Ν. Κεραμέως στο Alfavita: Η παιδεία είναι η μεγαλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε στη χώρα
Γράφει στο alfavita.gr η Νίκη Κεραμέως, βουλευτής Επικρατείας, υπεύθυνη του τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της ΝΔ

Για τη Νέα Δημοκρατία, η πιο σημαντική επένδυση για τη χώρα, με πραγματικά μακροπρόθεσμα οφέλη είναι η επένδυση στην Παιδεία. Θεωρούμε ότι η βασική αποστολή που οφείλει να επιτελεί ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα είναι να εξοπλίζει τους νέους με πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες και να δημιουργεί ευκαιρίες για προσωπική και εργασιακή ανέλιξη. Στην πραγματικότητα, η Παιδεία αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό μηχανισμό κοινωνικής κινητικότητας.

Τον περασμένο Νοέμβριο παρουσιάσαμε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την Παιδεία, που εισάγει μια συνολική και σε βάθος μεταρρύθμιση, με θαρραλέες αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Μία μεταρρύθμιση, την οποία, θα εφαρμόσουμε απαρέγκλιτα με γνώμονα το συμφέρον των λειτουργών της εκπαίδευσης, των μαθητών και φοιτητών και τους γονέων τους, εφόσον ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί τη διακυβέρνηση της χώρας. Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει τις εξής, ενδεικτικές, παρεμβάσεις ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:

Στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ξεκινώντας τη μεταρρύθμισή μας από τη βάση της πυραμίδας προς τα πάνω, θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Το δημόσιο σχολείο απελευθερώνεται από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του Υπουργείου Παιδείας σε επίπεδο οργανωτικό και διοικητικό, αλλά και σε επίπεδο παιδαγωγικό. Ο εκπαιδευτικός αποκτά μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, προκειμένου να εμπλουτίζει τις μεθόδους και τα μέσα διδασκαλίας, αλλά και να διαμορφώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση τις ανάγκες των μαθητών.

Στο σύγχρονο δημόσιο σχολείο, το οποίο συνιστά δημιουργική κυψέλη γνώσης και καινοτομίας, δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), π.χ. δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα, κριτική σκέψη – επίλυση προβλημάτων, ομαδική δουλειά, και ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills), π.χ. ψηφιακή χρήση, ψηφιακή επικοινωνία, ψηφιακή ασφάλεια, ψηφιακή συναισθηματική νοημοσύνη, ψηφιακά δικαιώματα, με διττή στόχευση αφενός τη βέλτιστη αξιοποίηση της γνώσης, αφετέρου τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των νέων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Στην ίδια κατεύθυνση, το πρόγραμμα σπουδών εμπλουτίζεται με νέες εκπαιδευτικές θεματικές, όπως επιχειρηματικότητα, συμπεριφορά οδικής κυκλοφορίας, εθελοντισμός, πρόληψη, αντίδραση και προφύλαξη στις φυσικές καταστροφές, αλλά και ενισχύουμε την εκμάθηση ξένων γλωσσών και γνώσεων πληροφορικής παρέχοντας μεταξύ άλλων τη δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων εντός του σχολείου.

Έχοντας εντοπίσει τη μεγαλύτερη, ίσως, παθογένεια του εκπαιδευτικού μας συστήματος που είναι το χάσμα μεταξύ εκπαιδευτικής διαδικασίας και αναγκών της αγοράς εργασίας, καθιερώνουμε τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό από το Γυμνάσιο, ώστε να αναδεικνύονται οι κλίσεις και οι δεξιότητες όλων των παιδιών. Επιπλέον, εστιάζουμε στο θεσμό της «άσκησης» σε επιχειρήσεις, ώστε οι μαθητές να εξοικειώνονται με την πραγματική οικονομία, και να επιλέγουν το αντικείμενο σπουδών τους με μεγαλύτερη σιγουριά.

Πιστεύοντας βαθιά στην παροχή ίσων ευκαιριών για όλους, δημιουργούμε ένα Πρότυπο και ένα Πειραματικό σχολείο σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, φροντίζοντας παράλληλα το εργασιακό καθεστώς των εργαζόμενων σε αυτά. Αντίστοιχα, ιδρύονται και Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια σε αντιπροσωπευτικές περιοχές, τα οποία θα συνεργάζονται με επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Ως προς το σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση, η Νέα Δημοκρατία δεν σκοπεύει να αιφνιδιάσει κανέναν. Η δική μας λογική είναι ότι πριν από οποιαδήποτε αλλαγή, χρειάζεται λεπτομερής - πρωτίστως στρατηγικός - σχεδιασμός, χρειάζεται να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να έχουν υποβληθεί υλοποιήσιμες προτάσεις και, φυσικά, ένα μεταβατικό στάδιο προσαρμογής. Ως εκ τούτου, το ισχύον σύστημα εισαγωγής δεν θα αλλάξει συθέμελα για τους μαθητές που ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την γ’ Λυκείου. Ωστόσο, θα προβούμε σε βελτιωτικές κινήσεις, στην προσπάθειά μας να καταστήσουμε πιο λειτουργικό το ισχύον σύστημα που χαρακτηρίζεται από πλήθος στρεβλώσεων.

Για εμάς, κεντρική προτεραιότητα παραμένει η ανάκτηση του αυτόνομου παιδαγωγικού ρόλου του Λυκείου. Σε αυτό το πλαίσιο, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου, στο οποίο θα οδηγεί η επιτυχής ολοκλήρωση του Λυκείου. Για τον προσδιορισμό του βαθμού του Εθνικού Απολυτηρίου θα συνυπολογίζονται οι βαθμοί και των 3 τάξεων του Λυκείου με ειδικό συντελεστή ανά τάξη. Παράλληλα, σε αυτή τη διαδικασία, και για την επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού αντικειμενικότητας, θα αξιοποιηθεί ο ανανεωμένος και βελτιωμένος θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας, κατά τη διεξαγωγή των γραπτών προαγωγικών εξετάσεων από τάξη σε τάξη, για όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Στην ανώτατη εκπαίδευση, τα Ιδρύματα γίνονται πραγματικά αυτόνομα και αυτοδιοικούμενα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, συνδιαμορφώνουν τη βάση εισαγωγής στις Σχολές, αλλά και ορίζουν τον αριθμό των εισακτέων, βάσει των πραγματικών δυνατοτήτων τους. Επιπλέον, καθιερώνεται ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών, πλην αιτιολογημένων εξαιρέσεων.

Τα Ιδρύματα απελευθερώνονται από τον ασφυκτικό έλεγχο του Υπουργείου, γίνονται εξωστρεφή και ανταγωνιστικά. Προς αυτή την κατεύθυνση, διευρύνεται η δυνατότητα δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων, εξορθολογίζεται το ισχύον περιοριστικό θεσμικό πλαίσιο για τα μεταπτυχιακά προγράμματα και καθιερώνεται ένα εσωτερικό πρόγραμμα κινητικότητας για φοιτητές μεταξύ ελληνικών Πανεπιστημίων, στα πρότυπα του Erasmus.

Η κρατική χρηματοδότηση προς τα Ιδρύματα θα γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών, και, σε ένα βαθμό, θα συνδέεται με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Επιπλέον της κρατικής χρηματοδότησης, τα Ιδρύματα ενθαρρύνονται προς την προσέλκυση νέων πόρων, για παράδειγμα μέσω της αξιοποίησης σχημάτων ΣΔΙΤ ή των εσόδων από επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off).

Προκειμένου να ενισχύσουμε την ακαδημαϊκή έρευνα, προχωρούμε σε απλοποίηση του δυσκίνητου και βαριά γραφειοκρατικού πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ. Στόχος μας είναι η δραστική επιτάχυνση της διαδικασίας προμηθειών και διοικητικών ενεργειών που υποστηρίζουν τα ερευνητικά προγράμματα, χωρίς ωστόσο να παραβιάζονται οι κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας.

Τέλος, η διασφάλιση ενός ασφαλούς ακαδημαϊκού περιβάλλοντος είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Προς τούτο, προχωρούμε στην κατάργηση του ασύλου. Οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να επεμβαίνουν αυτεπαγγέλτως για κάθε αξιόποινη πράξη που λαμβάνει χώρα στα Ιδρύματα, και θα αποδίδονται πειθαρχικές ευθύνες στις Πρυτανικές Αρχές για τη μη έγκαιρη κλήση και ενημέρωση των αρμοδίων δημοσίων οργάνων.

Σε μία εποχή ραγδαίων αλλαγών, κυρίως ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής ανάπτυξης, η Παιδεία συνιστά κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης και καταλύτη για το παραγωγικό μοντέλο που έχει ανάγκη η χώρα για να βγει από το τέλμα. Ένα παραγωγικό μοντέλο με βασικά χαρακτηριστικά τη δημιουργία, την εξωστρέφεια και την καινοτομία. Το πρόγραμμά μας για την μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ΑΣΕΠ
Με χίλια τρέχει ο 2ος Γραπτός ΑΣΕΠ: Ανακοινώθηκε Τράπεζα Θεμάτων
Πιο κοντά ο 2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Ανακοινώθηκε σε ΦΕΚ τράπεζα θεμάτων! Τι αλλάζει στην ύλη - τρέχουν οι διαδικασίες με την...
Με χίλια τρέχει ο 2ος Γραπτός ΑΣΕΠ: Ανακοινώθηκε Τράπεζα Θεμάτων