Πρόεδρος ο Θ. Κοτσιφάκης στη Συντονιστική Επιτροπή για τα ΕΠΑΛ
Ο Υπ. Παιδείας συγκρότησε νέα Συντονιστική Επιτροπή Έργου για τα ΕΠΑΛ

Τη σύσταση και συγκρότηση Συντονιστικής  Επιτροπής  Έργου, αμειβόμενη,  στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, συγκρότησε ο Υπουργός Παιδείας με πρόεδρο τον πρώην πρόεδρο της ΟΛΜΕ Θ. Κοτσιφάκη και αναπληρώτρια την Ζιώγα Αικατερίνη.

Ειδικότερα η Επιτροπή έχει  ως εξής:

1. Κοτσιφάκης Θεμιστοκλής του Ιωσήφ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 87.04

2. Ζιώγα Αικατερίνη του Χαραλάμπους  εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 81 αποσπασμένη στη ΓΓΝΓΔΒΜ

3. Σακκά-Χρονοπούλου Αγγελική του Χαραλάμπους, Φιλόλογος, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 02

4. Λαλαζήση Χρυσούλα του Αντωνίου,  Αρχιτέκτων – Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ 81), Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, κλάδου Εκπαίδευσης για την Αειφορία

5. Βεκρής Ελευθέριος του Αντωνίου,  Σύμβουλος Α ́ Φιλολόγων ΙΕΠ

6. Μπαγάκης Γεώργιος του Γεωργίου, Καθηγητής Μεθοδολογίας και Πολιτικών Δια Βίου Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

7. Στράντζαλος Αθανάσιος του Πολυχρόνη, , Σύμβουλος Β ́ Μαθηματικών ΙΕΠ

8. Κουλίνου Θεοδώρα του Δημητρίου,βΔιευθύντρια του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Αγ. Αναργύρων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων

9. Μουστάκας Γεώργιος του Κωνσταντίνου   Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

10. Βαλιάντζας Κων/νος του Δημήτριου,  Προϊστάμενος της Ε.Δ. ΕΣΠΑ Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

11. Μάτσος Βασίλειος του Θεοδώρου,  Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας – «ΝΟΗΣΙΣ»

12. Ασμαργιανάκη Νεκταρία του Ιωάννη,   υπάλληλος της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ08 Καλών Τεχνών

Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής Έργου αποτελεί ο συντονισμός των δράσεων του προγράμματος σε κεντρικό – επιτελικό επίπεδο. Η Επιτροπή συνεπικουρείται από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και την Ομάδα Συντονιστών των Πιλοτικών σχολειών, οι οποίες θα συσταθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα, η Συντονιστική Επιτροπή:

1. Οργανώνει δράσεις για την εφαρμογή του προγράμματος και όπου απαιτείται κατόπιν εισηγήσεων της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και της Ομάδας Συντονιστών των Πιλοτικών σχολειών.

2. Διαχειρίζεται κεντρικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος.

3. Οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις για το πρόγραμμα, των εκπαιδευτικών και των ψυχολόγων που έχουν τοποθετηθεί στα ΕΠΑ.Λ.

4. Επιλύει προβλήματα υλοποίησης του προγράμματος στα σχολεία σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα ΠΕΚΕΣ, την Ομάδα Συντονιστών των Πιλοτικών Σχολείων και την Ομάδα των Εμπειρογνωμόνων.

5. Υποστηρίζει και συμμετέχει σε δράσεις διάχυσης του προγράμματος (ημερίδες, εκθέσεις έργων κ.λπ.).

6. Συνεργάζεται με άλλους φορείς για την ανάπτυξη των στόχων του προγράμματος.

7. Αποτιμά τις δράσεις του προγράμματος και συντάσσει ετήσια έκθεση με συμπεράσματα και προτάσεις προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη συνέχιση του
προγράμματος.

Η Συντονιστική Επιτροπή Έργου στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ», προβλέπεται να είναι αμειβόμενη.

Η αμοιβή των μελών θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα βαρύνει τον κωδικό ΣΑΕ 2017ΣΕ34510056.

Η Συντονιστική Επιτροπή Έργου θα απασχοληθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης ορισμού της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και την 31η /08/2022.

Η Συντονιστική Επιτροπή Έργου τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων για τις εργασίες της. Οι συνεδριάσεις των μελών της δύνανται να πραγματοποιούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Η Συντονιστική Επιτροπή Έργου λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, όπως κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α ́) και άρθρο 21 παρ. 2 Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Βίντεο: Η ηλεκτρονική κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων των προκηρύξεων 3ΕΑ και 4ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ
Βίντεο: Η ηλεκτρονική κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων των προκηρύξεων 3ΕΑ και 4ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ
Ολόκληρη η ηλεκτρονική κλήρωση όπως μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι της Βουλής το απόγευμα της Τετάρτης
Βίντεο: Η ηλεκτρονική κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων των προκηρύξεων 3ΕΑ και 4ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ
Βουλή: Ερώτηση 60 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις προσλήψεις σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου
Βουλή: Ερώτηση 60 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις προσλήψεις σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου
«Η κυβέρνηση της ΝΔ παρά τις ιδεοληπτικές εμμονές και τις αρχικές παλινωδίες, έστω και αργά, δείχνει να αντιλαμβάνεται την ανάγκη ενίσχυσης του...
Βουλή: Ερώτηση 60 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις προσλήψεις σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου