Thumbnail
Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών που απαιτούνται :

•Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση,ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
•Μεταπτυχιακό (αν υπάρχει – σε περίπτωση ξενόγλωσσουμεταπτυχιακού και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
• Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)
•Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
•Ταυτότητα
•τραπεζικό Λογαριασμό (για αναπληρωτές από ΕΣΠΑ και ΠΔΕ μόνο Εθνικής Τράπεζας)
•αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
•αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
•Πιστ. Στρατολογίας
•Πιστ. Οικ. Κατάστασης (μόνο αν είστε έγγαμοι ή/και με ανήλικα τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης).
•Πιστ. Εντοπιότητας (αν μένετε στην περιοχή όπου προσλαμβάνεστε)
•πρόσφατες Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου ότι μπορείτε να ασκείτε διδακτικά καθήκοντα (ΠΡΟΣΟΧΗ:Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ).

Τοποθέτηση αναπληρωτών στα σχολεία: Η νομοθεσία

​ 1. Στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ 3 της αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ.465/17.4.2003 τ.Β) Ρυθμιστικής Απόφασης ορίζεται ότι: « Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των προσλαμβανομένων για την τοποθέτησή τους στα λειτουργικά κενά. … Κατά την τοποθέτηση σε σχολεία της διεύθυνσης εκπαίδευσης των προερχομένων από τον πίνακα Β΄ προτιμώνται κατά σειρά:
α) οι γονείς τεσσάρων παιδιών, που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία
β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία
γ) οι γονείς με τρία ή δύο ή ένα παιδί
δ) οι έγγαμοι χωρίς παιδιά και
ε) οι έχοντες τα περισσότερα μόρια. Μεταξύ των ανηκόντων στην ίδια κατηγορία που προέρχονται από τον πίνακα Β΄ προτιμώνται οι έχοντες και εντοπιότητα.

2. Στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ. 267/20.11.2003τ. Α΄) ορίζεται ότι: «Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών αμέσως μετά τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. Η πρόταξη αυτή εφαρμόζεται καις τις περιπτώσεις μεταθέσεων-αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών».

3. Στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.4α του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ.75/7.4.2006 τ.Α) ορίζεται ότι: «Από την έναρξη του σχολ. έτους 2006-2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών …ποσοστό 20% κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων αναπληρωτών, προσλαμβάνεται από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα εκπαιδευτικούς που έχουν τρία τέκνα. …Η πρόσληψη γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις. … Αν οι εγγεγραμμένοι στον ανωτέρω πίνακα προσλαμβάνονται δεν επαρκούν, τότε για τη συμπλήρωση του ποσοστού προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία από συμπληρωματικό πίνακα στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες με βάση την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με το βαθμό του πτυχίου τους…».
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών εκπαιδευτικών γίνεται σε συνδυασμό των προαναφερθεισών διατάξεων. Ειδικότερα: μετά την κατηγορία των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία προτιμώνται οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας (άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003) και οι έχοντες την ιδιότητα του τριτέκνου γονέα είτε προσλαμβάνονται από τον πίνακα με μόρια (πίνακα Β΄) είτε από τον πίνακα με μηδενική προϋπηρεσία τοποθετούνται με την ιδιότητα του γονέα με τρία παιδιά) εφόσον προσλαμβάνονται σε συγκεκριμένο ποσοστό 20% επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων είτε από τον πίνακα Β΄ είτε και από τον πίνακα με μηδενική προϋπηρεσία για τη συμπλήρωση του ποσοστού αυτού (άρθρο 2 παρ. 4α του Ν. 3454/2006).

Νεώτερη εγκύκλιος

Αρ.Πρωτ.Φ.361.1/697/126794/Δ1/14-10-2009/ΥΠΔΒΜΘ

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.
ΣΧΕΤ: Η παρ.3 του άρθρου 8 της αριθμ. 35557/09-04-2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 465/17-04-2003 τ.Β')
Με αφορμή ερωτήματα πολλών Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με τα κριτήρια τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σας αναφέρουμε τα εξής:
Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 της αριθμ. 35557/09-04-2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 465/17-04-2003 τ.Β) ορίζεται ότι: «Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής διορισμού προσλαμβανομένων για την τοποθέτηση τους στα λειτουργικά κενά. Κατά την τοποθέτηση αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής διορισμού από υποψηφίους του πίνακα Α λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 138, παρ.1, περίπτωση γ' του Ν.2725/1999. Κατά την τοποθέτηση σε σχολεία της διεύθυνσης εκπαίδευσης των προερχομένων από τον πίνακα Β προτιμώνται κατά σειρά:

α) οι γονείς τεσσάρων παιδιών, που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,
β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία,
γ) οι γονείς με τρία ή δύο ή ένα παιδί,
δ) οι έγγαμοι χωρίς παιδιά και
ε) οι έχοντες τα περισσότερα μόρια. Μεταξύ των ανηκόντων στην ίδιο κατηγορία, που προέρχονται από τον πίνακα Β' προτιμώνται οι έχοντες και εντοπιότητα»

Στις διατάξεις του άρθρου 13, παρ.1 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/10-06-2003 τ.Α) ορίζεται ότι «αν εξαντληθούν οι πίνακες των υποψήφιων του ενιαίου πίνακα, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές από συμπληρωματικό πίνακα υποψηφίων, ο οποίος συντάσσεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος και στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες με βάση την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με το βαθμό του πτυχίου τους».
Στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α) ορίζεται ότι «Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αμέσως μετά τους υποψήφιους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. Η πρόταξη αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μεταθέσεων - αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών.»
Στις διατάξεις του άρθρου 17του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258/17-10-2005 τ.Α) ορίζεται ότι «Οι μορφές αναιμίας δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική, ισοδυναμούν, ως προς τα ιατρικά και κοινωνικά προβλήματα που προκαλούν στους πάσχοντες, προς την ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, και οι πάσχοντες τυγχάνουν των ευεργετημάτων που απολαμβάνουν κατά νόμο όσοι πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία»

Στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/01-08-2008 τ.Α) ορίζεται ότι: «.. δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Κάθε σχετική διάταξη, η οποία αναφέρεται στο ίδιο θέμα, καταργείται.»

Μέχρι την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης για ρύθμιση του εν λόγω θέματος, σε εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν.3687/2008, συνεχίζει να ισχύει η αριθμ.35557/09-04-2003 Υπουργική Απόφαση. Λόγω ερωτημάτων που προέρχονται από τις Δ/νσεις και τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σχετικά με την τοποθέτηση τους, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι;

​1. Στην περίπτωση (β) εμπίπτουν και οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.
2. Οι εκπαιδευτικοί με σκλήρυνση κατά πλάκας τοποθετούνται στα σχολεία της διεύθυνσης αμέσως μετά τους εκπαιδευτικούς της περίπτωσης (β) και πριν από αυτούς της περίπτωσης (γ).
3. Στην περίπτωση (ε) η πρόταξη εκπαιδευτικών με εντοπιότητα θα εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση εκπαιδευτικών με ίδια συνολικά μορία προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
4. Ως επιμέρους κριτήριο κατάταξης-τοποθέτησης εκπαιδευτικών στις περιπτώσεις (α), ((b), (γ) και (δ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά μόρια προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση, δε, σύμπτωσης και των μορίων θα λαμβάνεται υπόψη και η εντοπιότητα.
5. Σε περίπτωση σύμπτωσης όλων των ανωτέρω αναφερόμενων κριτηρίων, ως τελικό κριτήριο κατάταξης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σειρά στον πίνακα αναπληρωτών ή ωρομισθίων, βάσει της οποίας και πραγματοποιείται η πρόσληψη των εκπαιδευτικών στις Δ/νσεις Π.Ε..
6. Για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών προερχόμενων από τον πίνακα Γ ισχύουν τα ίδια κριτήρια τοποθέτησης.
7. Κατά αναλογία τα ίδια κριτήρια ισχύουν και κατά την τοποθέτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών.
Υπενθυμίζεται ότι, για την κατάταξη των υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στους πίνακες της παρ.5 περίπτ. α' του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (Πίνακας Β)και του άρθρου 13 παρ.1 του Ν.3149/2003 (Πίνακας Γ)καθώς και των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών στους πίνακες της παρ.5 περίπτ.β του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 λαμβάνονται υπόψη, κατά σειρά, τα εξής κριτήρια: τα συνολικά μόρια προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου και ο βαθμός του πτυχίου.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

aksiologisi2.jpg
Αξιολόγηση: «Στηρίζουμε τον εκπαιδευτικό που απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του λόγω της απεργίας – αποχής»
«Το δικαίωμα μας στην απεργία είναι κατοχυρωμένο με τους αγώνες μας και δε θα το παραδώσουμε»
Αξιολόγηση: «Στηρίζουμε τον εκπαιδευτικό που απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του λόγω της απεργίας – αποχής»