Τα 17 δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτή
Αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτή

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που θα προληφθούν ως αναπληρωτές στη Διεύθυνση ΠΕ Ηρακλείου ότι πρέπει να προσκομίσουν ΟΛΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης σε ευκρινή φωτοαντίγραφα κατά την πρώτη ημέρα που θα αναλάβουν υπηρεσία.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1. Εκτύπωση σελίδας από το ΟΠΣΥΔ στην οποία αναγράφεται το ΑΦΜ

2. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ 

3. Φωτοτυπία  οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΑ ΙΚΑ

4.Φωτοαντίγραφο πτυχίου (Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. μετάφραση, β. αναγνωριση ΔΟΑΤΑΠ, γ. απολυτήριο λυκείου)

5.Φωτοτυπία δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

6.Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τρίμηνου) παθολόγου ή γενικού ιατρού Δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη (να πιστοποιείται η υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου υπαλλήλου να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα . Υποχρεωτική προσκόμιση με την πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση για την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας

7.Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τρίμηνου) ψυχιάτρου Δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού  (να πιστοποιείται η ψυχική υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου υπαλλήλου να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα . Υποχρεωτική προσκόμιση με την πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση για την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας

8. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α (Αναζητείται αυτεπάγγελτα. Εάν υπάρχει ήδη παρακαλούμε να προσκομιστεί για διευκόλυνση της υπηρεσίας μας

9. Φωτοτυπία 1ης σελίδας  βιβλιαρίου Εθνικής Τραπέζης  με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ (με πρώτο δικαιούχο τον αναπληρωτή εκπαιδευτικό).

10. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών  (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον : α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ).

11. Σεμινάριο 400 ωρών Ειδικής Αγωγής (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)

12. Φωτοαντίγραφα των Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας κατ ΄ετος ξεχωριστά (όχι συγκεντρωτική εκτύπωση από το ΟΠΣΥΔ)

13. Όσοι εχουν βεβαίωση Προϋπηρεσίας από Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. να προσκομίσουν επιπλέον: α) απόφαση πρόσληψης και απόλυσης β) βεβαίωση από το φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησσαν η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες,ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο)η διάρκεια των προϋπηρεσιών και γ) βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης καθώς και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν.4354/2015.

14. Αναλυτική Κατάσταση Ενσήμων (μπορούν να εκτυπωθούν μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ).

15. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της Κεντρικής  Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» http://www.ermis.gov.gr).

16. Βεβαίωση φοίτησης σπουδάζοντος ή βεβαίωση υπηρετούντος στρατιωτική θητεία τέκνου.

17. Πιστοποιητικό εντοπιότητας (μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της  Κεντρικής  Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» http://www.ermis.gov.gr).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, για διευκόλυνση του ελέγχου, να τα έχετε έτοιμα με αυτή τη σειρά.

Στην υπηρεσία μας θα συμπληρώσετε

1.Αναφορά ανάληψης παρέχεται από την υπηρεσία

2.Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού που δεν είναι απαραίτητο προσόν διορισμού.Παρέχεται από την υπηρεσία

 Εφιστούμε την προσοχή σας στο εξής: Η προσμέτρηση του μεταπτυχιακού για μισθολογική εξέλιξη θα αρχίσει αυστηρά και απαρέγκλιτα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σας. 

3. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (παρέχεται από την υπηρεσία)

4. Υπέυθυνη δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβα σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης, δεν ασκώ εμπορία κατ΄επάγγελμα και δεν ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος μου(παρέχεται από την υπηρεσία)

Τονίζουμε ότι η προσκόμιση ΟΛΩΝ των δικαιολογητικών είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. Επίσης εφιστούμε την προσοχή σας καθώς χωρίς όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν μπορείτε να αναλάβετε υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Παρακαλούμε να φροντίσετε έγκαιρα για την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά η διαδικασία των προσλήψεων και των τοποθετήσεων στις σχολικές μονάδες

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν σε ειδική κατηγορία στον πίνακα κατάταξης (πολυτεκνοι/τρίτεκνοι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω οφείλουν να καταθέσουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα.


ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ - ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ:

Νέες προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή: Τα απαραίτητα μόρια

Σεμινάρια σε Διαπολιτισμική και Ειδική Αγωγή ανοικτά έως 11 Νοεμβρίου

 


Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

Διαβάστε ακόμα: 

Έως 17.000 αναπληρωτές στην α' φάση των προσλήψεων στα σχολεία

 

σχετικά άρθρα

Αθήνα: Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ενάντια στο νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας
Αθήνα: Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ενάντια στο νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας
Αθήνα: Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ενάντια στο νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας