Ε. Γιαννακοπούλου: Ψευδείς οι ισχυρισμοί που διακινούν Κουρουτός - Ντριβαλάς για τον ΕΟΠΠΕΠ
Ανακοίνωση της Ελένης Γιαννακοπούλου, Διευθύνουσας Συμβούλου Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Είμαι υποχρεωμένη να δηλώσω ότι οι «ειδήσεις» που διακινούν, ως εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, αντίστοιχα, στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ, οι κ. Κουρουτός και Ντριβαλάς, είναι απολύτως ψευδείς. Επιπρόσθετα, είναι και συκοφαντικές για τις δραστηριότητες του ΕΟΠΠΕΠ και το τεράστιο έργο διοικητικού εκσυγχρονισμού και οικονομικής ανασυγκρότησης που έχει επιτελεστεί υπό την παρούσα Διοίκηση του τα τελευταία χρόνια.
 
Η θητεία των κ. Κουρουτού και Ντριβαλά στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ,  ως εκπροσώπων της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ αντίστοιχα έχει λήξει από το τέλος Μαΐου. Επομένως, δεν αποτελούν έκτοτε μέλη του Δ.Σ., δεν μετέχουν στις συνεδριάσεις του και ως εκ τούτου η υπογραφή τους ως «εκπροσώπων στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ» σήμερα αντιποιείται ιδιότητα που δεν έχουν πλέον.

Ενημερώνω, λοιπόν, τους ίδιους υπεύθυνα, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο και ενδιαφερόμενη, ότι καμία «τοποθέτηση» δεν έγινε στον ΕΟΠΠΕΠ «παραμονές των εκλογών» και διαβεβαιώνω μετά λόγου γνώσεως, ότι στον ΕΟΠΠΕΠ δεν εργάζεται και δεν προσφέρει υπηρεσίες χωρίς σύμβαση κανένας και καμία. Δεν έχει άλλωστε καμιά λογική ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Δημοσίου Συμφέροντος, ΝΠΙΔ όπως είναι ο ΕΟΠΠΕΠ, να απασχολεί «αδήλωτους εργαζόμενους». Για ποιο λόγο; Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ (έναν Οργανισμό ΝΠΙΔ, υπό την εποπτεία του ΥΠΠΕΘ), βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του μαζί με αναλυτικές πληροφορίες για το έργο, τις δραστηριότητες και τις αρμοδιότητές του.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες του ΕΟΠΠΕΠ, τους οποίους οι κ. Κουρουτός και Ντριβαλάς αποκαλούν «παράνομα εργαζόμενους»,  παρέχουν υπηρεσίες με «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ», οι οποίες ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, το οποίο και αποτυπώνεται με πληρότητα στις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ, με σκοπό την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του Οργανισμού.

ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ στην 358η συνεδρίαση του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2019 και στην οποία ήταν παρόντες οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Η απόφαση για τη σύναψη των δύο επιπλέον συμβάσεων που αφορούν στην υποστήριξη, κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας, του νεο-ιδρυθέντος Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών αποφασίστηκε στη 361η συνεδρίαση του Δ.Σ. η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2019  και από την οποία, οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ ήταν απόντες. Η σύναψη των συμβάσεων αυτών περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αυτής και η απόφαση πάρθηκε επίσης ΟΜΟΦΩΝΑ.
 
Οι σχετικές εισηγήσεις που υποβλήθηκαν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για τις συμβάσεις αυτές, είχαν εγκαίρως γνωστοποιηθεί στα μέλη του Δ.Σ., όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία (48 ώρες πριν την συνεδρίαση) και ήταν, επομένως, σε γνώση των κ. Κουρουτού και Ντριβαλά, οι οποίοι αποκρύπτουν τα δεδομένα αυτά  στις «καταγγελίες» τους.
 
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΟΠΠΕΠ προχώρησαν άμεσα, ως όφειλαν, στην υλοποίηση των αποφάσεων αυτών του Δ.Σ. και η διαδικασία ολοκληρώθηκε σταδιακά μεν, αλλά σε απολύτως εύλογο χρονικό διάστημα, με δεδομένο το πλήθος των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών.

Διαβεβαιώνω ότι, στην υλοποίηση των αποφάσεων αυτών του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ, έχουν τηρηθεί πιστά όλες οι απαιτούμενες διοικητικές προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το θεσμικό πλαίσιο για τη σύναψη συμβάσεων παροχής έργου. Οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έχουν γίνει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έχει ενημερωθεί το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ (όπου μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να πληροφορηθεί τα σχετικά στοιχεία των συμβάσεων αυτών).

Το πόσο αβάσιμες είναι οι  «καταγγελίες» περί «προεκλογικών ρουσφετιών» προκύπτει αυτονόητα από τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων του Δ.Σ., (9 Απριλίου 2019 και 13 Μαΐου 2019 αντίστοιχα), στις οποίες λήφθηκαν με ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΟΜΟΦΩΝΙΑ οι σχετικές αποφάσεις για τις οποίες οι κ Κουρουτός, Ντριβαλάς είχαν άμεση γνώση.
Η αναγκαιότητα των συμβάσεων αυτών προέκυψε, όπως αναλυτικά εκτέθηκε στις σχετικές εισηγήσεις στο Δ.Σ., μετά από διαβούλευση με τους Προϊσταμένους των αρμοδίων Τμημάτων του ΕΟΠΠΕΠ, ως μια προσωρινή, αλλά αναγκαία, λύση για την αντιμετώπιση συσσωρευμένων προβλημάτων με δεδομένη την έλλειψη προσωπικού στον Οργανισμό και την μέχρι στιγμής μη πλήρη εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, το οποίο έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται σταδιακά στις δραστηριότητες του ΕΟΠΠΕΠ.
 
Ήδη, η ίδρυση και λειτουργία του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών, το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία του Τμήματος Ανάπτυξης Προβολής και Επικοινωνίας, συμβάλει σημαντικά, κατά γενική ομολογία, στην  αντιμετώπιση συσσωρευμένων προβλημάτων φορέων και πολιτών (πληροφορίες εδώ).
 
Παράλληλα, με τη συνδρομή των εξωτερικών συνεργατών των προαναφερθεισών συμβάσεων και την εντατική εργασία υπαλλήλων του Οργανισμού έχει δρομολογηθεί η μείωση του φορτίου εκκρεμοτήτων στα επιμέρους Τμήματα του Οργανισμού.

 Άλλωστε πρόκειται για μια περίοδο που ο Οργανισμός, παράλληλα με όλες τις τρέχουσες εργασίες του, κατακλύζεται από δεκάδες αιτήσεις νέων αδειών εκπαιδευτικών δομών, εκατοντάδες αιτήσεις επικαιροποίησης αδειών, καθώς και χιλιάδες αιτήσεις αδειών διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, οι οποίες όπως όλοι καταλαβαίνουν, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, ενόψει της  έναρξης του σχολικού έτους στις αρχές Σεπτεμβρίου (πληροφορίες στις ιστοσελίδες: δείτε εδώ και εδώ).

Το πόσο υποκριτικές είναι οι εκ των υστέρων ανησυχίες των κ. Κουρουτού και Ντριβαλά  για διαδικασίες που υλοποιήθηκαν με απόλυτη τήρηση της νομιμότητας διαπιστώνεται από το περιεχόμενο και τους όρους των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών έργου των συνεργατών στους οποίους αναφέρονται. Οι όροι αυτοί αποτυπώνουν με σαφήνεια τις υπηρεσίες που οφείλουν να παρέχουν στον ΕΟΠΠΕΠ οι εξωτερικοί συνεργάτες του, έχουν σαφή προσδιορισμό χρονικής διάρκειας λίγων μηνών μετά το πέρας της οποίας οι συμβάσεις λύονται  αυτοδικαίως, αναγράφουν ρητά ότι ΔΕΝ δημιουργούν σχέση εξηρτημένης εργασίας και ότι «Η εκτέλεση των υπηρεσιών από τον/την ανάδοχο γίνεται χωρίς δεσμεύσεις συγκεκριμένου ωραρίου, καθόσον Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ». 

Τα δεδομένα αυτά, ρητά διατυπωμένα στις συμβάσεις αυτές, περιλαμβάνονται στην αίτηση ακύρωσης που κατατέθηκε άμεσα με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στο ΣΕΠΕ Νέας Ιωνίας, για τα πρόστιμα που όντως επέβαλε στον Οργανισμό και για τα οποία ο ΕΟΠΠΕΠ έχει ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη με «αίτημα θεραπείας»,  στην οποία θα αποδειχτεί η νομιμότητα των ενεργειών του.

Όσο για τους ισχυρισμούς των κ. Κουρουτού και  Ντριβαλά για τη νομιμότητα της λειτουργίας του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ τα σχόλια περιττεύσουν.  Το πλαίσιο λειτουργίας του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ καθορίζεται με σαφήνεια και για κάθε περίπτωση από το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του (ΦΕΚ Β/1133/28-03-2018) το οποίο ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ.
 
Τέλος, οι απολύτως υποκειμενικές κρίσεις και ανυπόστατες καταγγελίες τους για την παρούσα κατάσταση και λειτουργία του ΕΟΠΠΕΠ απαντώνται στην επισυναπτόμενη έγγραφη ενημέρωση μου  στους υπαλλήλους του Οργανισμού, το περιεχόμενο της οποίας γνωρίζουν πολύ καλά, αλλά αρνούνται να αναγνώσουν οι  κ.  Κουρουτός και Ντριβαλάς. 

 Όπως, γνωρίζουν πολύ καλά, ότι ο Οργανισμός δεν ανέστειλε, ούτε θα αναστείλει την λειτουργία του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και συνεχίζει να προσφέρει και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε φορείς και πολίτες που συναλλάσσονται μαζί του. 

Δρ. Ελένη Γιαννακοπούλου
Διευθύνουσα Σύμβουλος Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Διαβάστε επίσης: 

Επιστολή Κουρουτού - Ντριβαλά στο alfavita.gr: Η Ε. Γιαννακοπούλου θα λογοδοτήσει σύντομα για την καταστροφική της θητεία στον ΕΟΠΠΕΠ

Καταγγελίες για ΕΟΠΠΕΠ: Κέντρο ρουσφετιού, μαύρης εργασίας και εργασιακής βίας

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σχολική Ψυχολογία: ΔΙΝΕΙ ΔΙΠΛΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ αυτό το σεμινάριο

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

διασωληνωμενος
Εικόνες ντροπής! Sκηνικό τρόμου με διασωληνωμένο ασθενή που εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ
Ακόμα κι αυτή η ολιγόλεπτη χρονική καθυστέρηση διακομιδής ενός ασθενή στη ΜΕΘ μπορεί να αποβεί επιβαρυντική για τον ίδιο – αν όχι μοιραία!
Εικόνες ντροπής! Sκηνικό τρόμου με διασωληνωμένο ασθενή που εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ