ΔΔΕ Φθιώτιδας: Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
ΔΔΕ Φθιώτιδας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Δ΄ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄) με τίτλο «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ.Δ/5716/88 Υπουργική απόφαση που κυρώθηκε στο Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/88). 2. Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ. Α΄) «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές ανάγκες», όπως αυτός συμπληρώθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 3966/2011.

3. Τις διατάξεις του κεφ. Β΄ του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 τ. Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις …….».

4. Το Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/2010) κεφάλαιο Β΄ «Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του κεφ. Γ΄ του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και το Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/2017) μέρος Α΄ «Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.».

5. Το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφιο ε της Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-02) απόφασης του ΥΠΔΒΜΘ «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων ….. των διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΚ1890/τ.Β΄/2017) Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων».

7. Τις υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017, Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017, Φ.361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017, Φ.361.22/29/99136/Ε3/13-06-2017 και Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-07-2017 διευκρινιστικές εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).

8. Την υπ΄αριθμ. Φ.αποφ./5842/24-07-2017 απόφασή μας με θέμα: «Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας»

 Δείτε εδώ το έγγραφο pdf

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

 

Αυτό είναι το κορυφαίο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή με ανοικτές αιτήσεις

 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Μοριοδότηση Προσλήψεων αναπληρωτών με ετήσιο εξ αποστάσεως σεμινάριο
 

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Άριστα στον εμπαιγμό και την κοροϊδία από το υπουργείο Παιδείας
Άριστα στον εμπαιγμό και την κοροϊδία από το υπουργείο Παιδείας
Δήλωση των Αιρετών με την Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών για την εγκύκλιο σε σχέση με τις fast track υπηρεσιακές μεταβολές
Άριστα στον εμπαιγμό και την κοροϊδία από το υπουργείο Παιδείας