Ίσως το απόγευμα να ανακοινοποιηθούν στο ορθό οι πίνακες από τον ΑΣΕΠ
Θέματα Προσωρινών Πινάκων ΕΕΠ: Ενημέρωση για Ψυχολόγους – Παιδαγωγική Επάρκεια και Ορθή Επανάληψη Πινάκων μετά από επικοινωνία με το ΑΣΕΠ.

Θέματα Προσωρινών Πινάκων ΕΕΠ

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με το ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα με την αρμόδια επί του θέματος κα Μίτσιου, αναφορικά με το θέμα των Ψυχολόγων (ΠΕ23), οι οποίοι ενώ έχουν πάνω από 50 μήνες προϋπηρεσία και που κατατάσσονται σύμφωνα με την Προκήρυξη στον Κύριο Πίνακα, το ΑΣΕΠ τους κατέταξε στον Επικουρικό, σας πληροφορούμε για τα εξής:

Ψυχολόγοι (ΠΕ23)

Οσοι Ψυχολόγοι (ΠΕ23) έχουν προϋπηρεσία 50 μηνών για να ενταχθούν στον Κύριο Πίνακα χρειάζεται:

1ον. Οι 50 μήνες να αφορούν σε προϋπηρεσία αποκλειστικά Ψυχολόγου (ΠΕ23) και όχι σε άλλο κλάδο και 2ον.

Στην αίτηση ΑΣΕΠ να έχει συμπληρωθεί το κουτάκι με τη Συνάφεια στη Σχολική Ψυχολογία.

Αν λείπει έστω και μια από τις παραπάνω 2 προϋποθέσεις ο/η υποψήφιος/α δεν εντάσσεται στον Κύριο Πίνακα, αλλά στον Επικουρικό. Αυτά μας μετέφερε η αρμόδια του ΑΣΕΠ επί του θέματος με την επισήμανση πως μπορεί φυσικά να υποβληθεί ένσταση από τους υποψήφιους.

Σχετικά με την Παιδαγωγική Επάρκεια

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τους Προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και την Παιδαγωγική Επάρκεια, θα υπάρξει  Ορθή Επανάληψη των Πινάκων από το ΑΣΕΠ.

Ορθή Επανάληψη

Το ΑΣΕΠ όπως μας πληροφόρησε καταβάλλει προσπάθεια η Ορθή Επανάληψη να κοινοποιηθεί σήμερα το απόγευμα.

Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας

 

σχετικά άρθρα