Αναπληρωτές ΕΣΠΑ: Ποιοί μπορούν να απασχοληθούν στις Πανελλαδικές
Για να εργασθεί κάποιος ως επιτηρητής ή εξεταστής, θα πρέπει προηγουμένως να έχει ολοκληρώσει τις διδακτικές του υποχρεώσεις, να μην του έχουν ανατεθεί πρόσθετες εργασίες στο/στα σχολείο/α που έχει τοποθετηθεί και να μην έχει λήξει η σύμβασή του

Το πλαίσιο υπό το οποίο μπορούν να απασχοληθούν στις πανελλαδικές αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί με ΕΣΠΑ, ανακοίνωσε ο προϊστάμενος της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ κ.Κων.Βαλιάντζας.

Στο έγγραφό του αναφέρει ότι σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών που εφαρμόζονται στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ/ΦΕΚ 3521/Β/2016) οι δαπάνες πρέπει να είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης. Οι εν λόγω κανόνες έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και πρέπει να τηρούνται από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

Βάσει των ανωτέρω, αναπληρωτής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που προσελήφθη στo πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων του ΕΣΠΑ 2014 2020 για τη σχολική χρονιά 2019-2020, εάν εργασθεί ως επιτηρητής ή εξεταστής κατά την περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε εξεταστικά κέντρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχει ολοκληρώσει τις διδακτικές του υποχρεώσεις, να μην του έχουν ανατεθεί πρόσθετες εργασίες στο/στα σχολείο/α που αυτός έχει τοποθετηθεί και να μην έχει λήξει η σύμβασή του. 

Ακόμα το έγγραφο  αναφέρει ότι:

Ως επιτηρητές ή/και ως εξεταστές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, από 15/6/2020 και μέχρι τη λήξη των συμβάσεων τους (30/6/2020), μπορούν να οριστούν μόνο αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί του ΕΣΠΑ 2014-2020, που έχουν προσληφθεί από ακόλουθες Πράξεις/Εργα:

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικό έτος 2019-2020, με κωδικό ΟΠΣ: 5047057.

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5047082.

«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, αποκλειστικά στα ΕΠΑΛ. 

 

Δείτε το έγγραφο

 

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

Λαμία: Εισαγγελική παρέμβαση για μαθητικές καταλήψεις και προσφυγόπουλα στα Καμένα Βούρλα
Λαμία: Εισαγγελική παρέμβαση για μαθητικές καταλήψεις και προσφυγόπουλα στα Καμένα Βούρλα
Τριπλή εισαγγελική παρέμβαση για σχολικές καταλήψεις, επεισόδια στα Καμένα Βούρλα, με αφορμή την άφιξη προσφυγόπουλων και πλημμύρες
Λαμία: Εισαγγελική παρέμβαση για μαθητικές καταλήψεις και προσφυγόπουλα στα Καμένα Βούρλα