Για τη διαδικασία επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης (ΦΕΚ)
Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ B 4940 - 05.11.2018 οι Υπουργικές Αποφάσεις για τη διαδικασία επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών ΠΕ και ΔΕ

Η προκηρύξεις εκδίδονται εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος των Υ.Α και οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός δεκαπέντε ημερών (15) ημερών από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης.

Η επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται για τριετή θητεία.

Βασίλης Βούγιας

Δείτε το ΦΕΚ αναλυτικά εδώ 

σχετικά άρθρα

Υπουργείο Εξωτερικών: Στηρίζουμε την ενταξιακή διαδικασία των Δυτικών Βαλκανίων
Υπουργείο Εξωτερικών: Στηρίζουμε την ενταξιακή διαδικασία των Δυτικών Βαλκανίων
Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων - Προηγήθηκε το «βέτο» στην ένταξη της...
Υπουργείο Εξωτερικών: Στηρίζουμε την ενταξιακή διαδικασία των Δυτικών Βαλκανίων