Thumbnail
Απάντηση του Συλλόγου Αποφοίτων ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ σε απόσπασμα της ομιλίας του Α.Τσίπρα

Για ακόμη μια φορά εκφράζουμε την έντονη αγανάκτηση και δυσαρέσκειά μας για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αποφοίτους των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα!

Αυτή τη φορά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, κος Αλέξης Τσίπρας, επεχείρησε να υποβαθμίσει τα Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με δήλωσή του σε ανοικτή ομιλία του στις 17-05-2019 στην πόλη των Τρικάλων, αποκαλώντας εμμέσως τους απόφοιτους αυτών δεύτερης κατηγορίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Αλλάξαμε τον χάρτη των ΑΕΙ καταργώντας τον αναχρονιστικό νόμο των ΤΕΙ και τώρα έχουμε παντού Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι μια μεγάλη τομή διότι θέλουμε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στη γνώση υψηλής ποιότητας, διότι αυτό είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας. Το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας, οι νέοι και οι νέες μας θα βγαίνουν μορφωμένοι στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας».

Παρόλο που ο Σύλλογός μας γνωστοποίησε μεταξύ άλλων και στον κο Πρωθυπουργό, με την από 13-03-2019 αίτησή του, κάθε στοιχείο που αφορά το νομικό πλαίσιο και το υψηλό ακαδημαϊκό προφίλ των Α.Ε.Ι. Τ.Τ., ο ίδιος προέβη σε αυτού του είδους την δήλωση. Σημειωτέον, μάλιστα, ότι δεν έχουμε ακόμη λάβει απάντηση στην εν λόγω αίτησή μας. 

Είναι το λιγότερο προκλητικό, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση κωφεύει απέναντι στο δίκαιο και πάγιο αίτημά μας για πλήρη και ως προς κάθε συνέπεια ισοτίμηση και αντιστοίχιση των πτυχίων μας με τα πτυχία των νέων Α.Ε.Ι. Π.Τ., όπως αυτά έχουν προκύψει μέσα από τις συνέργειες μεταξύ των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. και των Α.Ε.Ι. Π.Τ., την ίδια ώρα που η ελληνική κυβέρνηση έχει αφήσει πάνω από 400.000 αποφοίτους του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ακαδημαϊκά και επαγγελματικά μετέωρους, ο κος Τσίπρας αγνοεί επιδεικτικά, όχι μόνο την δομή της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας όπου κυβερνά, όχι μόνο το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. όπως προκύπτει μέσα από τις αξιολογήσεις της ΑΔΙΠ και από την αναγνωρισιμότητά τους εντός και εκτός Ε.Ε., αλλά και το έργο που έχουν επιτελέσει όλα αυτά τα χρόνια οι διδάσκοντες και οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. στον επιστημονικό και οικονομικό πυλώνα της χώρας!

Ενημερώνουμε τον κο Πρωθυπουργό πως εμείς οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. Τ.Τ., αγκαλιάσαμε πρώτοι το εγχείρημα της κυβέρνησης για την αναδιοργάνωση του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης, θεωρώντας πως αυτό βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση και σε πλήρη εναρμόνιση με την Συνθήκη της Bologna και το European Qualifications Framework (EQF), καθώς τα Α.Ε.Ι. Τ.Τ. βρίσκονται ακριβώς στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης με τα Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα και δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος να υπάρχουν δύο κατηγορίες Α.Ε.Ι. στην χώρα, δεδομένου ότι τα Α.Ε.Ι. Τ.Τ. ανήκουν ισότιμα στην Ανώτατη Εκπαίδευση νομικά και ακαδημαϊκά! Άλλωστε, το επίπεδο των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. το διαπιστώνει και ο ανώτατος διοικητικός δικαστής της χώρας, αναφέροντας με την πάγια νομολογία του ότι  «ο νομοθέτης, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες αναπτύσσεται ήδη ενιαίος χώρος ανώτατης (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής) εκπαίδευσης και τις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας και παραγωγής για επιστημονικώς καταρτισμένα στελέχη και διαπιστώνοντας ότι τα Τ.Ε.Ι., με τις συνεχείς αναβαθμίσεις των προσόντων των εκπαιδευτικών τους και τον συνεχή εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών τους, είχαν αποκτήσει στην πράξη τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά της ανώτατης εκπαίδευσης, προέβη στην αναδιοργάνωση του χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης. Με τον ν. 2916/2001 τα Τ.Ε.Ι. ως «σχολές ανώτερης βαθμίδας» καταργούνται, ταυτόχρονα δε ιδρύονται, με την ίδια ονομασία, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κατά το άρθρο 1 του ν. 2916/2001 η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από τον πανεπιστημιακό τομέα και τον τεχνολογικό τομέα που περιλαμβάνει τα ιδρυόμενα με τον εν λόγω νόμο Α.Τ.Ε.Ι. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2916/2001 τα Α.Τ.Ε.Ι. αποβλέπουν στην παροχή εκπαιδεύσεως, η οποία δεν έχει τα χαρακτηριστικά της ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης, δηλαδή απλής μετάδοσης εξειδικευμένων γνώσεων, εμπειριών και δυνατοτήτων για την άσκηση ορισμένου επαγγέλματος, και τούτο διότι δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων τους και την διεξαγωγή τεχνολογικής έρευνας για την ανάπτυξη και μεταφορά σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.». (ΣτΕ Τμήμα Γ’ απόφαση 4247/2013, σκέψη 5) Επίσης, το νομικό καθεστώς των Α.Ε.Ι. Τ.Τ., μετά την «ανωτατοποίησή» τους (Ν. 2916/2001), χαρακτηρίζεται από μια σταθερή πορεία εξομοίωσης με τα υπόλοιπα Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού τομέα, με την σταδιακή εξάλειψη των όποιων διαφοροποιήσεων είχαν διατηρήσει οι νόμοι 2916/2001, 3549/2007 και 4009/2011. Με τον Ν. 4485/2017 κορυφώθηκε η νομοθετική εξομοίωση, διότι ο νόμος αυτός ρυθμίζει τα κάθε είδους θέματα των Α.Ε.Ι. (γενικές αρχές, αυτοδιοίκηση και όργανα, καθηγητικό και λοιπό προσωπικό, σπουδές, φοιτητές κλπ.) κατά τρόπο ενιαίο και χωρίς διακρίσεις. Έτσι λοιπόν, ο νομοθέτης αφενός έχει κατοχυρώσει πλήρως τον ανώτατο ακαδημαϊκό χαρακτήρα των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. εντάσσοντάς τα, τυπικά και ουσιαστικά, στην κατηγορία των Α.Ε.Ι. μαζί με τα Πανεπιστήμια και αφετέρου κατέστησε σαφές ότι τα Α.Ε.Ι. Τ.Τ. και τα Πανεπιστήμια έχουν, καταρχήν και κατά βάση, κοινή αποστολή την οποία επιτελούν βάσει κοινών κανόνων και αρχών.

Επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά πως ένα τέτοιο εγχείρημα, το οποίο υλοποιείται από μια αριστερή κυβέρνηση, δεν μπορεί να συνοδεύεται από τέτοιου είδους διακρίσεις και ανισότητες σε ό,τι αφορά το προφίλ και τον αποκλεισμό των αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ., γεγονός που γίνεται κατάφωρα αντιληπτό μέσα από την απουσία θεσμοθέτησης  διατάξεων οι οποίες να κατοχυρώνουν την πλήρη και ως προς κάθε συνέπεια ισοτίμηση και αντιστοίχιση των πτυχίων μας με τα πτυχία των νέων ιδρυμάτων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί σήμερα! Τονίζουμε, ταυτόχρονα, όπως προκύπτει μέσα από όλες τις αιτιολογικές εκθέσεις των νόμων που αφορούν τις συνέργειες των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με τα Α.Ε.Ι. Π.Τ., πως πρόκειται για μια αναδιοργάνωση (συγχώνευση ή κατάργηση) κάποιων τμημάτων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (ως είθισται άλλωστε να γίνεται διαχρονικά και πέραν των υφιστάμενων εθνικών αναγκών, σε διεθνές επίπεδο, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που αφουγκράζονται και ακολουθούν τις επιστημονικές, ακαδημαϊκές και κοινωνικές εξελίξεις)  και όχι για μια αναβάθμιση σε κάτι ανώτερο, όπως αφήνεται να εννοηθεί για λόγους άγνωστους, τόσο από την υφιστάμενη κυβέρνηση όσο και από διάφορες συντεχνιακές εστίες. Επιπλέον δε, από καμία διάταξη νόμου δεν προκύπτει ότι τα Α.Ε.Ι. Τ.Τ. είναι κατώτερα των Α.Ε.Ι. Π.Τ.. Αντιθέτως, από κάθε διάταξη του εθνικού και υπερεθνικού δικαίου προκύπτει ότι τα ιδρύματα των δύο τομέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι απολύτως ισότιμα μεταξύ τους!

Κατόπιν, δεν κατανοούμε τον λόγο για τον οποίο η κυβέρνηση αγνοεί επιδεικτικά το αίτημά μας να έρθει σε οποιονδήποτε διάλογο μαζί μας, στα πλαίσια του δημοκρατικού και ακαδημαϊκού πολιτισμού, από την στιγμή που έχουμε καταθέσει αιτήματα συνάντησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου (Αρ. Πρωτοκόλλου: 56834/10-04-2019) και προς την Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κα Τζούφη Μερόπη (Αρ. Πρωτοκόλλου: 50761/02-04-2019), αιτήματα τα οποία παραμένουν μέχρι και σήμερα αναπάντητα, παρόλο που το ζήτημα αυτό αφορά πάνω από 400.000 επιστήμονες και επαγγελματίες και παρόλο που το ζήτημα αυτό ο ίδιος ο κος Γαβρόγλου χαρακτήρισε ως «πολύ σοβαρό» στην συνεδρίαση της 17ης Απριλίου 2019 της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής!

Τέλος, καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να νομοθετήσει υπέρ του δικαίου, του νομικά και ακαδημαϊκά ορθού και εντός των Συνταγματικών και Ευρωπαϊκών πλαισίων, για την επιτυχή ολοκλήρωση του εμβληματικού αυτού εγχειρήματος που αφορά στην αναδιοργάνωση του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ήτοι να νομοθετήσει υπέρ της πλήρους και ως προς κάθε συνέπεια ισοτίμησης και αντιστοίχισης των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με τα νέα προκύπτοντα πτυχία, αίροντας με αυτόν τον τρόπο τον κατάφωρα άδικο και απαξιωτικό διαχωρισμό που συντελείται εις βάρος εκατοντάδων χιλιάδων ακαδημαϊκών πολιτών της χώρας εδώ και περισσότερα από 35 χρόνια.

 

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής

Πολίτης Βίκτωρ

Λαλαδάκης Ιωάννης

Κουτσουδάκη Κατερίνη

Κορόμπας Αλέξανδρος

Παναγοπούλου Μαρία

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα