Ετήσιο Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ως μέντορες
Νέο ετήσιο μοριοδοτούμενο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών ως μέντορες

Tο ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει πραγματοποιεί το ΕΤΗΣΙΟ εξ αποστάσεως και ασύγχρονο μοριοδοτούμενο σεμινάριο (9μηνών και 408 ωρών) με ακριβή τίτλο "Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ως μέντορες στο πλαίσιο της Μαθητείας και της Πρακτικής Άσκησης .

Προσφέρεται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα. Αυτό σημαίνει πως ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ!

Δείτε εδώ τον Οδηγό Σπουδών

Αντικείμενο &Σκοπός Προγράμματος

Η μεντορεία και η μαθητεία έχουν καταστεί κρίσιμα συστατικά των παρεμβάσεων για νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς και μαθητευόμενους. Στην εκπαίδευση το mentoring είναι μια πολύπλοκη και πολυδιάστατη διαδικασία καθοδήγησης, διδασκαλίας, επηρεασμού και υποστήριξης ενός νεοεισερχόμενου και μαθητευόμενου, είτε στην εκπαίδευση ή σε μια υπηρεσία γενικά είτε σε έναν συγκεκριμένο σχολικό οργανισμό ή συγκεκριμένη επιχείρηση/φορέα. Για το λόγο αυτό στο σεμινάριο παρουσιάζονται οι θεματικές ενότητες για την «Πρακτική Άσκηση», τη «Μεντορεία (mentoring)», τη «Μαθητεία», τις «βασικές επικοινωνιακές ικανότητες και δεξιότητες στο πλαίσιο της μεντορείας και της μαθητείας», «τις ικανότητες πρακτικάριων και μαθητευόμενων σε φορείς υποδοχής», τα «Στάδια/ βήματα στην εφαρμογή προγράμματος μεντορείας και μαθητείας στην Πρακτική Άσκηση». Εξετάζονται όλες οι απαραίτητες διαστάσεις των επιμέρους θεματικών που εμπεριέχεται στο προς εξέταση θέμα. Γίνεται αναλυτική αναφορά σε έρευνες μεντορείας, μαθητείας και πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και αποσαφήνιση και επεξήγηση των όρων μοντέλα μεντορείας, μαθητείας και πρακτικής άσκησης από το διεθνή κι από τον ελληνικό χώρο, τονίζονται τα χαρακτηριστικά μέντορα και μεντορευόμενου, ενώ επιπρόσθετα επεξηγούνται η μεντορική σχέση, οι ρόλοι του μέντορα και ολοκληρώνεται η θεματική ενότητα με τα εργαλεία και διαδικασίες για την οργάνωση και θεσμική διαχείριση της μεντορείας, της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης. Η διαμόρφωση του ρόλου του μέντορα για έμπειρους εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες δημιουργεί μια νέα θέση στη σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών και συμβάλλει στον επαγγελματισμό της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων και συνεπώς κρίνεται αναγκαία η αναλυτική αναφορά στους σχετικούς όρους και πρακτικές.

Τα προγράμματα καθοδήγησης των εκπαιδευτών θεωρούνται ως μια αποτελεσματική προσέγγιση ανάπτυξης προσωπικού για τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς και μαθητευόμενους. Με την ίδρυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθοδήγησης, εξυπηρετούνται δύο σημαντικοί σκοποί: οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί και μαθητευόμενοι λαμβάνουν ένα ισχυρό ξεκίνημα στην αρχή της σταδιοδρομίας τους και οι έμπειροι εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες που χρησιμεύουν ως μέντορες λαμβάνουν αναγνώριση και κίνητρα. Η μεντορική μπορεί να είναι μια πολύτιμη διαδικασία στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση για τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς και μαθητευόμενους, αλλά και όσους έχουν αρκετά έτη προϋπηρεσίας. Η υποστήριξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών και μαθητευόμενων στην αρχή της σταδιοδρομίας τους συμβάλλει στη διατήρηση νέων εκπαιδευτικών στο σχολικό σύστημα και νέων επαγγελματιών στις επιχειρήσεις/φορείς.

 

pan_aigaioy

 

Μοριοδότηση

  • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές  και αδιόριστοι υποψήφιοι)
  • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
  • 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
  • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
  •  

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερομένων:

Α) Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων οι οποίοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέσεις διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντές σχολικών μονάδων, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές Εκπαίδευσης, κλπ) ή εργάζονται ήδη σε  αυτές τις θέσεις.

Β) Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού

Γ)Σε όσους αναπληρωτές θέλουν μόρια για το σύστημα διορισμών - προσλήψεων (νόμος Γαβρόγλου - προσοντολόγιο)

Δ)Σε παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και απόφοιτους σχολών κοινωνικών και πολιτικών επιστημών

Ε)Σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον τομέα της πρακτικής άσκησης και της μεντορίας στην σχολική εκπαίδευση

Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Οι εκπαιδευόμενοι με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα αποκτούν ΕΤΗΣΙΟ πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΟΛΑ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ)

Κανονικό κόστος: 650 ευρώ
Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί (5 πρώτοι): 455 ευρώ
Διορισμένοι - μόνιμοι εκπαιδευτικοί: 585 ευρώ
Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές: 585 ευρώ
ΑμΕΑ: 550 ευρώ
Μέλη πολύτεκνων οικογενειών: 550 ευρώ
Απόφοιτοι του Παν/μιου Αιγαίου: 585 ευρώ
Εγγραφή σε άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν/μίου Αιγαίου και του GoLearn: 585 ευρώ
Mέλη του προσωπικού του Παν. Αιγαίου και του συνεργαζόμενου φορέα: 585 ευρώ
Εγγραφή έως 20 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος: 585 ευρώ
Ομαδική εγγραφή (άνω των 2 ατόμων): 520 ευρώ

Έναρξη ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ προγράμματος:  4 Νοεμβρίου

Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος: Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα

Προθεσμία αιτήσεων: 29 Νοεμβρίου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

Λαμία: Εισαγγελική παρέμβαση για μαθητικές καταλήψεις και προσφυγόπουλα στα Καμένα Βούρλα
Λαμία: Εισαγγελική παρέμβαση για μαθητικές καταλήψεις και προσφυγόπουλα στα Καμένα Βούρλα
Τριπλή εισαγγελική παρέμβαση για σχολικές καταλήψεις, επεισόδια στα Καμένα Βούρλα, με αφορμή την άφιξη προσφυγόπουλων και πλημμύρες
Λαμία: Εισαγγελική παρέμβαση για μαθητικές καταλήψεις και προσφυγόπουλα στα Καμένα Βούρλα