Πανελλαδικές: Συγκριτικά αποτελέσματα εισαγωγής μαθητών ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 2019
Του Κωνσταντίνου Αδριανουπολίτη, Εκπαιδευτικού – Ερευνητή, αντιπροέδρου Ε.Ε.Τ.Ε.Κ

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων στους οποίους ευχόμαστε καλή πρόοδο στις σπουδές τους.

Αντικείμενο του παρόντος είναι η σύγκριση των βαθμολογιών εισαγωγής των πρώτων επιτυχόντων ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., και οι αρχικές θέσεις εισαγωγής ανά ίδρυμα.

Τα στατιστικά στοιχεία τα οποία παραθέτουμε αφορούν σχολές στις οποίες έχουν τη δυνατότητα να εισάγονται μαθητές ΕΠΑ.Λ.

Έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν στοιχεία για αρκετές σχολές του κέντρου και της περιφέρειας.

Για πληρέστερη ενημέρωση θα πρέπει να έχουμε υπόψη και τα εξής:

1. Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων δεν εισάγονται σε όλες τις Ανώτατες σχολές αλλά σε αντίστοιχες ή συναφείς με τον τομέα σπουδών τους στα ΕΠΑ.Λ.

Στις «θεωρητικές» σχολές Νομική, Φιλοσοφική κ.λ.π. οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. δεν εισάγονται στις σχολές αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.

Ο συνεχιζόμενος αυτός αποκλεισμός είναι προφανώς αδικαιολόγητος διότι το περιεχόμενο σπουδών στις σχολές αυτές, δεν αντιστοιχείται με τις σπουδές στα Γενικά ή τα Επαγγελματικά Λύκεια και συνεπώς είναι αδικαιολόγητος όταν γίνεται μόνο για τους απόφοιτους ΕΠΑ.Λ.

Αδικαιολόγητος είναι επίσης ο αποκλεισμός διότι οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. κατέχουν απολυτήριο Λυκείου ισότιμο κατά νόμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου και επιπλέον πτυχίο ειδικότητας.

2. Αντίθετα με τις βάσεις στα ΓΕ.Λ. οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις σημείωσαν πτώση οι βάσεις στα ΕΠΑ.Λ. στις περισσότερες περιπτώσεις σημείωσαν άνοδο.

3. Το ποσοστό εισαγωγής αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στα πανεπιστήμια 5%, ή 10% μείωσε οριακά τον συνολικό αριθμό εισαγομένων διότι καταργήθηκε το ποσοστό 20% των ΤΕΙ.

Να σημειώσουμε παράλληλα ότι αυξήθηκε ο αριθμός των εισαγομένων. σε πανεπιστημιακές σχολές υψηλής ζήτησης όπως ιατρικές, πολυτεχνικές, γεωπονικές κ.λ.π.

4. Το ποσοστό εισαγωγής στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στην ΑΣΤΕ παρέμεινε στο 20%.

5. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα το ποσοστό εισαγωγής επιτυχόντων από τα ημερήσια ΓΕ.Λ. είναι 86,07% και το αντίστοιχο των ΕΠΑ.Λ. είναι 53,80%.

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι το ποσοστό των εισαγομένων από τα εσπερινά ΓΕ.Λ. είναι 92,31% και το αντίστοιχο των ΕΠΑ.Λ. 97,24%. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του υπουργείου παιδείας κατά το σχολ. έτος 2017-2018 τα ποσοστά των μαθητών των Εσπερινών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των μαθητών τους (ΓΕ.Λ. 232.075 και ΕΠΑ.Λ. 85.642) είναι 2,33% των ΓΕ.Λ. και το αντίστοιχο των ΕΠΑ.Λ. 24,02%. Αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό ποσοστό εισαγομένων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. είναι πολύ μεγαλύτερο του 53,80%.

Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό των εισαγομένων από τα ΓΕ.Λ. είναι πάντα μεγαλύτερο διότι οι απόφοιτοι συμμετέχουν σχεδόν όλοι στις πανελλαδικές ενώ οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. συμμετέχουν σε μικρότερο βαθμό λόγω των διεξόδων που έχουν στην αγορά εργασίας ή συνεχίζουν στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας.

6. Η αναστολή λειτουργίας των διετών προγραμμάτων στα ΑΕΙ είχε αρνητικές συνέπειες για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. διότι έμειναν εκτός 1500, οι οποίοι  δεν έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν ειδικότητες οι οποίες δεν υπάρχουν σε κανένα ίδρυμα.  

Στα στατιστικά στοιχεία που παραθέτουμε αναφέρεται η βαθμολογία του πρώτου επιτυχόντα, και μέσα σε παρένθεση ο αριθμός εισαγομένων.

Στα στοιχεία έχουν σημανθεί οι σχολές στις οποίες οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων συγκέντρωσαν υψηλότερες βαθμολογίες από τις αντίστοιχες των μαθητών των Γενικών Λυκείων.

1
2
3
4
5

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά γίνεται προφανές σε όλους ότι το άνοιγμα των πανεπιστημίων για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. σημειώνει επιτυχία η οποία αποτελεί προπομπό για την μετακίνηση μαθητών προς την Επαγγελματική Εκπαίδευση, την οποία έχει ανάγκη η νεολαία, η κοινωνία, η χώρα και έχει τεθεί σε προτεραιότητα από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και την κυβέρνηση.

Ίδωμεν.

σχετικά άρθρα

Η ηδονή της Γνώσης
Η ηδονή της Γνώσης
Πόσο όμορφο είναι να μαθαίνεις… Χρόνια τώρα προσπαθώ να κατανοήσω γιατί η γνώση χαρίζει τόση γοητεία! Από πού πηγάζει η ηδονή της μάθησης;
Η ηδονή της Γνώσης