Πανελλήνιες 2021: Σπουδές στη Δημοσιογραφία & Επικοινωνία
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τις Πανελλαδικές εξετάσεις και τις Σπουδές Δημοσιογραφίας

Πέντε είναι τα Δημόσια Πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή στη χώρα μας που προσφέρουν σπουδές στο χώρο της Δημοσιογραφίας και δέχονται σπουδαστές μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Τα Τμήματα Δημοσιογραφίας λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κεφαλονιά και Καστοριά και συγκεκριμένα:

 1. Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο ΕΚΠΑ
 2. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
 3. Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στο ΑΠΘ
 4. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 5. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τα τμήματα αυτά βρίσκονται στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες) των Πανελλαδικών εξετάσεων όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το υπουργείο Παιδείας.

Για την εισαγωγή στα Τμήματα Δημοσιογραφίας απαιτείται και η εξέταση σε ένα ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων: Οι υποψήφιοι μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.

Τα Τμήματα αυτά προσφέρουν σε όλους τους σπουδαστές τους εκτός από τη θεωρητική γνώση του αντικειμένου και πρακτική άσκηση ώστε να μπορέσουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Τι είναι η Δημοσιογραφία;

Δημοσιογραφία ως επιστήμη είναι η συγκέντρωση ειδήσεων και πληροφοριών, και η διάδοση τους μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης με στόχο την κατά το δυνατόν ορθή πληροφόρηση των πολιτών.

Η δημοσιογραφία χωρίζεται σε έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία και εμπεριέχει την υποκειμενική άποψη αυτού που την ασκεί, από τον τρόπο διαμόρφωσης ή παρουσίασης των συγκεντρωμένων πληροφοριών, μέχρι τον άμεσο σχολιασμό τους. Όποιος ασκεί τη δημοσιογραφία ως επάγγελμα υπόκειται στον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας της ένωσης συντακτών στην οποία ανήκει.

Πανελλήνιες 2021: Σπουδές στη Δημοσιογραφία & Επικοινωνία

Αναλυτικά τα Πανεπιστήμια που προσφέρουν σπουδές Δημοσιογραφίας στην Ελλάδα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι ένα από τα νεότερα Τμήματα του παλαιότερου και μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της χώρας. Άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991 αποσκοπώντας να καλύψει τις ανάγκες της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και έρευνας στο χώρο των επικοινωνιακών σπουδών στη χώρα.

Τα τελευταία είκοσι επτά χρόνια λειτουργεί και αναπτύσσεται και έχει τη χαρά να βλέπει ότι πολλοί από τους φοιτητές και φοιτήτριες του διαπρέπουν στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, στην έρευνα, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες της ελληνικής κοινωνίας και του πολιτισμού.

Σήμερα, το Τμήμα στελεχώνουν περισσότεροι από σαράντα διδάσκοντες και ερευνητές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τομείς διαφορετικούς μεταξύ τους, όπως οι σπουδές πολιτισμού, η πολιτική επιστήμη και η κοινωνιολογία, η νομική επιστήμη, η ιστορία, η ψυχολογία, η ιστορία της τέχνης, η γλωσσολογία, οι νεοελληνικές σπουδές, οι νέες τεχνολογίες και οι εφαρμογές τους, η δημοσιογραφία, η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις, η θεωρία και η πρακτική των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Tο πρόγραμμα των σπουδών του Τμήματός προσφέρει μέσα από το διεπιστημονικό χαρακτήρα του δυνατότητα στους φοιτητές του να ακονίζουν τις κρίσιμες και αναλυτικές ικανότητές τους και εξοπλίζει τους πτυχιούχους με τις θεμελιώδεις και αμετάβλητες απαιτήσεις του επαγγέλματος της επικοινωίας. Με άλλα λόγια, η σύνθεση του Τμήματος αντανακλά το διεπιστημονικό περίγραμμα του αντικειμένου της επικοινωνίας.

Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Μέσων, Επικοινωνίας & Πολιτισμού καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικής προετοιμασίας των αποφοίτων στα πεδία τα οποία θεραπεύει.

Στα γνωστικά του αντικείμενα περιλαμβάνεται η απόκτηση γνώσεων σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων από τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, ενώ, επίσης, καλλιεργεί την απόκτηση ικανοτήτων χρήσιμων για την ευδόκιμη επαγγελματική θητεία των αποφοίτων του, περιλαμβανομένης της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών.

Tο Πρόγραμμα Σπουδών διαφοροποιείται μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ετών. Κατά τα δύο πρώτα έτη όλοι οι φοιτητές του Τμήματος έχουν κοινό πρόγραμμα. Από το τρίτο έτος σπουδών μπορούν να επιλέξουν μία από τις τρεις Κατευθύνσεις καθώς και τα αντίστοιχα Εργαστήρια:

 1. Κατεύθυνση Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης,
 2. Κατεύθυνση Μέσων Επικοινωνίας και
 3. Κατεύθυνση Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ιδρύθηκε το 1991 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΠΔ 331/29-7-91) με αποστολή να παρέχει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση για άσκηση της Δημοσιογραφίας, να ερευνά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, καθώς και να συμβάλλει στην κατοχύρωση του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος.

Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο με τις επί μέρους κατευθύνσεις:

 1. Της Δημοσιογραφίας και
 2. Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να κατανοούν τη διαμεσολαβημένη επικοινωνία σε όλες τις ποικίλες μορφές, εφαρμογές, διαστάσεις και λειτουργίες της, καθώς και να προάγουν την επιστημονική μελέτη και διερεύνηση της εξέλιξης και του ρόλου της στη σύγχρονη κοινωνία και κουλτούρα.

Πανελλήνιες 2021: Σπουδές στη Δημοσιογραφία & Επικοινωνία

Συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική, ειδική και γενική παιδεία, επιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες, διεπιστημονική προσέγγιση και καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, το πρόγραμμα σπουδών αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα που συντελούν στην παραγωγική, κοινωνικά υπεύθυνη και δημιουργική παρουσία των αποφοίτων στους ποικίλους τομείς της δημόσιας επικοινωνίας και ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης "Δημοσιογραφίας" δύνανται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες:

 • Να παράγουν δημοσιογραφικά κείμενα διαφόρων ειδών και για διαφορετικά μέσα ενημέρωσης (έντυπα, οπτικο-ακουστικά, διαδικτυακά),
 • να συλλέγουν, αναλύουν και συνθέτουν στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τις μεθόδους και τις τεχνικές της δημοσιογραφικής έρευνας,
 • να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
 • να τηρούν τους κανόνες και τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας,
 • να σέβονται και να προάγουν τις αρχές της ελευθερίας της γνώμης, της σκέψης και της ελευθεροτυπίας.

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης "Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας" δύνανται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες:

 • Να εφαρμόζουν τη θεωρία στους βασικούς τομείς της εφαρμοσμένης επικοινωνίας (Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Πολιτική Επικοινωνία),
 • να διεξάγουν ποσοτική και ποιοτική έρευνα στο χώρο των επικοινωνιών,
 • να αναλύουν τις πολιτικές, την οικονομία, τη διοίκηση και τη λειτουργία των θεσμών της μαζικής επικοινωνίας μέσα στο σύγχρονο, κοινωνικό και διεθνές περιβάλλον,
 • να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
 • να σέβονται και να προάγουν τις αρχές της δημοκρατίας και πλουραλιστικής δημόσιας σφαίρας.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι ένα σύγχρονο Τμήμα το οποίο συνδυάζει την επιστήμη της Επικοινωνίας με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η Επικοινωνία με χρήση Ψηφιακών Μέσων είναι ένας διεπιστημονικός τομέας που παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς η ραγδαία αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων (social media) έχει εισάγει νέες μορφές επικοινωνία.

Το Τμήμα κατατάσσεται στον ακαδημαϊκό χάρτη ανάμεσα σε τμήματα που σχετίζονται αμιγώς με την επιστήμη της πληροφορικής και σε τμήματα που σχετίζονται αμιγώς με την επιστήμη της επικοινωνίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Το Τμήμα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στους φοιτητές που τους επιτρέπουν να δραστηριοποιούν σε διάφορους τομείς όπως της επικοινωνίας, του ψηφιακού μάρκετινγκ, της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας και δημοσιογραφίας δεδομένων, του ηλεκτρονικού εμπορίου, της παραγωγής πολυμεσικού οπτικοακουστικού υλικού, της διαχείρισης εταιρικής ταυτότητας, της στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων με έμφαση στα ψηφιακά μέσα.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδρεύει στην Καστοριά. Στον Πανεπιστημιακό ακαδημαϊκό χάρτη τοποθετείται με τα αντίστοιχα αμιγή Τμήματα Επικοινωνίας δίνοντας επιπρόσθετα έμφαση στην σύνδεση της Επιστήμης της Επικοινωνίας με τις εξελίξεις στα Ψηφιακά Μέσα και το νέο Ψηφιακό Περιβάλλον.

Αποστολή του τμήματος είναι να προσφέρει θεωρητική και πρακτική γνώση υψηλού επιστημονικού επιπέδου στους φοιτητές/φοιτήτριες αλλά και να προάγει την έρευνα στο πολυδιάστατο πεδίο της Επικοινωνίας συνδυάζοντας επιπρόσθετα την επιστήμη της Επικοινωνίας με τα Ψηφιακά Μέσα και το νέο Ψηφιακό Περιβάλλον.

Εργασιακές προοπτικές

Απόφοιτοι των Τμημάτων Δημοσιογραφίας μπορούν να εργαστούν σε ευρύ φάσμα φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένων του Υπουργείου Τύπου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, πολλών έντυπων, ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, εταιρειών διαφήμισης και έρευνας αγοράς, πολιτιστικών φορέων κ.ά.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων έχουν ευκαιρίες εργασίας σε εφημερίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, διαφημιστικές εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα κ.λπ.

Τέλος, οι τομείς με τους οποίους ασχολείται η δημοσιογραφία καλύπτουν όλα τα ζητήματα της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής.

Το επάγγελμα του δημοσιογράφου θεωρείται από κάποιους λειτούργημα από την άποψη ότι ο δημοσιογράφος επιτελεί κοινωνικό έργο, εργάζεται προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας και συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της (π.χ. με την αποκάλυψη σκανδάλων).

Πανελλήνιες 2021: Σπουδές στη Δημοσιογραφία & Επικοινωνία

Βάσεις 2020

Οι βάσεις κατά τις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2020 για τα Τμήματα Δημοσιογραφίας διαμορφώθηκαν ως εξής:

 • Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα): ΕΚΠΑ - 16.470
 • Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα): Πάντειο Πανεπιστήμιο - 15.490
 • Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη): ΑΠΘ - 15.415
 • Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Κεφαλονιά, Αργοστόλι): Ιόνιο Πανεπιστήμιο - 7.325
 • Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά): Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - 8.225

Δείτε Εδώ όλες τις βάσεις του 2020

Ειδήσεις, θέματα και λύσεις για Πανελλήνιες 2024 - Βάσεις εισαγωγής

Φτιάξε σωστά το Μηχανογραφικό σου με την βοήθεια των πιο εξειδικευμένων συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού

Ασύμμετρη "βουτιά" στις βάσεις εισαγωγής 2024 (Ποιες σχολές πέφτουν)

Βαθμοί, Βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ, εκτιμήσεις με ένα κλικ στο κινητό σου εδώ

"Ξεφουσκώνουν" οι Βάσεις εισαγωγής! Ποιες σχολές αναμένεται να πέσουν πάνω από 400 μόρια

Τι σημαίνει η φράση «οι καιροί ου μενετοί»;

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

panepistimio-patron
Η πρώτη ποινή στην ιστορία των ελληνικών Πανεπιστημίων από την πτώση της δικτατορίας για συνδικαλιστικούς λόγους
«Διώχθηκαν πειθαρχικά επειδή συμμετείχαν στις φοιτητικές κινητοποιήσεις ενάντια στον νόμο για τα ιδιωτικά ΑΕΙ, με αποτέλεσμα να τους επιβληθεί...
Η πρώτη ποινή στην ιστορία των ελληνικών Πανεπιστημίων από την πτώση της δικτατορίας για συνδικαλιστικούς λόγους