Σκέψεις – Προτάσεις στο νέο σύστημα εισαγωγής
του Ιωάννη Κυριακίδη

Σκέψεις  –  Προτάσεις στο νέο σύστημα εισαγωγής

  Α)   Σκέψεις

1) Με το νέο σύστημα εισαγωγής θεωρητικά θα είναι λιγότερο αγχωτικό για τα παιδιά
γιατί θα δίνουν  4 μαθήματα , ωστόσο υπάρχουν οι εξής ενστάσεις.

Το μάθημα της γλώσσας θα μετράει  25 %  και  όχι 16,7 %. Στο μάθημα αυτό
παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις στην βαθμολόγηση. Άρα ο υποκειμενικός παράγοντας  ( του βαθμολογητή ) θα παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην εισαγωγή των μαθητών  στις σχολές . Εκτός αυτού η εισαγωγή ενός μαθητή σε κάποιες σχολές όπως στην ιατρική ή στο πολυτεχνείο δεν θα πρέπει  να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μάθημα της γλώσσας

2) Η εισαγωγή στις σχολές του τρίτου πεδίου  θα πρέπει να γίνεται μόνο από την θετική
   κατεύθυνση γιατί τα μαθήματα μέσα στις σχολές του τρίτου πεδίου έχουν σχέση μόνο με
    τα μαθήματα της  θετικής κατεύθυνσης. Σε διαφορετική περίπτωση να μειωθεί ο
   συντελεστής για τη βιολογία γενικής παιδείας και να επιτρέπεται η εισαγωγή σε
    ορισμένες σχολές του πεδίου

3) Το μάθημα του προγραμματισμού και οι αντίστοιχες σχολές ελάχιστη σχέση έχουν
    με το μάθημα της οικονομίας και τις αντίστοιχες σχολές , άρα δεν θα έπρεπε να είναι
   στην ίδια κατεύθυνση. Αν ωστόσο παραμείνει στην ίδια ομάδα προσανατολισμού
   προτείνω στο τέλος του κειμένου κάποιες τροποποιήσεις .

Β)   Προτάσεις

1) Στην Ομάδα Προσανατολισμού θετικών σπουδών να εξετάζονται σε 5 μαθήματα
    όλοι (  θα έχουν πρόσβαση σε 2 πεδία) και όσοι επιθυμούν  σε ένα έκτο για να
    έχουν πρόσβαση σε 3 πεδία.

Τα μαθήματα να είναι α) Γλώσσα  β) Φυσική  γ) Χημεία για όλους και από τα υπόλοιπα 3 να διαλέγουν τα δύο ή και τα τρία.

Για το 1ο  πεδίο απαραίτητα τα μαθηματικά

Για το 3ο  πεδίο απαραίτητη η βιολογία

Για τις σχολές της πληροφορικής απαραίτητο το ΑΕΠΠ (Να δημιουργηθεί νέο πεδίο)

*  Για τις επιστήμες της εκπαίδευσης η ιστορία

2) Στην Ομάδα Προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και  πληροφορικής

Τα μαθήματα να είναι α) Γλώσσα  β) Μαθηματικά  γ) ΑΟΘ  δ) Κοινωνιολογία  για όλους και από τα υπόλοιπα 2 να διαλέγουν τα ένα

Ιστορία για τις επιστήμες της εκπαίδευσης

ΑΕΠΠ  για τις σχολές της πληροφορικής (Να δημιουργηθεί νέο πεδίο)

Βιολογία για ορισμένες σχολές του 3ου πεδίου

Κυριακίδης Ιωάννης                                           

Χημικός   ( 2ου ΓΕΛ Σπάρτης)

σχετικά άρθρα