Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών: Ποια η διαδικασία και τα δικαιολογητικά
Δεν προσμετρώνται τα ημιτελή κτίσματα στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων

Τροποποίηση της 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β’ 2993) απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών με θέμα:

«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

Δείτε το ΦΕΚ όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης

 

 

best of network

σχετικά άρθρα