Πανελλήνιες 2020: Απαντήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα - Παλαιό σύστημα
Απαντήσεις θεμάτων από το Φροντιστήριο Ορόσημο

Απαντήσεις θεμάτων νεοελληνικής γλώσσας ενιαίου Λυκείου 2020 με το παλαιό σύστημα

Α1.

Το κείμενο πραγματεύεται την ανάγνωση. (Θέμα του κειμένου) Αρχικά, τονίζεται ότι ανάγνωση διαμορφώνει την προσωπικότητα και συμβάλλει στην αυτογνωσία (1η).  Στη συνέχεια, επισημαίνεται ότι αίτιο της ανάγνωσης είναι η ερμηνεία του κόσμου και η κοινοποίησή της (2η), αλλά οι πιο πολλοί σύγχρονοι άνθρωποι θεωρούν την ανάγνωση ατομική δραστηριότητα. (3η) Ακόμα, σημειώνεται ότι η ανάγνωση στη σύγχρονη εποχή έχει καταστεί χαμηλόφωνη λόγω των τεχνολογιών κειμένου. (4η) Επίσης, αναφέρεται ότι ο αναγνώστης διαμορφώνει τη σκέψη του μέσω της σκέψης άλλου ανθρώπου , ερμηνεύει το κείμενο με τον δικό του τρόπο(5η) και μπορεί να διαβάζει οποτεδήποτε.(6η) Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι ικανοποιητικότερες περιπτώσεις ανάγνωσης είναι ,όταν ο αναγνώστης ταυτίζεται με το κείμενο (7η)

B1.

α .Σ

β. Σ

γ. Σ

δ. Λ

ε. Λ

Β2. α

i. Σύγκριση-αντίθεση (Για αιώνες, οι Ευρωπαίοι που μπορούσαν να διαβάσουν, το έκαναν δυνατά. Οι αρχαίοι Έλληνες διάβαζαν τα κείμενά τους φωναχτά. Το ίδιο συνέβαινε και με τους μοναχούς της σκοτεινής εποχής της Ευρώπης. Αλλά μέχρι τον 17ο αιώνα, η κοινωνία της ανάγνωσης στην Ευρώπη είχε αλλάξει δραστικά)

ii.Παραδείγματα (Οι τεχνολογίες κειμένου, όπως ο κινητός τύπος, και η άνοδος της λαϊκής γραφής)

iii)Αίτιο-αποτέλεσμα (Οι τεχνολογίες κειμένου, όπως ο κινητός τύπος, και η άνοδος της λαϊκής γραφής βοήθησαν στην προώθηση της πρακτικής που αγαπάμε σήμερα: διαβάζουμε λέξεις, χωρίς να τις εκφέρουμε φωναχτά, επιτρέποντας σε αυτές να οικοδομήσουν σιωπηλά έναν διαφορετικό κόσμο στον νου μας)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και ζητούνται δύο τρόποι ανάπτυξης, ενδεικτικά παραθέσαμε τρεις.

Β2. β

β ενικό: να σκέφτεσαι=>οικειότητα, αμεσότητα

α πληθυντικό: γινόμαστε=> καθολικότητα, ένταξη του πομπού στο ίδιο σύνολο με τους δέκτες, ώστε να αναπτυχθούν αισθήματα συλλογικότητας

ά ενικό (κατάλαβα):έκφραση προσωπικών βιωμάτων, ύφος εξομολογητικό, αμεσότητα

Β3. α

Και στις δύο περιπτώσεις , η λειτουργία της γλώσσας είναι συνυποδηλωτική.

ρίχτηκα με τα μούτρα: αφοσιώθηκα

έπεφτε στα χέρια μου: έβρισκα

Β3. β

σφυρηλατεί: διαμορφώνει, μορφοποιεί, σχηματίζει

εναλλακτική: διαφορετική

προώθηση: προαγωγή

μεγεθύνει: μεγαλοποιεί, διευρύνει

Β4. α

για την κατανόηση του κόσμου και το μοίρασμα αυτής της εμπειρίας/

Το ύφος καθίσταται πιο επίσημο, τυπικό και ουδέτερο. Επίσης, προσδίδεται έμφαση στο αφηρημένο και διαχρονικό.

Β4. β

1. -ένας άνθρωπος με ένα βιβλίο- : επεξήγηση

2. «Ένας αναγνώστης…μία.» : Παρατίθενται αυτούσια τα λόγια άλλου προσώπου.

«τέχνη» : σχήμα λόγου.

Γ1.

Αγαπητοί συμμαθητές και καθηγητές,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη εκδήλωση από τη σχολική μας κοινότητα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου. Όπως είναι σε όλους μας γνωστό, η ποικιλία των ειδών βιβλίου είναι τεράστια σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα επιθυμούσα, αρχικά, να αναφερθώ στον ρόλο του βιβλίου σχετικά με τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των νέων.

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ-Ά ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ:

Κατ’αρχάς, το βιβλίο αποτελεί μέσο το οποίο αποτυπώνει την ανθρώπινη σκέψη και διαδίδει πολλές γνώσεις που είναι πολύτιμες ακόμα και στις επόμενες γενιές. Επίσης, οι γνώσεις αυτές διασώζονται μέσω του γραπτού λόγου και με αυτόν τον τρόπο, αναβαθμίζεται σε μεγάλο βαθμό η κριτική ικανότητα των αναγνωστών του,με συνέπεια να λαμβάνουν συχνά αποφάσεις που είναι ωφέλιμες για τη ζωή τους.

Επιπλέον, το βιβλίο πολύ συχνά προβάλλει τα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία. Αυτό, ωστόσο, δεν πραγματοποιείται με  σκοπό να αποθαρρυνθούν όσοι διαβάζουν τα βιβλία , αλλά να ευαισθητοποιηθούν. Επομένως, οι αναγνώστες θα κατανοήσουν τη σημαντικότητα των προβλημάτων αυτών και θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια , για να τα καταπολεμήσουν και να απαλλαγεί το κοινωνικό σύνολο από αυτά.

Ακόμα, μέσω της του βιβλίου προβάλλονται υγιή πρότυπα και ηθικές αξίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλες τις γενιές, αλλά κυρίως για τους νέους, διότι αυτοί επηρεάζονται πολύ από την τέχνη και με αυτόν τον τρόπο ενστερνίζονται/ αποδέχονται τις υγιείς ηθικές αξίες και δομούν προσωπικότητα απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση και από συμπλέγματα εγωκεντρισμού. Αντιθέτως, διδάσκονται τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο.

Επιπροσθέτως, όταν ο νέος ασχολείται συστηματικά με την ανάγνωση βιβλίων παρατηρούνται θετικά αποτελέσματα σχετικά με τη χρήση της γλώσσας. Αυτό ισχύει, για τον λόγο ότι ο λόγος του βιβλίου χαρακτηρίζεται, από  ορθή και ελκυστική χρήση. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι από τη νεαρή τους ηλικία , οδηγούνται στο να επικοινωνούν αρμονικού με τους συνανθρώπους τους μέσω της γλώσσας.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ: Επιπλέον, αγαπητοί συμμαθητές και καθηγητές, για να ωθηθούν οι νέοι στην αναγνωστική εμπειρία, αρμόζει να πραγματοποιηθούν ορισμένες ενέργειες.

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ-Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ:

Αρχικά, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί και να διαδοθεί η σφαιρική παιδεία. Με τον τρόπο αυτό ,οι μαθητές θα επικεντρωθούν στην απόκτηση σφαιρικών γνώσεων. Αναμφίβολα, το βιβλίο παρέχει τις γνώσεις αυτές με συνέπεια να αναπτύξουν αγάπη προς αυτό. Ένας εποικοδομητικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών συγγραφής βιβλίων, ώστε να βελτιωθεί και η συγγραφική ικανότητα των παιδιών.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ότι για την ανάγνωση αλλά προπάντων για την εκτίμηση ενός αξιόλογου βιβλίου χρειάζεται να γράφεται με τρόπο ο οποίος είναι κατανοητός από την πλειονότητα των αναγνωστών. Με αυτόν τον τρόπο, οι αναγνώστες θα έρθουν πιο εύκολα σε επαφή με τα νοήματα των βιβλίων και θα συνειδητοποιήσουν την πολύτιμη αξία τους.

Εκτός των άλλων, καθίσταται απαραίτητο να προβάλλεται το βιβλίο από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με τρόπο ο οποίος να απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου. Αυτό είναι ορθό να γίνεται, διότι τα Μέσα Ενημέρωσης και κυρίως η τηλεόραση ασκούν πολύ μεγάλη επιρροή στην βούληση των ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο το βιβλίο θα αποκτηθεί από περισσότερους ανθρώπους.

Τέλος, αρμόζει να μειωθεί το ομολογουμένως υψηλό κόστος των βιβλίων. Με αυτόν τον τρόπο, σταδιακά θα αρχίσουν οι οικονομικά ασθενείς νέοι να εκτιμούν την αξία τους για την ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και θα ασχολούνται περισσότερο με την ανάγνωση βιβλίων. Αυτό ισχύει, αφού οι νέοι όλων των οικονομικών τάξεων θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν βιβλία και να απολαύσουν τα αγαθά τους.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Κλείνοντας, αγαπητοί συμμαθητές και καθηγητές, ο ρόλος του βιβλίου στη διαμόρφωση του νεανικού χαρακτήρα είναι πολύτιμος , αλλά είναι απαραίτητες ορισμένες διαδικασίες , για να στραφούν οι νέοι σε αυτό. Επομένως, είναι ανάγκη να πραγματοποιηθούν αυτές, διότι θα ωφεληθεί η κοινωνία μας σε πολλά επίπεδα.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Διέρρευσαν πρακτικά της επιτροπής λοιμωξιολόγων

Σχολεία- Νίκη Κεραμέως: Ενδεχομένως να παραταθεί το σχολικό έτος

Ενδοσχολικές εξετάσεις: Πρός ματαίωση και προαγωγή με βαθμούς τετραμήνων

Διορισμοί Εκπαιδευτικών: Πότε θα γίνουν προσλήψεις, πόσες αναμένονται

ΑΣΕΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΩΣ C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε προφορικά - ούτε έκθεση!) - ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα

Κορονοϊός - Θρόμβωση μετά το εμβόλιο: Τα συμπτώματα και η θεραπεία
Κορονοϊός - Θρόμβωση μετά το εμβόλιο: Τα συμπτώματα και η θεραπεία
Συμπτώματα τα οποία πρέπει να έχει κανείς υπόψη του είναι η εμφάνιση δύσπνοιας, άλγους στο θώρακα, οίδημα στα κάτω άκρα, κοιλιακό άλγος, κεφαλαλγία,...
Κορονοϊός - Θρόμβωση μετά το εμβόλιο: Τα συμπτώματα και η θεραπεία
Παν. Ιωαννίνων: Συνεχίζονται οι δράσεις για ανοιχτά πανεπιστήμια
Παν. Ιωαννίνων: Συνεχίζονται οι δράσεις για ανοιχτά πανεπιστήμια
Διά ζώσης διάλεξη στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών - Οι φοιτητές αποδεικνύουν ότι μπορούν και πρέπει να επιστρέψουν στις σπουδές τους
Παν. Ιωαννίνων: Συνεχίζονται οι δράσεις για ανοιχτά πανεπιστήμια
ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, επίδομα 534€: Μπαράζ πληρωμών έως την Παρασκευή
ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, επίδομα 534€: Μπαράζ πληρωμών έως την Παρασκευή
Καταβάλλεται εντός της εβδομάδας το επίδομα των 534 ευρώ καθώς και τα επιδόματα του ΟΑΕΔ. Παράλληλα ξεκινάει και η πληρωμή κύριων και επικουρικών...
ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, επίδομα 534€: Μπαράζ πληρωμών έως την Παρασκευή