ΑΠΟΨΕΙΣ

Κάνετε παρέα με τα βιβλία;
Κάνετε παρέα με τα βιβλία;
Ναι, τίθεται ένα τέτοιο ερώτημα και είναι μάλιστα καθοριστικό και αποκαλυπτικό της σχέσης μας με τη γνώση, με την πνευματική καλλιέργεια, με την...
Κάνετε παρέα με τα βιβλία;
Πρότυπα Τεχνολογικά Λύκεια στο πλαίσιο των αναγκών της Αγοράς Εργασίας στη Ψηφιακή Εποχή των Ραγδαίων Εξελίξεων
Πρότυπα Τεχνολογικά Λύκεια στο πλαίσιο των αναγκών της Αγοράς Εργασίας στη Ψηφιακή Εποχή των Ραγδαίων Εξελίξεων

Του Νίκου Ηλιάδη, Πολ/κός Μηχ/κός Ε.Μ.Π. ,  M.Sc. (Concordia University Montreal Canada )...

Πρότυπα Τεχνολογικά Λύκεια στο πλαίσιο των αναγκών της Αγοράς Εργασίας στη Ψηφιακή Εποχή των Ραγδαίων Εξελίξεων