Προσλήψεις ωρομίσθιων καθηγητών του ΙΕΚ της Σιβιτανίδειου Σχολής
Προσλήψεις εκπαιδευτικών 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την δήλωσή τους ηλεκτρονικά από 11-1-2018 ώρα 12.00 (ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) έως 18-1-2018 ώρα 14.00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) αφού διαβάσουν την:

Προκήρυξη του Ι.Ε.Κ πατώντας εδώ
Τις ειδικότητες και μαθήματα αυτών πατώντας εδώ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης διαβάστε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας πατώντας εδώ
Για να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά πατήστε εδώ

σχετικά άρθρα