Για τη διαδικασία επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης (ΦΕΚ)
Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ B 4940 - 05.11.2018 οι Υπουργικές Αποφάσεις για τη διαδικασία επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών ΠΕ και ΔΕ

Η προκηρύξεις εκδίδονται εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος των Υ.Α και οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός δεκαπέντε ημερών (15) ημερών από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης.

Η επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται για τριετή θητεία.

Βασίλης Βούγιας

Δείτε το ΦΕΚ αναλυτικά εδώ 

σχετικά άρθρα