Πανελλαδικές 2021: Οι αποζημιώσεις για τις εξετάσεις Ειδικών Κατηγοριών
Πανελλήνιες 2021:Τα ποσά αποζημίωσης που θα λάβουν τα μέλη των Επιτροπών εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και Ειδικών Κατηγοριών

Νέο ΦΕΚ που τροποποιεί παλαιότερο με τα ποσά των αποζημιώσεων των απασχολουμένων εκπαιδευτικών στις Πανελλαδικές Ειδικών Κατηγοριών ΓΕΛ-ΕΠΑΛ, δημοσιεύθηκε χθες.

Οι τροποποιήσεις

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ:

1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 16 αντίστοιχα, ως εξής:

«16. Επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και Ειδικών Κατηγοριών [άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/2021 (Β’ 897) υπουργικής απόφασης, παρ. 4 του άρθρου 3 και άρθρο 5 της υπό στοιχεία Φ.151/24463/Β6/2009 (Β’ 422) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε, καθώς και παρ. 8 του άρθρου 13 της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/2007 (Β’ 272) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε].

α) Πρόεδρος, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 11 ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ., 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες: 40,00 €

β) Για κάθε μέλος-εξεταστή (βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή) και για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 €

γ) Γραμματέας, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 11 ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ., 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια, και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες: 21,00 €

δ) Ιατρός (του δημοσίου ή ιδιώτης) ή νοσηλευτής του δημοσίου, για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 €

ε) 1. Βοηθοί γραμματείς για την υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες: 16,00 €

2. Επικουρικό Προσωπικό για την υποβοήθηση της επιτροπής των ΕΠΑ.Λ. για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 11 ημέρες: 16,00 €

3. Βοηθητικό Προσωπικό (επιστάτες - καθαρίστριες) για την υποβοήθηση της επιτροπής των ΕΠΑ.Λ., των ΓΕΛ και των ειδικών κατηγοριών για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 11 ημέρες για τα ΕΠΑΛ, μέχρι 7 ημέρες για τα ΓΕΛ και μέχρι 7 ημέρες για τις ειδικές κατηγορίες: 16,00 €

στ) Επιτηρητές για κάθε ημέρα εξέτασης: 14,00 €

ζ) Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 €

η) Χειριστής συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης θεμάτων: 344,00 €»

2. Στην παράγραφο 17 προσθέτουμε εδάφιο «ζ» ως εξής:

«ζ. Χειριστής συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης θεμάτων: 344,00 €»

3. Στην παράγραφο 21 αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο ως εξής:

«21. Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου του Υ.ΠΑΙ.Θ.»

4. Στην παράγραφο 21 αντικαθιστούμε την περίπτωση «δ» ως εξής:

«δ) Επικουρία: 200,00 € ανά άτομο.»

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε το νέο ΦΕΚ εδώ

Δείτε το ΦΕΚ που τροποποιήθηκε εδώ (περιλαμβάνει αμοιβές όλων των εμπλεκομένων)

Ειδήσεις, θέματα και λύσεις για Πανελλήνιες 2024 - Βάσεις εισαγωγής

Φτιάξε σωστά το Μηχανογραφικό σου με την βοήθεια των πιο εξειδικευμένων συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού

Ασύμμετρη "βουτιά" στις βάσεις εισαγωγής 2024 (Ποιες σχολές πέφτουν)

Βαθμοί, Βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ, εκτιμήσεις με ένα κλικ στο κινητό σου εδώ

"Ξεφουσκώνουν" οι Βάσεις εισαγωγής! Ποιες σχολές αναμένεται να πέσουν πάνω από 400 μόρια

Τι σημαίνει η φράση «οι καιροί ου μενετοί»;

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα