Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Φρενέ στην Κρήτη
Πρόγραμμα Φρενέ

Οι ενδιαφερόμενοι για το επιμορφωτικό πρόγραμμα Φρενέ που θα διεξαχθεί στην Κρήτη τη σχολική χρονιά 2019-20 (σχετ. 131712/Ε3/26-08-2019 του Υ.ΠΑΙ.Θ) μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από τις 02/09/2019 μέχρι τις 14/09/2019 και ώρα 15.00, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ www.iep.edu.gr/services/mitroo/

Σχετικά με το  επιμορφωτικό πρόγραμμα Φρενέ

Το Ι.Ε.Π., κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2019-2020 θα πραγματοποιήσει στο Ρέθυμνο το πιλοτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επιμόρφωση και εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση» της Παιδαγωγικής Ομάδας «Το Σκασιαρχείο-Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας», στο οποίο συνεργάζονται Τμήματα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και επιμορφωτές από το γαλλικό δίκτυο Freinet (ICEM). Το πρόγραμμα  απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς Π.Ε & Δ.Ε., όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι/-ες επιθυμούν να εφαρμόσουν στην τάξη τους τη συνεργατική μάθηση με την Παιδαγωγική Φρενέ. Είναι συνολικής διάρκειας 52 ωρών, επιμερισμένο σε έξι διήμερα με εναρκτήρια ημερομηνία την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 (17.00-20.30) και καταληκτική το Σάββατο 9 Μαΐου 2020 (10.00-13.30).

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα αξιοποιηθούν παιδαγωγικές τεχνικές και εργαστήρια που αναπτύσσουν την ελεύθερη έκφραση, την επικοινωνία, την πρωτοβουλία, τον πολλαπλό γραμματισμό και την πολιτειότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από τις 02/09/2019 μέχρι τις 14/09/2019 και ώρα 15.00, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (www.iep.edu.gr/services/mitroo.login.php).


Για την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα θα ληφθούν υπόψη η προηγούμενη ενασχόληση με την παιδαγωγική Φρενέ ( συμμετοχή σε επιμορφώσεις ή στο Δίκτυο συνεργατικών σχολείων Κρήτης) και η συμμετοχή περισσότερων εκπαιδευτικών ανά σχολείο.

 

σχετικά άρθρα