Thumbnail
Τι προβλέπεται σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας

Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΤΕΛΙΚΟ – έκδοση 7.2) περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 43

Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων

1.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) και στην τρίτη περίοδο, η φρά­ση «και στη λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π..», όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4264/2014 (Α΄ 118), διαγράφεται.

2.Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 2Α του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν.4264/2014 (Α΄ 118), καταργείται.

3.Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2Α  αναριθμείται ως περίπτωση η΄. Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 2Α  αναριθμείται ως περίπτωση θ΄.

4.Στην έναρξη της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α’ 193) προστίθεται περίοδος ως εξής:

«Για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της Αρχής συνιστώνται πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και επτά (7) θέσεις διοικητικού προσωπικού, οι οποίες καλύπτονται με διάθεση προσωπικού από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ».

Άρθρο 44

Λειτουργία  της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Ανατίθεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης 466112 Προγράμματος ΕΣΠΑ, ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Άρθρο 45

Προγραμματισμός και κριτική αποτίμηση της δράσης των σχολικών μονάδων

 1. Το άρθρο 32 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ο Σύλλογος Διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη του τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου, σχεδιάζει τον προγραμματισμό του ετήσιουσχολικού έργου και τον υποβάλλει στους σχολικούς συμβούλους, οι οποίοι υποχρεούνται να διατυπώσουν αιτιολογημένη γνώμη επ’ αυτού. Στη συνέχεια, ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει και οριστικοποιεί τον προγραμματισμό της σχολικής χρονιάς.

 1. O Σύλλογος Διδασκόντων, σε τακτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, συζητά διεξοδικά επί της πορείας του αρχικού προγραμματισμού και προβαίνει στις απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις. Παράλληλα, όπου είναι εφικτό, δημιουργούνται ομάδες εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα, με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό και την ανατροφοδότηση σε συνεργασία με τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους.
 2. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς ο Σύλλογος Διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη του τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου, συντάσσει απολογιστική έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη: α) την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης και β) τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών στόχων. Στην ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για την επόμενη σχολική χρονιά.
 3. Οι σχολικοί σύμβουλοι εκφράζουν αιτιολογημένες απόψεις επί της απολογιστικής έκθεσης των Συλλόγων Διδασκόντων. Κατά τον προγραμματισμό της επόμενης σχολικής χρονιάς λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις των σχολικών συμβούλων επί του απολογισμού της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.
 4. Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να συμπράττει με άλλες σχολικές μονάδες σε προγράμματα και δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τους διδάσκοντες εν συνόλω ή κατά ομάδες ενδιαφερόντων ή ειδικοτήτων, εντός της πε­ριοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσής τους. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί μιας σχολικής μονάδας μπορούν να παρακολουθήσουν, να υποστηρίξουν ή να συμμετάσχουν σε προγράμματα άλλων σχολικών μονάδων, εντός της πε­ριοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσής τους, εφόσον τους ενδιαφέρει. Οι παραπάνω συνεργατικές και συμμετοχικές δραστηριότητες εντάσσονται στον προγραμματισμό του Συλλόγου Διδασκόντων, όπως περιγράφεται στις ανωτέρω παραγράφους. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να ενημερώνουν τακτικά τις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητας τους για  όλες τις αντίστοιχες δραστηριότητες, προγράμματα και δράσεις.
 5. Με υπουργική απόφαση θα ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Κάθε προηγούμενη υπουργική απόφαση ή εγκύκλιος που αντίκειται στο παρόν άρθρο καταργείται από την έκδοση του παρόντος νόμου.
 6. Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων γίνεται σταδιακά σε σχολικές μονάδες που ορίζονται με υπουργική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

2.α) Το Προεδρικό Διάταγμα 152 (ΦΕΚ 240/5.11.2013) με τον τίτλο «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» καταργείται.

β) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86),  καταργείται.

γ) Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν.3879/2010 (Α΄ 163) καταργείται.

Άρθρο 46

Θέματα ΑΔΙΠΠΔΕ

1.Οι υποπεριπτώσεις γγ΄ και εε΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83) καταργούνται.

2.Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 αναριθμείται σε υποπερίπτωση γγ΄ και η υποπερίπτωση στστ΄  της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 αναριθμείται σε υποπερίπτωση δδ΄.

3.Η υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 (Α’ 83), όπως αναριθμήθηκε με το παρόν, αντικαθίσταται ως εξής: «Μεταξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους αντιμετώπισής τους».

4.Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής: « γγ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες, τους διευθυντές εκπαίδευσης και τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης καθώς και γενικότερα τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε κάθε θέμα που αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου».

5.Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μέλη του Συμβουλίου μπορεί να αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Αρχής».

6.Η υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 (Α’ 83) αντικαθίσταται ως εξής: «Είναι διοικητικός προϊστάμενος του ειδικού επιστημονικού και του διοικητικού προσωπικού».

7.Οι παράγραφοι 7 έως και 9 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83) καταργούνται.

8.Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83) αναριθμείται σε παράγραφο 7.  Η παράγραφος 11 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 αναριθμείται σε παράγραφο 8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 αναριθμείται σε παράγραφο 9. Η παράγραφος 13 του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 αναριθμείται σε παράγραφο 10.

9.Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 (Α΄ 83) καταργείται.

Άρθρο 47

Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1.Η παράγραφος 4 του άρθρου 5Α του ν.3848/2010 (Α΄ 71), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.4283/2014 (Α΄ 189), καταργείται.

2.Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όπως αυτοί ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του ν.3848/2010 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνεχίζουν να τροφοδοτούνται από 1.9.2010 με στοιχεία προϋπηρεσίας. Ειδικά, κατά την προσμέτρηση αυτή, ο χρόνος πραγ­ματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που έχει διανυθεί κατά το χρονικό διάστημα 2010-2014 σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες σχολικές μονάδες δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο.  Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών τροφο­δοτούνται από το ανωτέρω χρονικό διάστημα με τα στοιχεία προϋπηρεσίας από το σχολικό έτος 2015-2016.

3.Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους».

4.Το άρθρο 60 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.4210/2013 (Α΄ 254), εφαρμόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5.Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να χορηγούνται άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμε­τοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσω­τερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από το προβλεπόμενο για τους τακτικούς εκπαιδευτικούς όργανο και με την ίδια διαδικασία, με αποδοχές για όλο τον χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες. Στον χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού.

Άρθρο 48

Θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

1.Στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαγορεύεται η χορήγηση άδειας φροντιστηρίου και άδειας κέντρου ξένων γλωσσών. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Θ6 της παραγράφου Θ του ν.4093/2012 (Α΄ 222) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η συστέγαση διαφορετικών μονάδων παροχής εκ­παίδευσης (τυπικής ή άτυπης) και κατάρτισης, οι οποίες ανήκουν στο αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, επιτρέπεται, εκτός από τη συστέγαση ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών».

2.Τα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων γλωσσών καταθέτουν στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, από όπου πρέπει να προκύπτει ο αριθμός των Τμημάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος και ο διδάσκων κάθε διδακτικής ώρας.

3.Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών καταθέτουν αμελλητί στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των τυπικών προσόντων των διδασκόντων, αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που συνάπτουν με τους διδάσκοντες. Οι ανωτέρω διευθύνσεις εκπαίδευσης υποχρεούται να χορηγούν στις διευθύνσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), στους επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων και στις διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα κατατεθειμένα σε αυτές στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

4.Οι ημέρες διακοπών και αργιών των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών καθορίζονται ως εξής:

Α. Διακοπών:

Ι) Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 3η Ιανουαρίου,

ΙΙ) Πάσχα, από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και Τρίτη του Πάσχα.

Β. Αργιών:

Ι) όλες τις Κυριακές

ΙΙ) τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος

ΙΙΙ) τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου

IV) 17η Νοεμβρίου

V) την Καθαρά Δευτέρα

VI) την 1η Μαΐου

VII) την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής

VIII) τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

 1. Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι καθηγητές δεν υποχρεούνται να παρέχουν την εργασία τους δικαιούμενοι των αντίστοιχων αποδοχών. Σε περίπτωση απασχόλησης των καθηγητών σε ημέρες Κυριακής, οι αποδοχές  των εργαζομένων προσαυξάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδασκαλίας στα Φροντιστήρια και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών καθορίζεται στις 21 ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου συνεπάγεται την απονομή 25 ενσήμων μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα.
 3. Η παρ.2 του αρ. 4 του ν. 682/77 (Α΄ 244) αντικαθίσταται ως εξής:

«Παρέκκλιση ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος, επιτρέπονται, κατόπιν σχετικής  έγκρισης και ελέγχου τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων από την κατά περίπτωση αρμόδια Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

8.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η παράγραφος Ζ του άρθρου Πρώτου του Κεφαλαίου Α του ν.4254/2014 (Α’ 85) και οι παράγραφοι 15 και 16 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (Α’ 71) και επανέρχονται σε ισχύ τα άρθρα 30 και 33 του νόμου 682/77 και η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του νόμου 1351/83.

9.Στο άρθρο 30 του ν.682/77 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

«Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012 της ΠΥΣ 6/2012 (Α’ 38) και της υποπαραγράφου ΙΑ.12 της παραγράφου ΙΑ άρθρου πρώτου του ν.4093/2013».

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν.682/77 προστίθεται η φράση: «Με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας είναι δυνατό να συμφωνηθούν ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς».

Άρθρο 49

Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, υιοθετούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης υπάγονται η ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών γυμνασίου, η πρόσθετη διδακτική στήριξη των μαθητών όλων των τύπων λυκείου, η κατ’ ιδίαν διδασκαλία που παρέχεται σε κρατούμενους και η διδασκαλία που παρέχεται στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του άρθρου 51 του ν.4139/2013.          

β) «Ενισχυτική διδασκαλία»: σκοπός της ενισχυτικής διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών στην διαδικασία μάθησης, η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) «Πρόσθετη διδακτική στήριξη»: σκοπός της πρόσθετης διδακτικής στήριξης είναι η επανένταξη των μαθητών στην διαδικασία μάθησης, η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιπρόσθετο στόχο την ενίσχυση της προοπτικής πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2. Τα προγράμματα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης υλοποιούνται:

α) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής  Εκπαίδευσης, τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν σε κάθε γυμνάσιο ή λύκειο ή ανά ομάδες όμορων σχολικών μονάδων γυμνασίου ή λυκείου,

β) στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν. 4139/2013,

γ) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής  Εκπαίδευσης τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 1 ν.2525/1997 καθώς επίσης στα γυμνάσια και γενικά λύκεια που λειτουργούν στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, και

δ) στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης.

3. Με απόφαση του αρμοδίου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται κάθε σχολικό έτος προσδιορίζονται τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν στις σχολικές μονάδες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η έναρξη και η λήξη λειτουργίας των ανωτέρω Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης για το συγκεκριμένο σχολικό έτος, τα διδακτέα μαθήματα, τα κριτήρια επιλογής και ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών, οι ώρες διδασκαλίας, τα κριτήρια επιλογής και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων. 

4. Η λειτουργία των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν.4139/2013 εποπτεύεται από πενταμελή επιτροπή, στην οποία μετέχουν δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύο εκπρόσωποι της ομάδας θεραπευτών και ο επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προβλέπονται οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση  λειτουργίας των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   

5. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει  για το σύνολο των εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης, λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη του αρμοδίου Συμβούλου Εκπαίδευσης Κρατουμένων ή, ελλείψει αυτού, του αρμοδίου κοινωνικού λειτουργού ή, ελλείψει αυτού, του εκπαιδευτικού που θα ορίσει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριμένο κατάστημα  κράτησης.  

6. Η δαπάνη λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α και γ της πρώτης παραγράφου, των  τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν.4139/2013 και της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης θα βαρύνει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

7. Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στελεχώνονται από προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξη των υποψηφίων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης και τα κριτήρια επιλογής, καθώς επίσης οι όροι σύναψης, τροποποίησης και λύσης των συμβάσεων των ανωτέρω εκπαιδευτικών.

8. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δυνατό να προβλέπεται η κατά προτεραιότητα στελέχωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης  της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου από μόνιμους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού. 

9. Στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης  της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, λόγω της ιδιαιτερότητας λειτουργίας τους, καθώς επίσης στην περίπτωση της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης, η πρόσληψη μονίμων, προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών λαμβάνει χώρα βάσει αντίστοιχου ειδικού αξιολογικού πίνακα που καταρτίζεται από τον αρμόδιο Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

10. Στα μαθητικά τμήματα των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν.4139/2013, λόγω της ιδιαιτερότητας λειτουργίας τους,  η πρόσληψη μονίμων, αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών λαμβάνει χώρα κατόπιν συνέντευξης που διενεργεί η επιτροπή που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, και αφού ληφθούν αιτιολογημένα υπόψη τα κριτήρια πρόσληψης που θα ορίζει η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 

11. Με απόφαση του Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι δυνατό να τροποποιείται ο αριθμός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε συνάρτηση με τον αριθμό των μαθητών και τις διδακτικές τους ανάγκες. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης ο αριθμός των μαθητών μειωθεί ώστε να καθίσταται αδύνατη η απασχόληση του εκπαιδευτικού για τις ελάχιστες ώρες που προβλέπεται στο πρόγραμμα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, στοιχειοθετείται σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης.

12. Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή των διδασκόντων στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, στα μαθητικά τμήματα που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν.4139/2013 και στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης.

13. Η υπηρεσία των ως άνω εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη ως διδακτική προϋπηρεσία για την ένταξη στους οικείους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

14. Με απόφαση του Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζεται σε κάθε Σχολικό Κέντρο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ένας μόνιμος εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος του Κέντρου αυτού. Στα μαθητικά τμήματα των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν. 4139/2013, με απόφαση της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος, ορίζεται ως Υπεύθυνος ένας μόνιμος εκπαιδευτικός ή ο επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ένα μέλος της ομάδας θεραπευτών.

15. Η αμοιβή του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και του Υπευθύνου του τμήματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί στο πλαίσιο εγκεκριμένου Οργανισμού θεραπείας του ν.4139/2013 βαρύνει τον προϋπολογισμό του εκάστοτε συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του τελευταίου και δεν δύναται να υπερβαίνει το μικτό ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως.

16. Από τις 30 Ιουνίου 2015 καταργείται το άρθρο 27 ν.1304/1982,  το άρθρο 4 ν.1824/1988, η παράγραφος 10 του ν.2525/1997, το άρθρο 32 του ν.4027/2011, το πδ 429/1991 και κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 50

Θέματα καθ’ υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυμπιάδες

1.Η παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄) και με την παρ. 11 του άρθρου 38 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄),  αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες, περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.

β) Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο αυτών, τη διαδικασία εγγραφής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

δ) Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ με ανάλογες διακρίσεις.

ε) Ως προϋπόθεση για τη διαδικασία συμμετοχής των κατόχων απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στην ανωτέρω διαδικασία είναι η επίτευξη μέσου όρου βαθμών στα μαθήματα που εξετάστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού. »                                          

2. Η ισχύς των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και αφορά  στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ του  σχολικού έτους  2015-16  κι  εφεξής.»

Άρθρο 51

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Το Προεδρικό Διάταγμα 28 του 2014 (ΦΕΚ Α 48/28-02-2014) με τίτλο «Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» καταργείται.

2. Το στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 16 του ν.1566/1985 (Α΄ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Θ.2  της παραγράφου Θ του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), αντικαθίσταται εκ νέου, ως εξής: «για το συμφέρον της υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου».

Άρθρο 52

Ομαλή λειτουργία δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ο ν.2811/2000 (Α΄ 62), με τον οποίο κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου η από 4 Δεκεμβρίου 1999 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τον τίτλο "Ομαλή λειτουργία δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" (Α΄ 272), καταργείται.

Άρθρο 53

Υπηρεσιακή κατάσταση εκπαιδευτικών με πενταετή θητεία σε ΠΠΣ

1. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται με πενταετή θητεία σε Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο καταλαμβάνουν οργανική θέση, έπειτα από δήλωσή τους, είτε στην περιοχή μετάθεσης από την οποία προέρχονται είτε στην περιοχή μετάθεσης που βρίσκεται χωροταξικά το Πειραματικό ή το Πρότυπο Σχολείο.

2. Η οργανική τους τοποθέτηση σε σχολική μονάδα της περιοχής που θα επιλέξουν πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων μετά τη λήξη της θητείας τους στις πρώτες οργανικές θέσεις που θα κενωθούν πριν από όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς (υπεράριθμους, ανήκοντες σε ειδική κατηγορία).

3. Σε περίπτωση διακοπής της θητείας τους, δεν λαμβάνεται υπόψη η δήλωση περιοχής προτίμησης τοποθέτησης, αλλά τοποθετούνται σε σχολική μονάδα της περιοχής από την οποία προήλθαν πριν την έναρξη της θητείας στο Πειραματικό ή στο Πρότυπο Σχολείο ως ακολούθως:

α) Εφόσον είχαν οριστική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα πριν την έναρξη της θητείας στο Πειραματικό ή στο Πρότυπο Σχολείο, καταλαμβάνουν οργανική στις πρώτες οργανικές θέσεις που θα κενωθούν πριν από όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς (υπεράριθμους, ειδική κατηγορία).

β) Εφόσον δεν είχαν οριστική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα πριν την έναρξη της θητείας στο Πειραματικό ή στο Πρότυπο Σχολείο (διάθεση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ), καταλαμβάνουν οργανική σύμφωνα με την περ. γ των παρ. 5 και 6 του αρθ. 14 του Π.Δ.50/1996, δηλ. συγκρινόμενοι με όλους του εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.

4. Τα ανωτέρω ισχύουν από την τοποθέτησή τους με πενταετή θητεία σε Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο και για τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι οποίοι και υποχρεούται σε δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

5. Η θητεία είναι δυνατό να ανανεωθεί για δεύτερη πενταετία ύστερα από θετική κρίση. Για τους εκπαιδευτικούς που ανανεώνουν τη θητεία τους, ισχύουν οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ή διακοπής της δεύτερης θητείας ισχύει η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 54

Λήξη θητείας μελών των ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΕΕΠ, Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε, Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε, Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

1.Μετά την επιλογή και τοποθέτηση των νέων Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων και των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης λήγει η θητεία των μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ,) των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ), των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), των Ανώτερων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε,) και των Ανώτερων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Τα παραπάνω Συμβούλια ανασυγκροτούνται κατά το οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

2.Από την ρύθμιση της παραγράφου 1 εξαιρούνται τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων αυτών, που εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους ως τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 55

Γνωμοδότηση Καλλιτεχνικών Επιτροπών και Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.4186/2013, όπως έχει συμπληρωθεί με την παράγραφο 8 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014, προστίθεται η φράση «και γνώμη των αρμοδίων καλλιτεχνικών επιτροπών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε.) για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και του Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης (Ε.Σ.Μ.Ι.Θ.) για τα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης».

Άρθρο 56

Ακύρωση επιστροφής μισθών επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 82 του ν.4172/2013, οι οποίοι δεν υπέβαλλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου ΔΜΗΔ για οποιοδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης, εφόσον τους κατεβλήθη το 75% του μισθού τους κατά την περίοδο από 22.3.2014 μέχρι την ψήφιση του παρόντος νόμου, δεν υποχρεούνται σε επιστροφή των χρημάτων που έλαβαν.

Άρθρο 57

Προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών της εκπαίδευσης

Προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 28 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) ως εξής :

«3. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων υλοποιεί σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την απόκτηση πιστοποιητικών διοικητικής και καθοδηγητικής επάρκειας. Με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται το περιεχόμενο, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης των ανωτέρω προγραμμάτων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στα προγράμματα, ο τύπος των χορηγούμενων πιστοποιητικών και κάθε σχετικό θέμα».

Άρθρο 58

Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου και 4ο έτος ειδίκευσης

1. Το άρθρο 7 του ν. 4186/13 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του αρθ.72 του ν. 4310/14 ΦΕΚ 258 Α/8-12-14), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) προσφέρει δυο κύκλους σπουδών ως εξής:

α. Το Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών και

β. Το Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο σπουδών, ως 4ο έτος ειδίκευσης, το οποίο περιλαμβάνει μαθητεία, καθώς και μαθήματα ειδικότητας.

2. Στο Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών στα ημερήσια ΕΠΑΛ λειτουργούν οι Α , Β και Γ τάξεις, πρωινού και απογευματινού ωραρίου. Στα εσπερινά ΕΠΑΛ λειτουργεί και Δ τάξη.

3. Στο έτος ειδίκευσης, το οποίο είναι προαιρετικό, εγγράφονται οι κάτοχοι πτυχίου του δευτεροβάθμιου  κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ».

2.  Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/13 (Α’ 193) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το περιεχόμενο σπουδών και οι ειδικότητες του 4ου έτους ειδίκευσης του ΕΠΑΛ και λοιπά ζητήματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Άρθρο 59

Εργαστηριακά Κέντρα

Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α’ 118) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις περιπτώσεις που το ΙΕΚ εξυπηρετείται σε Ε.Κ., την ευθύνη την έχει το Ε.Κ., ισχύουν οι διατάξεις λειτουργίας του Ε.Κ. σε όλα τα ζητήματα, περιλαμβανομένων της σύνθεσης στα εργαστήρια εκπαιδευτικών και αριθμού μαθητών».

Άρθρο 60

Απόφοιτοι Λυκείου του σχολικού έτους 2014-15

1. Απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων του σχολικού έτους 2014-5 καθώς και προηγούμενων σχολικών ετών, οι οποίοι συμμετείχαν ή προετοιμάστηκαν για να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής των καταργηθεισών διατάξεων του ν.2525/1997 όπως ίσχυε, έχουν το δικαίωμα αν το επιθυμούν  να διαγωνισθούν με το ανωτέρω καταργηθέν σύστημα εισαγωγής κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη (2015-6 και 2016-7) προκειμένου να εγγραφούν στο 10% των θέσεων των Τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

2. Εναλλακτικά, οι ανωτέρω υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη (2015-6 και 2016-7) να επιλέξουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίσθηκε με το ν.4127/2015 (Α΄ 50). Στην περίπτωση αυτή: α) οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής σε κάποιο ειδικό ποσοστό θέσεων των Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και β) οφείλουν να καταθέσουν μέχρι την 25η Φεβρουαρίου ενυπόγραφη αίτηση στη σχολική μονάδα από την οποία αποφοίτησαν, όπου θα δηλώνουν στους υποψήφιους ποιας Ομάδας Προσανατολισμού επιθυμούν να καταταχθούν και  σε ποια μαθήματα πρόκειται να διαγωνισθούν.

Άρθρο 61

Υπηρεσιακό Συμβούλιο μειονοτικής εκπαίδευσης

Η παρ. 8 του άρθρου 63 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.) ασκούνται εφεξής από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. του π.δ. 1/2003 (Α’ 1) αντίστοιχα. Οι αρμοδιότητες των Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ειδικά για τα θέματα εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων ασκούνται εφεξής από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε»

Άρθρο 62

Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

 1. Καταργείται η παράγραφος 9 του άρθρου 35 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’)»
 2. Στα εδάφια α και β της παρ. 1 του άρ. 13 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α’) η φράση «με βαθμό Α’» αντικαθίσταται από τη φράση «με βαθμό τουλάχιστον Δ’».
 3. Στο τέλος του άρθρου 14 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’), προστίθεται παράγραφος 17, ως εξής:

«17. Η επιλογή των διευθυντών στα σχολεία των οποίων φορείς είναι ελληνικές κοινότητες ή εκκλησιαστικές αρχές και στα οποία το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού προσωπικού αποσπάται ή διορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνεται από ειδικό τριμελές συλλογικό όργανο, στο οποίο μετέχει ο συντονιστής εκπαίδευσης, ένας εκπρόσωπος του φορέα του σχολείου και ένας μέλος του συλλόγου διδασκόντων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η γραμματειακή υποστήριξη του συλλογικού οργάνου καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του. Για την αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του παραπάνω οργάνου εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’), όπως εκάστοτε ισχύει.

Στις λοιπές περιπτώσεις όπου το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού προσωπικού δεν αποσπάται ή διορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται ως διευθυντής ένας εκπαιδευτικός από τους υπηρετούντες στο σχολείο με απόφαση του συντονιστή κατόπιν πρότασης του οικείου φορέα».

Άρθρο 63

Ξένα σχολεία

 1. Η παρ. 8 του άρ. 35 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αναγνωρίζονται ως ξένα σχολεία κατά την έννοια της παρ. 1 του άρ. 1 του Ν. 4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων» (ΦΕΚ 156 Α’), όπως ισχύει, τα ακόλουθα σχολεία:

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ

1

AMERICAN COMMUNITY SCHOOLS OF ΑTHENS

Νηπιαγωγείο  Δημοτικό

Γυμνάσιο Λύκειο

2

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ "ΑΝΑΤΟΛΙΑ"

Γυμνάσιο  Λύκειο

3

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ EΛΛΑΔΑΣ

Γυμνάσιο Λύκειο

4

BYRON COLLEGE

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

Γυμνάσιο Λύκειο

5

CAMPION SCHOOL

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

Γυμνάσιο Λύκειο

6

ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γυμνάσιο Λύκειο

7

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

Γυμνάσιο Λύκειο

8

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

Γυμνάσιο Λύκειο

9

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

10

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

Γυμνάσιο Λύκειο

11

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ"

Γυμνάσιο Λύκειο

12

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Γυμνάσιο Λύκειο

13

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ "ΔΕΛΑΣΑΛ"

Γυμνάσιο Λύκειο

14

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "JEANNE D’ARC"

Δημοτικό

Γυμνάσιο Λύκειο

15

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚH ΣΧΟΛΗ "ΚΑΛΑΜΑΡΙ"

Γυμνάσιο Λύκειο

16

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ

Γυμνάσιο Λύκειο

17

INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

Γυμνάσιο Λύκειο

18

INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL OF LARISSA

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

Γυμνάσιο Λύκειο

19

ΙΡΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

Γυμνάσιο Λύκειο

20

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

Γυμνάσιο Λύκειο

21

ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γυμνάσιο Λύκειο

22

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Γυμνάσιο Λύκειο

23

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΕΕ

Δημοτικό

Γυμνάσιο Λύκειο

24

ΛΙΒΥΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ"

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

Γυμνάσιο Λύκειο

25

PINEWOOD SCHOOL OF THESSALONIKI

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

Γυμνάσιο Λύκειο

26

ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ZYGMUNT MINEYKO

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

Γυμνάσιο Λύκειο

27

ST. CATHERINE'S BRITISH SCHOOL

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

Γυμνάσιο Λύκειο

28

ST. LAWRENCE COLLEGE

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

Γυμνάσιο Λύκειο

29

THE PHILIPPINE SCHOOL IN GREECE

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

Γυμνάσιο Λύκειο

 

 1. Στα σχολεία αυτά χορηγούνται δια του παρόντος, άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας. Για την επικαιροποίηση των αδειών λειτουργίας τους εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις που ισχύουν για τα ιδιωτικά σχολεία, όπως αυτές ορίζονται στην υποπαράγραφο Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α’) , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 64

Ομογενείς εκπαιδευτικοί σχολείων εξωτερικού

Στο άρθρο 22 του Ν. 817/1978 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:

«6. α) Εκπαιδευτικός της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος παραιτείται από τη θέση του προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντα του διευθυντή ή οποιαδήποτε άλλα διδακτικά καθήκοντα σε ομογενειακό μειονοτικό σχολείο του εξωτερικού για την άσκηση των οποίων επιβάλλεται, μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων, η παραίτησή του ως εκπαιδευτικού στην Ελλάδα, δικαιούται μόλις παύσει να ασκεί τα καθήκοντα αυτά για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του που υποβάλλεται εντός μηνός από την παύση, να επανέλθει στην περιοχή μετάθεσης της οργανικής θέσης του που κατείχε πριν την παραίτησή του. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος της υπηρεσίας του στο ομογενειακό μειονοτικό σχολείο του εξωτερικού λογίζεται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας στην Ελλάδα ως προς όλες τις συνέπειες. Ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός με την αίτηση παραίτησής του υποβάλλει βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ότι έχει τις προϋποθέσεις να αναλάβει τα σχετικά καθήκοντα στα ομογενειακά μειονοτικά σχολεία.

β) Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και στην περίπτωση που μετά την παραίτησή του, ο εκπαιδευτικός δεν μπορέσει να αναλάβει υπηρεσία διότι δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία ανάληψης της νέας θέσης του.

7. Εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εάν συντρέχουν ειδικοί υπηρεσιακοί λόγοι, δύνανται να αποσπώνται κατά προτεραιότητα σε ομογενειακά μειονοτικά σχολεία του εξωτερικού. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι προϋποθέσεις της απόσπασής τους, τα κριτήρια απόσπασης και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης με αποδοχές και επιμίσθιο, ή μόνο με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 65

Θητεία συλλογικών οργάνων διοίκησης ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από το ΥΠΟΠΑΙΘ

Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λήγει αζημίως η θητεία των μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλης ονομασίας συλλογικών οργάνων διοίκησης στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από κοινού από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υγείας. Εξαιρούνται τα μέλη συλλογικών οργάνων που είτε εκλέγονται είτε υποδεικνύονται από τρίτους εκτός των ανωτέρω Υπουργών.

Άρθρο 66

Οργανισμός Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών

Οι παράγραφοι 2, 4  και 5 του άρθρου 11 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) καταργούνται και αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Τα βιβλία και τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοι­χεία, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιλαμβάνεται στις κατά τόπους βιβλιοθήκες υπό τον Οργανισμό, εφόσον δεν έχουν κατασχεθεί συντηρητικώς ή αναγκαστικώς υπέρ δανειστών του ΟΠΕΒ προ της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου (ν. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.2014), αποχωρίζονται από την περιουσία αυ­τού, δεν δύναται να κατασχεθούν από τυχόν άλλους δανειστές του ΟΠΕΒ, και περιέρχονται αυτοδικαίως στον Δήμο, στη γεωγραφική περιοχή του οποίου κείνται, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στον οικείο Δήμο, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, απαλλασσόμενου παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους εισφοράς δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπερι­λαμβανομένων των αμοιβών των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ υποθη­κοφυλακείων και με την επιφύλαξη του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 περί των υποχρεώσεων τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

4. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος οι Υπουργοί Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτούν με απόφασή τους τριμελείς επιτροπές αποτελούμενες από δύο υπαλλήλους των Δημοσίων Βιβλιοθηκών ή Γενικών Αρχείων του Κράτους ή περιφερειακών υπηρεσιών ή σχολικών μονάδων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η έδρα των οποίων βρίσκεται πλησίον στις κατά τόπους βιβλιοθήκες του καταργηθέντος με το ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών (Ο.Π.Ε.Β.), καθώς και από έναν υπάλληλο ανά Δήμο στη γεωγραφική περιοχή του οποίου βρίσκεται η βιβλιοθήκη του ανωτέρω Οργανισμού. Αντικείμενο των επιτροπών αυτών είναι η διενέργεια απογραφής όλων των βιβλίων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, που κατά τις διατάξεις του ως άνω άρθρου 11 παράγραφος 2 του ν. 4250/2014, περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση των οικείων Δήμων. Οι εκθέσεις απογραφής εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαρια­σμών του ΟΠΕΒ, καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης μεταφέρονται, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προ­ϋπολογισμού.

5. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευ­μάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημε­ρίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο συγκεκριμένος φορέας ή φορείς, τον προϋπολογισμό του οποίου/ων θα βαρύνουν οι μεταφερόμενες στο Ελληνικό Δημόσιο, κατά τη παράγραφο 3, απαιτήσεις, το είδος και το ύψος των απαιτήσεων αυτών, η κατηγορία των δικαιούχων, η διαδικασία εξόφλησης των εν λόγω απαιτήσεων, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού. Απαιτήσεις για τις οποίες έχει επιβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, δικαστικώς συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση μέχρι την κατάργηση του ΟΠΕΒ, μπορούν να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους ή μερικώς και από την περιουσία που έχει κατασχεθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ιδιωτικού δικαίου».

Άρθρο 67

ΙΤΥΕ-Διόφαντος

α) Στο άρθρο 23 του ν.3966/2011 προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής:

«3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου (3966/2011) καθώς και του Κανονισμούς Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και του Κανονισμού Προμηθειών του άρθρου 27 §§ 2 και 3, κατά την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων του το Ι.Τ.Υ.Ε. διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, όπως ισχύει κάθε φορά, ιδίως όσον αφορά τους όρους χρηματοδότησης, διαχείρισης κονδυλίων, αμοιβών και προσλήψεων προσωπικού».

β) Το άρθρο 24 του νόμου 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Όργανα Διοίκησης του ΙΤΥΕ-Διόφαντος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος».

γ) Οι παράγραφοι 1 έως και 4 του άρθρου 25 του ν.3966/2011 καταργούνται και αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΥΕ-Διόφαντος  είναι επταμελές, αποτελείται  από τον Πρόεδρο και έξι μέλη, συγκροτείται δε με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Ο Πρόεδρος του ΙΤΥΕ-Διόφαντος είναι αναγνωρισμένος επιστήμονας με πολυετή ερευνητική, εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία που συνάδει με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες  του Ινστιτούτου και έχει αποκτηθεί σε θέση Καθηγητή Πανεπιστημίου. Ο Πρόεδρος του ΙΤΥΕ-Διόφαντος επιλέγεται  από τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ορίζεται  ύστερα από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής.

3. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. είναι: α) δύο  Καθηγητές  Πανεπιστημίου κατά  προτίμηση Τμημάτων Πληροφορικής και δύο Καθηγητές  Πανεπιστημίου κατά προτίμηση Τμημάτων επιστημών της αγωγής είτε Θετικών Επιστημών, με ερευνητική και ευρύτερη επιστημονική δραστηριότητα η όποια συνάδει με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Ινστιτούτου β) ένας εκπαιδευτικός με αυξημένα προσόντα και ευρύτερη επιστημονική δραστηριότητα, η οποία συνάδει με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του ΙΤΥΕ-Διόφαντος και γ) ένας προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου με αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του ΙΤΥΕ-Διόφαντος.

4. Αντιπρόεδρος είναι μέλος του Δ.Σ. και εκλέγεται από αυτό μετά από πρόταση του Προέδρου κατά την πρώτη συνεδρίαση του με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών».

Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 25 του ν.3966/2011 καταργούνται.

δ) Στην παράγραφο 10 του άρθρου 25 του ν. 3966/2011 η φράση «τουλάχιστον πέντε μέλη» τροποποιείται σε «τέσσερα μέλη».

ε) Για την εφαρμογή του ν.3966/2011, όπου αναφέρεται η φράση «δύο Αντιπρόεδροι» νοείται «Αντιπρόεδρο».

στ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του ν.3966/2011 καταργείται και η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ο Αντιπρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρόεδρος και τον αντικαθιστά όταν κωλύεται».

Άρθρο 68

Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης

α) Οι τίτλοι σπουδών που χορηγήθηκαν από Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, οι οποίες ιδρύθηκαν και λειτούργησαν ή λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1158/1981, εφόσον αποκτήθηκαν έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3149/2003 (A’ 141), θεωρούνται ως ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών που χορηγούσαν έως τις 10.06.2003 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς αντιστοιχία προς υπάρχουσες κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα ειδικότητες των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προσδιορίζονται οι Ανώτερες Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία έκδοσης διαπιστωτικής πράξης για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

β) Το άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) τροποποιείται και προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι 9 και 10:

«9. Μεταπτυχιακός τίτλος μουσικών σπουδών ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Κατά το χρόνο εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν είχε ακόμα απονεμηθεί πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης από ελληνικό Α.Ε.Ι..

β) Ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι διετούς διάρκειας.

γ) Η εισαγωγή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έγινε μετά από ειδικές εισιτήριες εξετάσεις.

δ) Οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα απονομής του τίτλου.

ε) Ο μεταπτυχιακός τίτλος αποκτήθηκε μετά από απολυτήριες εξετάσεις.

10. Διδακτορικό δίπλωμα μουσικών σπουδών ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 9.»

Άρθρο 69

Θέματα μη τυπικής εκπαίδευσης

 1. Από τη δημοσίευση  του παρόντος νόμου καταργούνται οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), δημόσιες και ιδιωτικές,  οι οποίες ιδρύθηκαν και λειτουργούν με βάση τον ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
 2. Τα τμήματα κατάρτισης των ειδικοτήτων των καταργούμενων Σ.Ε.Κ. αποτελούν εφεξής αυτοτελή αντίστοιχα τμήματα για τους έχοντες ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, τα οποία μεταφέρονται και εντάσσονται αυτοδικαίως στα πλησιέστερα κατά τόπον δημόσια ή ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων αυτών θα λαμβάνουν τη βεβαίωση του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193). Οι μαθητές που είχαν ήδη εγγραφεί στα τμήματα των καταργούμενων Σ.Ε.Κ. συνεχίζουν τις σπουδές τους στα αντίστοιχα τμήματα που δημιουργούνται στα Ι.Ε.Κ.
 3. Μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημοσιευόμενα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τα θέματα   ειδικοτήτων, μαθητείας ανά ειδικότητα, η ίδρυση σχετικών Παραρτημάτων σε έκαστο Ι.Ε.Κ. για τις ειδικότητες όπου τούτο είναι αναγκαίο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
 4. Καταργείται η διάταξη της περίπτωσης 6 της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8).

Άρθρο 70

Παράταση της λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. άλλων Υπουργείων

Η λειτουργία των ακόλουθων Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) παρατείνεται ως ακολούθως:

1. Των ΕΠΑ.Σ. που υπάγονται στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 και παύει τη 15η Σεπτεμβρίου 2017.

2. α) Των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού) για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 και παύει την 15η Σεπτεμβρίου 2017.

β) Στην  παράγραφο Δ περίπτωση β του άρθρου 2 του π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 179) προστίθεται εδάφιο  ως εξής:

«βε) Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων  Ι.Ε.Κ. ως ακολούθως :

Η ΕΠΑ.Σ. Αναβύσσου στο Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου

Η ΕΠΑ.Σ. Ρόδου  στο Ι.Ε.Κ.  Ρόδου

Η ΕΠΑ.Σ. Ηρακλείου Κρήτης στο Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης

Η ΕΠΑ.Σ. Αλεξανδρούπολης στο Ι.Ε.Κ.  Αλεξανδρούπολης

Η ΕΠΑ.Σ. Κέρκυρας στο Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας

Η ΕΠΑ.Σ.  Άργους Πελοποννήσου στο Ι.Ε.Κ. Άργους Πελοποννήσου

Η ΕΠΑ.Σ. Θεσσαλονίκης στο Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

Η ΕΠΑ.Σ. Γαλαξιδίου στο Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου»

γ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται.

3. Των ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας για ένα εκπαιδευτικό έτος, συγκεκριμένα μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου 2016.

Άρθρο 71

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε υπηρεσίες και φορείς

1. Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαρκούν ένα σχολικό έτος και μπορούν να ανανεώνονται κατ’ έτος, μετά από σχετική εισήγηση περί της υφιστάμενης υπηρεσιακής ανάγκης, εξαιρουμένων των αποσπάσεων που γίνονται κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 3γ του ν. 3105/2003 (Α΄ 29), του άρθρου 15 παρ. 1 του π.δ. 273/1999 (Α΄ 229), του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3335/2005 (Α΄ 95), του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) και του άρθρου 1 παρ.6 του ν. 1256/1982 (Α’ 65) και του άρθρου 61 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90), του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 3260/2004 (Α΄ 151), του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), του άρθρου 2 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) και του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245) και του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 4084/2012 (Α΄ 190), του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 867/1979 (Α΄24) και του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1190/1981 (Α΄ 203), του άρθρου 7 παρ. 6 του ν. 3854/2010 (Α΄ 94), καθώς και κατ’ εξαίρεση των κατά παρέκκλιση κείμενων διατάξεων του άρθρου 30 και 32 του ν. 1558/1985 (Α΄ 137) και του άρθρου 18 παρ. 16 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) και του άρθρου 55 παρ. 13 και 17 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) και του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 2671/1998 (Α΄ 289), του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48), του άρθρου 4 του ν. 4148/2013 (Α΄ 99), του άρθρου 16 παρ. 6 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), του άρθρου 69 παρ. 6 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90).

Η απόσπαση αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Όταν προκύπτει έκτακτη ανάγκη κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είναι δυνατό να χορηγηθεί απόσπαση και μετά την 1η Σεπτεμβρίου του έτους.

2. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο ανωτέρω χρονικός περιορισμός των αποσπάσεων και η δυνατότητα ανανέωσης αυτών ισχύει α) και για τους διοικητικούς υπαλλήλους που ανήκουν στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και β) για αποσπάσεις εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

3. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι υφιστάμενες αποσπάσεις των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. λήγουν την 31.8.2015 είτε αυτές έχουν γίνει στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, σε εποπτευόμενους φορείς/οργανισμούς και αυτοτελείς υπηρεσίες του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., είτε σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αυτές αναφέρονται στο εκάστοτε οργανόγραμμα, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Ι.Ε.Π., στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και στις Επιτελικές Δομές Ε.Σ.Π.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., υπολογίζονται οι μονάδες που προβλέπονται για την πλησιέστερη προς τον εκάστοτε τόπο της υπηρεσίας τους σχολικές μονάδες και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος».

Άρθρο 72

Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Εργασία που πραγματοποιήθηκε από τους ιατρούς του Αιγινητείου κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2012 στο πλαίσιο του προγράμματος εφημεριών (ετοιμότητας και ενεργών) του νοσοκομείου και η καταβληθείσα για την εργασία αυτή αμοιβή θεωρούνται νόμιμες. Από τη δημοσίευση του παρόντος αίρεται η βεβαίωση και ο καταλογισμός και παύει οιαδήποτε αναζήτηση της καταβληθείσας αυτής αμοιβής από τις οικονομικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, καθώς και από τις αρμόδιες κατά τόπους ΔΟΥ. Ποσά που τυχόν έχουν ήδη καταλογισθεί ή επιστραφεί, αποδίδονται ξανά στο σύνολό τους, μαζί με τυχόν επιβληθείσες προσαυξήσεις, στους δικαιούχους.

Άρθρο 73

Οργανισμός Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

1.Το άρθρο 34 του Π.Δ. 114/2014 (Α’ 181), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 34

Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση, είναι αρμόδιο για:

α) την επιλογή και τοποθέτηση των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των διευθυντών εκπαίδευσης και των σχολικών συμβούλων,

β) τη στελέχωση των εκπαιδευτικών δομών των σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,

γ) τη συγκρότηση και λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των Συμβουλίων Επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης και σχολικών συμβούλων,

δ)τη διαδικασία εκλογής των αιρετών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),

ε) την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των μελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), των μελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των μελών των Συμβουλίων Επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης και σχολικών συμβούλων,

στ) όλα τα θέματα που αφορούν στην επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης της παρ.2 του άρθρου 16 ν.4327/2015(ΦΕΚ Α΄50),

ζ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»

2. Το άρθρο 39 του Π.Δ. 114/2014 (Α’ 181) αντικαθίσταται  ως ακολούθως:

«Άρθρο 39

Αυτοτελής Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών,

Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων

1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων είναι η παιδαγωγική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής για όλα τα θέματα της παιδείας των ομογενών, των ξένων και μειονοτικών Σχολείων και η προώθηση της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό.

2. Η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Ξένων και Μειονοτικών σχολείων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανωτικές μονάδες:

α) Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων

β) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού

4.   Το Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων είναι  αρμόδιο για:

α) όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ίδρυση, αναγνώριση, λειτουργία, εποπτεία, συγχώνευση, κατάργηση, εκπροσώπηση, διδασκαλία, σύνθεση διδακτικού προσωπικού, στελέχωση, φοίτηση των μαθητών και στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων-Δομών των μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, μειονοτικών και ξένων σχολείων,

β) την εποπτεία και όλα τα θέματα που αφορούν το Διεθνές Σχολείο Λάρισας, το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.)  Ηρακλείου Κρήτης, των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών.

γ) την εποπτεία εφαρμογής προγραμμάτων εκπαίδευσης, χορήγηση βεβαιώσεων   ισοτιμίας- αντιστοιχίας ξένων τίτλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

δ) τις σχολικές εφορείες των μειονοτικών σχολείων, τη διοίκηση και τον συντονισμό των αποκεντρωμένων υπηρεσιών σε θέματα μειονοτικής εκπαίδευσης,

ε) την πιστοποίηση καταλληλότητας των εκπαιδευτικών μονάδων του εξωτερικού ως εξεταστικών κέντρων,

στ) την τήρηση αρχείου ξένων σχολείων,

ζ) το σύνολο των μαθητικών θεμάτων,

η) τις εγκρίσεις για τον χαρακτηρισμό μαθητών του εξωτερικού ως «κατ’ οίκον ή κατ΄  ιδίαν διδαχθέντες» και κάθε άλλη σχετική με τα ανωτέρω αρμοδιότητα,

θ) τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου      Μειονοτικής Εκπαίδευσης(Υ.Σ.Μ.Ε.),

ι) την κατάρτιση σχετικών αποφάσεων για την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων για την κάλυψη των αναγκών των μειονοτικών σχολείων,

ια) κάθε θέμα που αφορά στις σπουδές ανωτάτου επιπέδου σε σχέση με τη μειονοτική εκπαίδευση,

ιβ) τη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους λοιπούς ελληνικούς και ξένους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού, για την προβολή, προώθηση, επιστημονική έρευνα, διδασκαλία και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό,

ιγ) την ικανοποίηση αιτημάτων φορέων του εξωτερικού για ενίσχυσή τους με αποστολή βιβλίων, λεξικών και άλλου οπτικοακουστικού υλικού,

ιδ) την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών μονάδων,

ιε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

5. Το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού είναι αρμόδιο για:

α) τη στελέχωση των εκπαιδευτικών δομών της αλλοδαπής, της ομογένειας, των ξένων και μειονοτικών σχολείων της ομογένειας, καθώς και των εκπαιδευτικών μονάδων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό,

β) τα θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν το Διεθνές Σχολείο Λάρισας, το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης, τα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τα Σχολεία Διεθνών Οργανισμών

γ) την απόσπαση εκπαιδευτικών και διευθυντών, τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών, την επιλογή εθνικών επιθεωρητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, την επιλογή καθηγητών-μελών επιτροπής των θεμάτων του εθνικού Baccalaureat και την έκδοση εντολής μετακίνησης

δ) κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες,

ε) όλα τα θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες,

στ) τις προσλήψεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξωτερικό,

ζ) τη σύσταση θέσεων, την επιλογή και την πλήρωση θέσεων συντονιστών εκπαίδευσης,

η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος».

Άρθρο 74

Καταργούμενες Διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 13 και 41, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και ιδίως:

 1. το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 2. τα άρθρα 7 έως 10 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 3. η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 4. το άρθρο 17 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24),
 5. η παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 6. το άρθρο 19 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 7. το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 8. το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 9. η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24),
 10.  οι παράγραφοι 1 έως 3 και η παράγραφος 5 του άρθρου 32 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 11.  οι παράγραφοι 3, 4, 6 και 7 και οι περιπτώσεις α΄ και β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 12.  τα άρθρα 38 και 39 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 13.  η παράγραφος 1 και το τελευταίο εδάφιο των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 14.  οι παράγραφοι 1 έως 10 του άρθρου 58 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 15.  η παράγραφος 7 του άρθρου 77 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 16.  το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν.4025/2011 (Α΄228), συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.4076/2012 (Α΄159) και τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ και η περίπτωση β’ της παραγράφου 17 και η παράγραφος 19 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 17.  το άρθρο 35 του ν.4301/2014 (Α’ 223),
 18.  το άρθρο 122 του ν.4130/2014 (Α’ 270),
 19.   το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3685/2008 (Α’ 148),
 20.  η περίπτωση γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ΠΔ 432/1995 (Α’ 246),
 21.  η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.1674/1986 (Α’ 203),
 22.   οι Υπουργικές Αποφάσεις Φ.122.1/908/144145/Β2/16.11.2012 (Β’ 3048) «Κωδικοποίηση διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ και σύστημα ταξινομικής ψήφου» και Φ.122.1/184/16376/Β2/06.02.2013 (Β’ 353) «Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο».
 23. τα άρθρα 1 και 2 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 24. το άρθρο 3 παρ. 1β,  2 και 4 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 25. το άρθρο 4 παρ. 1 περ. γ, δ, η, ζ, ιβ, ιγ και κ, παρ. 2 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 26. το άρθρο 5 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 27. το άρθρο 6 περ. 2 και 3 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 28. το άρθρο 8 παρ. 13  του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 29. τα άρθρα 9 έως 12 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 30. το άρθρο 13 παρ. 5 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 31. το άρθρο 13Α του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 32. το άρθρο 15 παρ. 1, 2, εδ. β’ και 7 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 33. το άρθρο 16 παρ. 1γ, 2, 6, εδ. β’, γ’ και δ’, 7, 10, 12 και 13 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 34. το άρθρο 17 παρ. 2, 3, 4, 6 και 7 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 35. το άρθρο 18 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 36. το άρθρο 20 παρ. 1β περ. ββ, εε και ζζ του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 37. το άρθρο 21, παρ. 1 περ. β και γ, παρ. 7 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 38. το άρθρο 23, παρ. 3, 4, 5 και 6 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 39. το άρθρο 24, παρ. 3 εδ. β’, παρ. 8 εδ. α’ και β’, παρ. 9 εδ ε’ του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 40. το άρθρο 26 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 41. το άρθρο 27 παρ. 3 και 4 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 42. το άρθρο 29 παρ. 1 έως 13 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 43. το άρθρο 30 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 44. το άρθρο 31 παρ. 9 και 10 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 45. το άρθρο 36 παρ. 1 και 2 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 46. το άρθρο 47 παρ. 6 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 47. το άρθρο 49 παρ. 2 εδ. α’ του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 48. τα άρθρα 83 και 93 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
 49. το Προεδρικό Διάταγμα 152/2013,
 50. η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86),
 51. η τελευταία περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν.3879/2010 (Α΄ 163).

Άρθρο 75

Έναρξη Ισχύος

Η έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ορίζεται από τη δημοσίευσή του στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.


 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Πιερρακάκης
Κυριάκος Πιερρακάκης: Μπαίνουμε σε περίοδο πολύ πυκνού κοινοβουλευτικού έργου για την Παιδεία!
Στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Κυριάκος Πιερρακάκης: Μπαίνουμε σε περίοδο πολύ πυκνού κοινοβουλευτικού έργου για την Παιδεία!
Αστυνομία στις Βρυξέλλες
Συναγερμός στο Βέλγιο: Πυροβολισμοί και τρεις τραυματίες στο κέντρο των Βρυξελλών
Πυροβολισμοί στις Βρυξέλλες σε κεντρική λεωφόρο - Στο σημείο σπεύδει ο δήμαρχος Βρυξελλών
Συναγερμός στο Βέλγιο: Πυροβολισμοί και τρεις τραυματίες στο κέντρο των Βρυξελλών