά από το καθεστώς ελαστικής εργασίας – ομηρίας. Με την απόλυσή, το Υπουργείο καθυστερεί τεχνητά την μισθολογική ανέλιξη, καθώς και την μείωση ωρών εργασίας που δικαιούνται οι αναπληρωτές/τριες. Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου –π.χ. στο κενό κάποιου άλλου συναδέλφου/ισσας. Μετά τη λήξη του διδακτικού σου ωραρίου μπορείς να αποχωρείς από το σχολείο, εκτός εάν σου έχει ανατεθεί από το σύλλογο διδασκόντων (και όχι από τον διευθυντή/τρια) άλλο συγκεκριμένο έργο ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Σε καμία περίπτωση η πρόσφατη διάταξη του άρθρου 245 του ν. 4512/2018, δεν θεσπίζει υποχρέωση παραμονής στο σχολείο των εκπαιδευτικών για τον πέραν του διδακτικού ωραρίου χρόνο, παρά μόνο όταν η παραμονή συνδέεται με συγκεκριμένα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στους εκπαιδευτικούς από τα αρμόδια συλλογικά όργανα. Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί έχουν συνεχόμενο ωράριο διδασκαλίας και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε εορταστικές, αθλητικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και περιπάτους.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ –ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία μόνο σε αυτό στο οποίο τοποθετούνται αρχικά. Δεν κάνουν σε αυτό που συμπληρώνουν ωράριο. Δεν αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερίας οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε τρία και πάνω σχολεία όταν, τουλάχιστον, το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο. Το νομικό πλαίσιο των εφημεριών καλύπτεται από το ΠΔ 201/1998, άρθρο 13. Η λήξη της σύμβασης των αναπληρωτών δεν επηρεάζεται από μεταβολές στη ΔΔΕ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και β) ότι ο ν. 4229 προβλέπει τη μετακίνηση αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ, μόνο στην περίπτωση που συμφωνήσουν οι ίδιοι. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι της σύμβασης που υπογράφτηκαν

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΔΕΙΑ;

Ως αναπληρωτής/τρια εκπαιδευτικός δικαιούσαι τις παρακάτω άδειες:

ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ – ΛΟΧΕΙΑΣ

Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια μητρότητας 22 εβδομάδες. Από το διάστημα αυτό, 8 εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιποι 3,5 μήνες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Υπόψη ότι οι 3,5 μήνες άδεια λοχείας-ανατροφής κερδήθηκε πρόσφατα – μόλις τον Φεβρουάριο του 2019 – μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις του κλάδου! Σε κάθε περίπτωση αίτημα αιχμής του κλάδου παραμένει η πλήρης προστασία της κύησης και της μητρότητας, όπως στην περίπτωση των μονίμων συναδέλφων, με εννεάμηνη άδεια ανατροφής για όλους τους γονείς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με πλήρεις αποδοχές, καταβολή ενσήμων και αναγνώριση της προϋπηρεσίας.

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί σε περίπτωση ασθενείας τους, δικαιούνται τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός 15 ημέρου αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 10 ημερών και κάτω του έτους ή τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω του έτους. (Αρ.657 Α.Κ.).

Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση γιατρού ιδιώτη δεν χορηγείται. Οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια πρέπει να απευθύνονται στο Ι.Κ.Α. και δεν παραπέμπονται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα μόνο για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Για τις τρεις πρώτες μέρες της άδειας καταβάλλεται από το δημόσιο το μισό των αποδοχών που δικαιούται. Από το ΙΚΑ δεν δικαιούται τίποτε. Για το διάστημα από την 4η μέχρι την 15η ημέρα παίρνει αποδοχές 12 ημερών αφαιρούμενης της επιδότησης του ΙΚΑ που αναλογεί στο διάστημα αυτό. Για το διάστημα από την 16η ημέρα και μετά, μόνο την επιδότηση του ΙΚΑ.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μπορεί να χορηγηθεί κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές για επτά (7) το πολύ εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος για λόγους εξαιρετικής ανάγκης. Για κάθε μέρα κανονικής αφαιρείται ένα ημερομίσθιο από το επίδομα μη ληφθείσας αδείας το καλοκαίρι (περ. 32-35 ευρώ)(!)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

• Ειδική άδεια γάμου. Οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί, έχουν δικαίωμα άδειας με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γάμου. Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή αμέσως μετά την τέλεση του γάμου και όχι άλλη χρονική περίοδο.

• Ειδική άδεια λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου : Οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα απουσίας με αποδοχές δύο εργάσιμων (2) ημερών σε περίπτωση θανάτου συγγενών α΄ βαθμού

Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος :Οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές μιας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, όπως κάθε φορά ορίζεται από το ΥΠ.ΕΣ. πριν από τη διενέργεια των εκλογών.

• Ειδική άδεια δίκης: Οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου (άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα). Η άδεια αυτή αφαιρείται από τις αναρρωτικές.

Φοιτητική άδεια – Άδεια εξετάσεων: 14 εργάσιμες ημέρες σε αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς που είναι σπουδαστές ή φοιτητές ή εκπονούν διδακτορική διατριβή.

Άρθρο 26 του Π.Δ. 410/88

Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους: Μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης (άρθρο 9 του Ν1483/1984 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ/τος 193/1988). Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία και υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία τους, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

Οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί συνάδελφοι δικαιούνται οδοιπορικά, όπως ακριβώς και οι μόνιμοι. Τα οδοιπορικά πιστώνονται ακόμα και να το Ι.Χ που πραγματοποιείται η μεταφορά δεν είναι ιδιόκτητο αλλά είναι είτε οικογενειακό – στο όνομα πχ του/της συζύγου – είτε πρόκειται για το όχημα του γονέα του εκπαιδευτικού.

Να μην ξεχάσουμε…

Απαγορεύεται συνάδελφος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας να καλύψει ωράριο συναδέλφου όταν απεργεί.

Είναι τουλάχιστον αντιδεοντολογικό και αντισυναδελφικό αναπληρωτές να αναλαμβάνουν υπερωρίες. Για την ακρίβεια μεγάλος αριθμός αναπληρωτών έχει την δυνατότητα να εργάζεται, επειδή ακριβώς οι μόνιμοι συνάδελφοι δεν αναλαμβάνουν υπερωρίες, παρά τις κατά καιρούς πολλαπλές πιέσεις των κατά τόπους Διευθυντών Εκπαίδευσης.

 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-ΟΟΣΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΛΕΟΕΝΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΜΕ ΑΚΟΜΗ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!

 Παρά τα 37.000 κενά του δημόσιου σχολείου, και η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με την απόλυτη αδιοριστία. Από τα 10.000 κενά στα γυμνάσια και τα λύκεια, δεν καλύφθηκαν ούτε τα μισά τον Σεπτέμβρη, ενώ στοιχειωδώς τον Νοέμβρη. «Αριστεία», λοιπόν, με την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων και ειδικά των πανελλαδικώς εξεταζόμενων στις ομάδες προσανατολισμού τρεις μήνες μετά το πρώτο κουδούνι! Όσο για τους διορισμούς στην ειδική αγωγή, από Δεκέμβρη και βλέπουμε. Μνημείο «κανονικότητας» τα έργα και οι ημέρες της κ. Κεραμέως.

 Ο περσινός νόμος Γαβρόγλου για το προσοντολόγιο-που ξεσήκωσε θύελλα πολύμορφων απεργιακών κινητοποιήσεων για την απόσυρσή του από τον κόσμο της αναπλήρωσής και της ελαστικής εργασίας- ως νέο σύστημα προσλήψεων των αναπληρωτών επιβάλλει σχεδόν για μια εικοσαετία την αδιάκοπη συλλογή προσόντων για μια θέση στον ήλιο της ελαστικής εργασίας: 4-5 χρόνια προπτυχιακών σπουδών, 2-3 χρόνια μεταπτυχιακών, 5-7 χρόνια διδακτορικών, 2-3 χρόνια δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου, 1-2 χρόνια επιμορφωτικών σεμιναρίων, 1-2 χρόνια διπλωμάτων ξένων γλωσσών και ECDL. Οι περίφημες ευκαιρίες στους νέους οδηγούν σε 40χρονους «νέους πτυχιούχους», υποψήφιους αναπληρωτές σε πίνακες-κινούμενη άμμο της εκ περιτροπής εργασίας με λειψά δικαιώματα και τη διαμονή σε αντίσκηνα στις Κυκλάδες των εξωφρενικών ενοικίων με μια βαλίτσα στο χέρι. Όσοι από τους σημερινούς αναπληρωτές έχουν «ελλιπές» βιογραφικό, θα σταλούν σαν στυμμένες λεμονόκουπες στον ΟΑΕΔ, παρά το ότι κράτησαν όρθιο το δημόσιο σχολείο την τελευταία δεκαετία. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις επιταγές της ΕΕ, δεν είναι δυνατό οι διευθυντές μελλοντικά να μην έχουν λόγο στην πρόσληψη των αναπληρωτών. «Αριστεία», λοιπόν, με μπάρμπα στην Κορώνη και κανιβαλισμό για λιγοστές θέσεις εργασίας σε ένα ολοένα και λιγότερο δημόσιο σχολείο.

 Η αξιολόγηση θα σημάνει τη χειραγώγηση και τη μισθολογική καθήλωση, ανοίγοντας τον δρόμο για την άρση της μόνιμης και σταθερής εργασίας και τις απολύσεις των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, μέσω της αξιολόγησης τα σχολεία θα κατηγοριοποιηθούν σε «καλά» και «κακά» που θα χρηματοδοτούνται αναλόγως με κριτήριο τις επιδόσεις των μαθητών στις εξετάσεις. Η «σχολική αυτονομία» και η «αποκέντρωση» των σχολείων σημαίνουν την αναζήτηση πόρων στους κάθε λογής χορηγούς και την έμμεση ιδιωτικοποίηση. Το «τυραννικό», σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, ενιαίο πρόγραμμα μαθημάτων θα διαφοροποιείται και θα συμμορφώνεται στις προτεραιότητες της τοπικής οικονομίας και του ιδιωτικού κεφαλαίου ανά περιοχή. Σ’ αυτό το τοπίο δεν θα μείνει ούτε κολυμπηθρόξυλο από τις σημερινές οργανικές θέσεις των μονίμων, τα κενά των αναπληρωτών, προδιαγράφοντας και νέο γύρο συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων.

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ!

Πλήρη κάλυψη του συνόλου των λειτουργικών κενών σε όλη την εκπαίδευση σε μια φάση προσλήψεων. Δημοσιοποίηση του συνόλου των κενών και πλήρη διαφάνεια στις τοποθετήσεις. Δωρεάν στέγαση και σίτιση των αναπληρωτών, καθώς και κάλυψη των μετακινήσεων από σχολείο σε σχολείο.

Μόνιμοι μαζικοί διορισμοί για την κάλυψη των 37.000 κενών στο δημόσιο σχολείο. Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, με βάση το πτυχίο και τη συνολική προϋπηρεσία. Κατάργηση του θεσμού του αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου και της ωρομισθίας. Κατάργηση του νόμου 4589/’19 για το προσοντολόγιο.

Εξίσωση εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων αναπληρωτών – μονίμων. Πλήρης προστασία και άδεια κύησης και μητρότητας.

Ριζική μείωση των μαθητών ανά τμήμα: 20 μαθητές στα τμήματα γενικής παιδείας, 15 στις ομάδες προσανατολισμού και 10 στα εργαστήρια. Επαναλειτουργία όλων των καταργημένων σχολικών μονάδων. Πλήρης αντισταθμιστική αγωγή (Ενισχυτική διδασκαλία, Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, Τάξεις Υποδοχής) από την έναρξη του σχολικού έτους. Επαναφορά του διδακτικού ωραρίου μας στα προ του 2013 επίπεδα.

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, ώστε να ζούμε αξιοπρεπώς από την εργασία μας. Κανένας εκπαιδευτικός κάτω από 1.000 ευρώ. Διπλασιασμός του μισθού του πρωτοδιόριστου. Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Όχι στην αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση/αποτίμηση του σχολείου και την ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Παιδαγωγική ελευθερία και εργασιακή δημοκρατία στο δημόσιο σχολείο.

Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και της συνταξιοδότησης στα 67. Πλήρης σύνταξη στα 30χρόνια εργασίας.

Όχι στο αριστοκρατικό «Νέο» Λύκειο της νεκρανάστασης της Τράπεζας Θεμάτων και της μορφωτικής απόρριψης. Έγκριση όλων των ολιγομελών τμημάτων.

Ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο για όλα τα παιδιά. Κανένας έφηβος εκτός του δημόσιου σχολείου και χωρίς απολυτήριο λυκείου. Επαγγελματική εκπαίδευση εξολοκλήρου δημόσια υπό το υπουργείο παιδείας, χωρίς μαθητεία, με κατάργηση όλων των άλλων δομών. Υποδομές πλήρους ένταξης προσφύγων και μεταναστών στο δημόσιο σχολείο.

ΓΙΑ ΠΑΝΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΛΛΙΩΣ,

ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΑΓΝΟΗΣΟΥΝ!

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΠΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ,

ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

«Οι "άριστοι" του Μπακογιάννη δεν βρήκαν ούτε ένα ευρώ για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή»
«Οι "άριστοι" του Μπακογιάννη δεν βρήκαν ούτε ένα ευρώ για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή»
«Η δημαρχία Μπακογιάννη που έδωσε μέσα σε μια συνεδρίαση 2.000.000 ευρώ για την πιλοτική εφαρμογή του "μεγάλου περίπατου", δε βρήκε να δώσει ούτε ένα...
«Οι "άριστοι" του Μπακογιάννη δεν βρήκαν ούτε ένα ευρώ για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή»