Τι είναι η διοίκηση ή ανάδειξη ταλέντων στο σύγχρονο Σχολείο
Θεωρητικό πλαίσιο, πρακτικά βήματα και δεξιότητες για ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και βελτίωση των αποτελεσμάτων του σχολείου

Απόσπασμα από τον Οδηγό του Ετήσιο Επιμορφωτικού Εξ αποστάσεως Προγράμματος 400 ωρών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης που ξεκινάει στις 16 Σεπτεμβρίου και μοριοδοτεί όλα τα στελέχη εκπαίδευσης κατά την διαδικασία επιλογής τους καθώς και όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για το σύστημα διορισμών

Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η αποτελεσματική διοίκηση των σχολικών οργανισμών με έμφαση στην ανάδειξη των ταλέντων (talent management) και η παρουσίαση των μέσων που έχει στη διάθεσή του ο διευθυντής προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του προς αυτή την κατεύθυνση.

Ειδικότερα, αρχικά, θα αναλυθεί η σημασία διοίκησης ταλέντων στην εκπαίδευση και ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας, ενώ, θα οριοθετηθεί η έννοια της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών. Εν συνεχεία, θα αναπτυχθούν τα βασικά στάδια για τη διοίκηση και ανάδειξη των ταλέντων στο σχολείο και θα γίνει αναφορά στις προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής της. Τέλος, θα προσδιοριστούν κρίσιμες δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν τα στελέχη της εκπαίδευσης προκειμένου να προσελκύσουν, διατηρήσουν και αναδείξουν τα ταλέντα των εκπαιδευτικών
όπως είναι η ενδυνάμωση, ο μεντορισμός και η διαρκής επαγγελματική καθοδήγηση (coaching).

Η διοίκηση των ταλέντων αποτελεί μια στρατηγική επιλογή της διοίκησης και σημαντικό εργαλείο για τα στελέχη της εκπαίδευσης, καθώς, στο πλαίσιο του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους, καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους, οδηγώντας το σχολείο στην επιτυχία.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 30 ώρες, 1,2 ΕCTS

Στρατηγική επικοινωνία και ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης συγκρούσεων στο σχολείο

Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι ο εννοιολογικός προσδιορισμός της επικοινωνίας και η ανάδειξη των στοιχείων της καθώς και η κατανόηση της έννοιας της σύγκρουσης και του τρόπου επίλυσής της στο σχολείο.

Ειδικότερα, θα προσδιοριστεί και θα οριοθετηθεί η επικοινωνία και θα αναδειχθούν τα στοιχεία της που είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την εξέλιξη των σχέσεων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Εν συνεχεία, θα αναλυθεί η έννοια της σύγκρουσης, θα παρουσιαστούν τα είδη και οι μορφές με τις οποίες μπορεί να εκδηλωθεί, θα αποτυπωθούν τα βασικά χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων μερών και, θα επισημανθούν τα σημαντικότερα αίτια που οδηγούν στην εκδήλωσή της, καθώς και οι βασικότερες συνέπειες (βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες)
τόσο για το άτομο όσο και για το σχολικό οργανισμό. Θα γίνει αναφορά στις πιθανές ωφέλειες που μπορούν να προκύψουν από αυτήν σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο βελτίωσης των διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων εάν αντιμετωπισθεί ως εν δυνάμει θετική διεργασία. Τέλος, θα παρατεθούν αποτελεσματικοί τρόποι επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 30 ώρες, 1,2 ΕCTS

Ηθικές διαστάσεις και υπευθυνότητα της ηγεσίας: αξίες, κουλτούρα και ευημερία στο σχολείο

Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι να αναδείξει τη σημασία της υπευθυνότητας και των ηθικών αξιών της σχολικής ηγεσίας για αποτελεσματική διοίκηση των σχολικών οργανισμών, ισχυροποίηση της σχολικής κουλτούρας και, ευημερία των μελών τους.

Ειδικότερα, αρχικά, θα αναλυθεί η έννοια της ευθύνης και των αξιών και θα γίνει αναφορά στην βηγεσία επικεντρωμένη σε αρχές καθώς και στην υπεύθυνη ηγεσία. Κατόπιν, θα αναπτυχθεί η έννοια της ευημερίας στο σχολείο: θα γίνει αναφορά σε συναφείς έννοιες και, θα προσδιοριστούν
τα βασικά θεωρητικά μοντέλα της ευημερίας. Εν συνεχεία, θα αναπτυχθεί η έννοια του ήθους του ηγέτη, τα ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση του έργου του ενώ, θα γίνει αναφορά στη σημασία του ηθικού κλίματος για την ισχυροποίηση της κουλτούρας στο σχολείο. Τέλος, θα προσδιοριστούν οι κρίσιμες δεξιότητες του διευθυντή της σχολικής μονάδας προκειμένου να αναπτύξει υπευθυνότητα και ήθος και, να οδηγήσει το σύστημα στην ευδαιμονία και την αποτελεσματικότητα.

Διάρκεια σε ώρες, Αξία σε ECTS: 30 ώρες, 1,2 ΕCTS

Μάθετε περισσότερα για μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως ετήσιο σεμινάριο του Παν.Πελοπ εδώ

 

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Σχολική Ψυχολογία: Το ανερχόμενο μοριοδοτούμενο σεμινάριο για χιλιάδες αναπληρωτές

 

Βρες μαθητές σε όλη την Ελλάδα και κλείσε ιδιαίτερα μαθήματα στο αντικείμενο που διδάσκεις

 

 

 

σχετικά άρθρα

Ενημέρωση για τη συνάντηση της Δ΄ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής με τον Διευθυντή της ΔΙΔΕ
Ενημέρωση για τη συνάντηση της Δ΄ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής με τον Διευθυντή της ΔΙΔΕ
Ανακοίνωση της Αριστερής Συμπαράταξης Καθηγητών για τη συνάντηση Δ΄ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ενημέρωση για τη συνάντηση της Δ΄ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής με τον Διευθυντή της ΔΙΔΕ