Πανελλαδικές 2023: Αυτές οι Σχολές δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσει κάποιος διπλά επαγγελματικά δικαιώματα
Πανελλαδικές 2023: Καθώς ο Ιούλιος που έρχεται είναι ο μήνας του Μηχανογραφικού παρουσιάζουμε σήμερα ορισμένες σχολές- ενδιαφέρουσες επιλογές για τους υποψηφίους με ένα κοινό σημείο: Τα διπλά επαγγελματικά δικαιώματα!

Πανελλαδικές 2023: Όπως είναι γνωστό, μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 οι υποψήφιοι (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) ή και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ)  μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους  για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Στις ίδιες ημερομηνίες μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους και οι φετινοί τελειόφοιτοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023, προκειμένου να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας (password) για την υποβολή Π.Μ.Δ.

Καθώς ο Ιούλιος που έρχεται είναι ο μήνας του Μηχανογραφικού παρουσιάζουμε σήμερα ορισμένες σχολές- ενδιαφέρουσες επιλογές για τους υποψηφίους με ένα κοινό σημείο: Τα διπλά επαγγελματικά δικαιώματα!

Το 2ο Επιστημονικό Πεδίο, αποτελεί το πεδίο με τις περισσότερες επιλογές για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Περιλαμβάνει σχολές θετικών επιστημών, μηχανικών και τεχνολογικών επιστημών.

Διαχρονικά οι περισσότερες επιλογές που προσφέρονται εδώ, συνδέονται με την τεχνολογική πρόοδο, ωστόσο δίνεται η δυνατότητα με την κατάλληλη επιλογή σχολής να αποκτήσει κάποιος και τα επαγγελματικά δικαιώματα του Οικονομολόγου, τονίζει στο ethnos.gr, o Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Δημήτρης Μπαρλάκας.

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Αιγαίου (Χίος)

Το τμήμα αξιοποιώντας την αναλυτική δύναμη της στατιστικής, των μαθηματικών, της πληροφορικής και άλλων εννοιών μικροοικονομίας και μακροοικονομίας, εστιάζει στη σημασία της εφαρμογής των οικονομικών αρχών στη διοίκηση και τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Οι απόφοιτοί του μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως Μηχανικοί Διοίκησης και Οικονομικοί Σύμβουλοι σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων κ.ά.. Επιπλέον αν επιλέξουν την κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική Μηχανική» εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) ως Οικονομολόγοι.

Τμήματα Στατιστικής (Στατιστικής Αθήνα (ΟΠΑ), Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά), Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος)

Η στατιστική βρίσκει εφαρμογή στις περισσότερες επιστήμες, καθώς οι προκύπτουσες πληροφορίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων. Τα τμήματα προσφέρουν ένα ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο και προετοιμάζουν τους σπουδαστές τους για αντικείμενα αιχμής της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και Οικονομίας όπως είναι η ανάλυση δεδομένων, η αναλογιστική κ.ά. Οι απόφοιτοι των τμημάτων εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως Οικονομολόγοι. Μπορούν να απασχοληθούν ως στατιστικοί και αναλυτές δεδομένων σε κέντρα έρευνας και εφαρμογών, ή ως αναλογιστές, αναλυτές και εκτιμητές κινδύνου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς οργανισμούς και ακόμη ως ποσοτικοί αναλυτές επενδύσεων, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και στελέχη διοίκησης κινδύνου σε τράπεζες.

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

Χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών είναι ότι δίνει κυρίως έμφαση στον ρόλο του οικονομικού διευθυντή της σύγχρονης επιχείρησης, στην οργάνωση των τραπεζικών υπηρεσιών, στην ανάλυση των χρηματαγορών, στην λειτουργία επενδυτικών τραπεζικών οργανισμών, στην διεθνή τραπεζική, στη χρησιμοποίηση μικροϋπολογιστών κ.λ.π. Οι απόφοιτοι του τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν ως λογιστές, χρηματοοικονομικοί αναλυτές, ορκωτοί ελεγκτές και σύμβουλοι επενδυτικών προγραμμάτων, σε κάθε είδους και μεγέθους επιχείρηση, σε δημόσιες υπηρεσίες και χρηματιστηριακούς οργανισμούς.

Τμήματα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Θεσσαλονίκη (Μακεδονίας)
Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
Πληροφοριακά Συστήματα

Τα τμήματα προσφέρουν στους φοιτητές τους εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν για να αναπτύξουν εφαρμογές που θα διευκολύνουν, θα υποστηρίξουν και θα βελτιώσουν τις λειτουργίες μιας σύγχρονης επιχείρησης, τόσο σε οικονομικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν και ως Οικονομολόγοι και ως Πληροφορικοί. Συνδυάζουν τις γνώσεις της Πληροφορικής με τις γνώσεις των Οικονομικών, δημιουργώντας ένα προφίλ επαγγελματιών με πολυσύνθετο ρόλο που είναι πολύ ελκυστικό στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Εκτός από τις τεχνικές γνώσεις, αποκτούν γνώσεις και σε θέματα διοίκησης και επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας τις καλύτερες προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Πληροφορικής ΟΠΑ -  Πληροφορικής Πειραιά

Οι φοιτητές των τμημάτων αποκτούν ολοκληρωμένες γνώσεις πάνω στην επιστήμη και την αρχιτεκτονική των υπολογιστών, τον προγραμματισμό, τις υπολογιστικές διαδικασίες κ.λπ., αλλά παράλληλα κατανοούν τους τρόπους και τις τεχνικές επεξεργασίας και μοντελοποίησης των πληροφοριών, με στόχο την παραγωγή γνώσης και την ανάπτυξη λύσεων που μπορούν να είναι αποτελεσματικές και εύχρηστες για τον άνθρωπο. Τα 2 αυτά τμήματα (όπως και τα τμήματα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη) δίνουν τη δυνατότητα απόκτησης διπλών επαγγελματικών δικαιωμάτων (και στην Πληροφορική και στα Οικονομικά), καθώς οι απόφοιτοι τους εγγράφονται και στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως Οικονομολόγοι.

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πειραιά

Οι σπουδαστές του τμήματος μαθαίνουν και κατανοούν τις βασικές διαδικασίες μιας βιομηχανικής παραγωγής, όπως ο προγραμματισμός, η διαχείριση ασφάλειας και ο έλεγχος ποιότητας. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους είναι σε θέση να σχεδιάζουν συστήματα αποτελεσματικής οργάνωσης, συντονισμού και επίλυσης προβλημάτων μιας παραγωγής, αξιοποιώντας κατάλληλα όλους τους διαθέσιμους πόρους. Οι απόφοιτοι του τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως Οικονομολόγοι και μπορούν να εργαστούν σε οποιοδήποτε τομέα της επιχείρησης και ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής, με αντικείμενο την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων που προκύπτουν.

Διαβάστε εδώ: Πανελλήνιες Εξετάσεις 2023 -  Όλα τα θέματα κι οι απαντήσεις τους  

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιες 2024: 12 μυστικά για την επιτυχία στις εξετάσεις

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 30/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

limani.jpg
Πάτρα: Σε πλειστηριασμό το σπίτι της γυναίκας που αυτοκτόνησε πέφτοντας με το αυτοκίνητο στη θάλασσα
Μεγαλώνοντας δύο παιδιά η γυναίκα δεν μπορούσε να αποπληρώσει το δάνειο και αυτό την έριξε ψυχολογικά τα τελευταία χρόνια
Πάτρα: Σε πλειστηριασμό το σπίτι της γυναίκας που αυτοκτόνησε πέφτοντας με το αυτοκίνητο στη θάλασσα
ασεπ διαγωνισμος εξετάσεις
Υπουργείο Παιδείας: Αύριο ως τις 12 το μεσημέρι τα αποτελέσματα στα Πρότυπα
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα αποτελέσματα και την εγγραφή των μαθητών στη σχολική μονάδα επιτυχίας, οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τις...
Υπουργείο Παιδείας: Αύριο ως τις 12 το μεσημέρι τα αποτελέσματα στα Πρότυπα
ΠΑΠΕΙ
Μεταπτυχιακό Πανεπιστημίου Πειραιώς: Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων
Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στο...
Μεταπτυχιακό Πανεπιστημίου Πειραιώς: Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων