Ποιος χορηγεί τις άδειες των εκπαιδευτικών
Από το προσωπικό ιστολόγιο του Ταταρίδη Γιάννη

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:

Ο Διευθυντής / Η Διευθύντρια του σχολείου χορηγεί:

Κανονική άδεια
Ειδική άδεια γάμου – θανάτου
Ειδική άδεια για γέννηση τέκνου (σε άντρες εκπαιδευτικούς)
Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος
Ειδική άδεια για συμμετοχή σε δίκη
Ειδική άδεια νοσήματος (22 ημερών)
Ειδική άδεια γονική (10 ημερών)
Άδεια γονική νοσηλείας τέκνου έως 18 ετών (30 ημέρες άνευ αποδοχών)
Ειδική άδεια αναπηρίας
Ειδική άδεια αιμοδοσίας
Άδεια ασθένειας τέκνων
Άδεια γονική για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνου
Αναρρωτική άδεια
Άδεια εξετάσεων
Άδεια υπερεργασίας (για επιτηρητές στο ΚΠγ)
 

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  χορηγεί:

Άδεια κύησης
Άδεια λοχείας
Κανονική άδεια κυοφορίας
Άδεια 3μηνη (για ανατροφή 3ου παιδιού)
Άδεια 9μηνη ανατροφής ή μειωμένο ωράριο
Άδεια 6μηνη ανατροφής (για γέννηση δίδυμων, τρίδυμων κ.τ.λ.)
Άδεια για επιστημονικούς ή επιμορφωτικούς λόγους
Άδεια αιρετών ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού
Άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου
Άδεια συνδικαλιστική
Άδεια άνευ αποδοχών (έως 1 μήνα)
Άδεια αθλητική
Άδεια μετεκπαίδευσης – εφεδρείας
 
Το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. χορηγεί:

Άδεια άνευ αποδοχών > 1 μήνα (όχι για ανατροφή τέκνου)


ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:

Ο Διευθυντής / Η Διευθύντρια του σχολείου χορηγεί:

Κανονική άδεια
Άδεια γάμου – θανάτου
Άδεια για γέννηση τέκνου (σε άντρες εκπαιδευτικούς)
Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος
Άδεια για συμμετοχή σε δίκη
Κανονική άδεια για μεταγγίσεις αίματος (22 ημερών)
Ειδική άδεια γονική (10 ημερών)
Άδεια γονική νοσηλείας τέκνου έως 18 ετών (30 ημέρες άνευ αποδοχών)
Άδεια αναπηρίας
Άδεια αιμοδοσίας
Άδεια γονική για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνου
Αναρρωτική άδεια
Άδεια φοιτητική – εξετάσεων
Άδεια υπερεργασίας (για επιτηρητές στο ΚΠγ)
 

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  χορηγεί:

Άδεια κύησης
Άδεια λοχείας
Μειωμένο ωράριο για ανατροφής τέκνου έως 2 ετών
Άδεια για επιστημονικούς ή επιμορφωτικούς λόγους
Άδεια αιρετών ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού
Άδεια 4μηνη άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου
Άδεια συνδικαλιστική
Άδεια μετεκπαίδευσης – εφεδρείας
 

ΑΔΕΙΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:

Ο Διευθυντής / Η Διευθύντρια του σχολείου χορηγεί:

Ειδική άδεια γονική (10 ημερών)
Άδεια γονική νοσηλείας τέκνου έως 18 ετών (30 ημέρες άνευ αποδοχών)
Αναρρωτική άδεια
Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  χορηγεί:

Άδεια κύησης
Άδεια λοχείας
Άδεια 4μηνη άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου

https://blogs.sch.gr/itatarid

σχετικά άρθρα

Μεταθέσεις: Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα δηλωμένα κενά
Μεταθέσεις: Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα δηλωμένα κενά
Τοποθέτηση Αιρετού ΠΥΣΔΕ Σερρών Παπαχρήστου Βασιλείου στη συνεδρίαση  της 28ης Φεβρουαρίου 2020 - Επί του πίνακα Α και Γ Κενών και πλεονασμάτων...
Μεταθέσεις: Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα δηλωμένα κενά