Αναπληρωτές Ειδικής καταγγέλλουν: Δεν αναβαθμιστήκαμε γιατί η ΔΔΕ αρνήθηκε να δηλώσει κενά
Η κατάσταση που δημιουργήθηκε "μπορεί να οδηγήσει τους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου Πιερίας σε ανεργία το επόμενο έτος"

Τη διαμαρτυρία αναπληρωτών ΠΕ 02.ΕΑΕ, ΠΕ 03.ΕΑΕ, ΠΕ 04.ΕΑΕ μειωμένου ωραρίου στην Παράλληλη Στήριξη δημοσιεύει η ΕΛΜΕ Πιερίας, έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Όπως σημειώνουν οι αναπληρωτές, υφίστανται αδικία, καθώς "με τα μέχρι τώρα δεδομένα οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης λίγες μέρες μετά τη πρόσληψη τους αναβαθμίζονται αναλαμβάνοντας πλήρες εκπαιδευτικό ωράριο."

Όμως σε κάποιους νομούς αυτό δεν συνέβη. Ανάμεσα σε αυτούς και η Πιερία, λόγω "πρόσληψης μεγαλύτερου αριθμού εκπαιδευτικών". Έτσι η αναβάθμιση δεν υλοποιήθηκε.

Μάλιστα, όπως καταγγέλλεται στο alfavita.gr, "η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ είχε στη διάθεση της κενές ώρες ώστε να προβεί σε αναβάθμιση των υπαρχόντων εκπαιδευτικών, αρνήθηκε να δηλώσει τα κενά της στο Υπουργείο Παιδείας όταν ερωτήθηκε".

Οι αναπληρωτές ακόμη σημειώνουν:

"Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα συνάδελφοι με λιγότερα μόρια και χαμηλότερη σειρά κατάταξης στον πίνακα, οι οποίοι προσλήφθηκαν σε άλλους νομούς και αναβαθμίστηκαν, να προηγηθούν στους επικείμενους πίνακες αναπληρωτών 2019-2020,λόγω της δικής μας απώλειας μορίων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου Πιερίας σε ανεργία το επόμενο έτος."

Οι αναπληρωτές διατυπώνουν σειρά προτάσεων αναφορικά με το ζήτημα, προκειμένου να δοθεί λύση.

Αναλυτικά το κείμενο διαμαρτυρίας:

Συντάσσουμε το παρόν κείμενο διαμαρτυρίας με σκοπό να δρομολογηθούν λύσεις στο θέμα που μας απασχολεί. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την αδικία που υφιστάμεθα ως εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου που προσληφθήκαμε στο νομό Πιερίας για το σχολικό έτος 2018-19.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης λίγες μέρες μετά τη πρόσληψη τους αναβαθμίζονται αναλαμβάνοντας πλήρες εκπαιδευτικό ωράριο. Αυτό κατά βάση συνέβη και φέτος με εξαίρεση κάποιους νομούς, ανάμεσα τους και ο νομός Πιερίας. Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη προέκυψε από τη πρόσληψη μεγαλύτερου αριθμού εκπαιδευτικών. Συνεπώς, η αναβάθμιση μας δεν υλοποιήθηκε, ενώ υπήρχε η δυνατότητα αυτή. 

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ είχε στη διάθεση της κενές ώρες ώστε να προβεί σε αναβάθμιση των υπαρχόντων εκπαιδευτικών, αρνήθηκε να δηλώσει τα κενά της στο Υπουργείο Παιδείας όταν ερωτήθηκε. Είναι ολοφάνερη η κατάφωρη αδικία εις βάρος όλων των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου του νομού Πιερίας.

Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα συνάδελφοι με λιγότερα μόρια και χαμηλότερη σειρά κατάταξης στον πίνακα, οι οποίοι προσλήφθηκαν σε άλλους νομούς και αναβαθμίστηκαν, να προηγηθούν στους επικείμενους πίνακες αναπληρωτών 2019-2020,λόγω της δικής μας απώλειας μορίων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου Πιερίας σε ανεργία το επόμενο έτος.

Καθόλου αμελητέο δεν είναι επίσης το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου βιοποριζόμαστε δύσκολα μιας και αναγκαστήκαμε να μετακομίσουμε σε νέα πόλη. Ωστόσο, υπομείναμε αυτή τη κατάσταση αναμένοντας την αναβάθμιση.

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε πως αν όλοι οι συνάδελφοι παράλληλης στήριξης παρέμεναν μειωμένου ωραρίου ή αν όλοι αναβαθμιζόμασταν δεν θα συνέτρεχε λόγος διαμαρτυρίας, καθότι θα υπήρχε ισότιμη μεταχείριση. Με δεδομένο όμως ότι το 65% των συναδέλφων αναβαθμίστηκε, βάσει των στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν, αναγκαζόμαστε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα  μας.

Αιτούμαστε να γίνει η αναβάθμιση μας με κάθε δυνατό τρόπο από τη Διεύθυνση, την Περιφέρεια και το Υπουργείο και προτείνουμε:

• να δοθούν οι υπάρχουσες κενές ώρες στους ήδη υπάρχοντες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του νομού Πιερίας.
• να δοθούν οι β και γ αναθέσεις μαθημάτων για συμπλήρωση ωραρίου.
• να απορροφηθούμε οσο το δυνατόν συντομότερα από τα τμήματα ΣΜΕΑΕ (εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη).
• να αξιοποιηθεί το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας στην ειδική εκπαίδευση σύμφωνα με το νόμο 4264/2014, άρθρο 46, παράγραφος 2, ο οποίος αναφέρει τη δυνατότητα αναβάθμισης μας α) σε παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας διεύθυνσης, β) στο πλαίσιο ενισχυτικής διδασκαλίας ατόμων που υποστηρίζονται με παράλληλη στήριξη και γ)σε ΚΕΔΔΥ εφόσον η ειδικότητα μας προβλέπεται.

Παρακάτω επισυνάπτεται η εν λόγω νομοθεσία «Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΔΕΕΑΕ για την παράλληλη στήριξη, πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου.

Για τους ανωτέρω προσληφθέντες εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου, η σύμβαση πρόσληψης τους μπορεί με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης να μετατραπεί σε πλήρους ωραρίου, εφόσον οι εκπαιδευτικοί το έχουν δηλώσει στην αρχική τους, για το ίδιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, καθώς και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ ΕΑΕ και ΠΕ Γενικής Αγωγής που προσλαμβάνονται για την παράλληλη στήριξη, εφόσον δε συμπληρώνουν το προβλεπόμενο διδακτικό τους ωράριο παρέχουν συμπληρωματικά υπηρεσίες με σειρά προτεραιότητας: α) παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, β)ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους οποίους παρέχεται παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γ)υπηρεσίες σε ΚΕΔΔΥ για τις ειδικότητες που προβλέπεται.

Τα ανωτέρω υλοποιούνται με αποφάσεις του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μετατροπής της σύμβασης μειωμένου ωραρίου σε πλήρους ωραρίου κατά τα ανωτέρω, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται στην αποστολή των ονομάτων των εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής για την τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης»

Σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα εύρεσης ωρών από μέρους της Διεύθυνσης Πιερίας και ζητάμε την άμεση αποκατάσταση της αδικίας που έχουμε υποστεί. 

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής νομού Πιερίας: 

 • Μπουζούκη Δήμητρα ΠΕ.02
 • Τζικούλα Παναγιώτα ΠΕ.02
 • Δερμεντζή Χρυσούλα ΠΕ.02
 • Βασιλείου Ευαγγελία ΠΕ.02
 • Σκούρα Αναστασία ΠΕ.02
 • Ζησούλη Γεωργία ΠΕ.02
 • Ντινοπούλου Στυλιανή ΠΕ.02 
 • Τσανίδου Μαρία ΠΕ.02
 • Μασταγκά Παρασκευή ΠΕ.03
 • Γκουντής Βασίλης ΠΕ.03
 • Τσιγάνης Ιωάννης ΠΕ.03
 • Ζαχαρής Γεώργιος ΠΕ.04
 • Στασινού Αρέτη ΠΕ.04 
 • Μπεντεβίνου Μαρία-Αγλαΐα ΠΕ.04

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Πανελλαδικές 2020: Αύριο η ανακοίνωση των βαθμολογιών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Πανελλαδικές 2020: Αύριο η ανακοίνωση των βαθμολογιών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων - Στα λύκεια θα αναρτηθούν οι καταστάσεις που...
Πανελλαδικές 2020: Αύριο η ανακοίνωση των βαθμολογιών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
ΠΟΣΕΕΠΕΑ για κωδικούς ειδικοτήτων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ: Επιστολή στο ΥΠΑΙΘ
ΠΟΣΕΕΠΕΑ για κωδικούς ειδικοτήτων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ: Επιστολή στο ΥΠΑΙΘ
Επιστολή με θέμα τη διευκρίνηση και τη διευθέτηση των κωδικών ειδικοτήτων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο Εργάνη απέστειλε η ΠΟΣΕΕΠΕΑ στο ΥΠΑΙΘ
ΠΟΣΕΕΠΕΑ για κωδικούς ειδικοτήτων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ: Επιστολή στο ΥΠΑΙΘ
Οι ταινίες της βδομάδας: Μελωδικές ανησυχίες, Όρσον Γουέλς και Τσαρλς Λότον
Οι ταινίες της βδομάδας: Μελωδικές ανησυχίες, Όρσον Γουέλς και Τσαρλς Λότον
Με πέντε νέες ταινίες και τρεις φημισμένες επανεκδόσεις, συνεχίζονται οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές για τις επόμενες ημέρες.
Οι ταινίες της βδομάδας: Μελωδικές ανησυχίες, Όρσον Γουέλς και Τσαρλς Λότον