Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ - Εκπαιδευτικοί ΕΕΠ, ΕΒΠ
Ενημέρωση του Βασίλη Βούγια για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς για την Ειδική Αγωγή

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) Μόνιμοι σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο συνολικός αριθμός Οργανικά τοποθετημένων μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(ΕΒΠ):

  • Στις ΣΜΕΑΕ ανέρχεται στα 538.
  • Στα ΚΕΣΥ στα 175.
  • Σύνολο 713.  

Ο σχετικός πίνακας 

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μόνιμοι σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ 

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο συνολικός αριθμός Οργανικά τοποθετημένων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

  • Στις ΣΜΕΑΕ ανέρχεται σε 692.
  • Στα ΚΕΣΥ σε 158.
  • Σύνολο 850. 

Οργανικά τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ, σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΑΙΘ. 

Δάσκαλοι - ΠΕ70512
Νηπιαγωγοί - ΠΕ6094
Φυσικής Αγωγής - ΠΕ1180
ΠΕ70.016
Σύνολο692

 Οργανικά τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΣΥ 

ΦΕΚ B 5556 – 11.12.2018

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μόνιμοι σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο συνολικός αριθμός Οργανικά τοποθετημένων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 

  • Στις ΣΜΕΑΕ ανέρχεται σε 718. 
  • Στα ΚΕΣΥ σε 59. 
  • Σύνολο 777. 

Οργανικά τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΣΥ

ΦΕΚ B 5556 – 11.12.2018

σχετικά άρθρα