Πώς βοηθά η Ειδική Αγωγή τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
Τα αποτελέσματα των τεστ για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες βελτιώνονται αφού ενταχθούν σε προγράμματα ειδικής αγωγής

Μάλιστα, οι μαθητές που εισήλθαν στην ειδική αγωγή πριν φτάσουν στο γυμνάσιο μπορούν να κερδίσουν πολύ περισσότερα, σύμφωνα με έρευνα.

Η έρευνα «Οι επιδράσεις της ειδικής αγωγής στην ακαδημαϊκή απόδοση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες» χρησιμοποίησε στοιχεία από τα σχολεία της Νέας Υόρκης για να παρακολουθήσει την ακαδημαϊκή απόδοση περισσότερων από 44.000 μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες σε διάστημα επτά ετών.

Η μελέτη παρακολούθησε τις βαθμολογίες των σπουδαστών στις εξετάσεις μαθημάτων των μαθηματικών και Αγγλικών /φιλολογικών μαθημάτων. Η πρόσβαση στα δεδομένα επέτρεψε στους ερευνητές να τεκμηριώσουν ποιες ήταν οι επιδόσεις των επιλεγμένων μαθητών πριν και μετά την έναρξη ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Κατά μέσο όρο, οι βαθμολογίες βελτιώθηκαν τόσο στα αγγλικά όσο και στα μαθηματικά για τους μαθητές ειδικής αγωγής και οι επιδράσεις ήταν μεγαλύτερες για τους σπουδαστές που εισήλθαν στην ειδική αγωγή νωρίτερα.

«Αυτές οι μεγάλες επιδράσεις στην πρώιμη ταξινόμηση είναι συνεπή με τις υποθέσεις που περιγράφηκαν νωρίτερα - τα ιδιαίτερα οφέλη των υποστηρικτικών μεθόδων σε προηγούμενες βαθμίδες, τη διάρκεια της παραλαβής ή την αποτελεσματικότητα της γονικής ή σχολικής υπεράσπισης σε προηγούμενες βαθμίδες - παρόλο που δεν μπορούμε να τις διακρίνουμε μεταξύ τους», αναφέρει η έκθεση.

Την έρευνα πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Annenberg του  πανεπιστημίου Brown University.

Οι ερευνητές εξέτασαν μόνο την απόδοση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσλεξία ή ΔΕΠΥ, και όχι  για άτομα που έχουν προβλήματα υγείας ή συναισθηματικές διαταραχές που απαιτούν ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες ή για άτομα με αυτισμό.

σχετικά άρθρα

Εκπαιδευτικά προγράμματα για αλλοδαπούς καθηγητές γερμανικής γλώσσας
Εκπαιδευτικά προγράμματα για αλλοδαπούς καθηγητές γερμανικής γλώσσας
Η προκήρυξη απευθύνεται σε Έλληνες καθηγητές Γερμανικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Εκπαιδευτικά προγράμματα για αλλοδαπούς καθηγητές γερμανικής γλώσσας