Thumbnail
Επιλέξτε μία από τις κορυφαίες σχολές της Ευρώπης στην Φαρμακευτική σε προπτυχιακό επίπεδο και μείνετε στις καλύτερες εστίες της Ηπείρου.

Πολλοί απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου αυτή την περίοδο επιλέγουν  έναν εναλλακτικό δρόμο για υψηλού επιπέδου αναγνωρισμένες Σπουδές με σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.

Ο δρόμος αυτός δεν είναι άλλος παρά οι σπουδές στην Κύπρου και συγκεκριμένα στο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το οποίο αποτελεί κορυφαία επιλογή στην Ελλάδα για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά και με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.

Ιδιαίτερα στον κλάδο της Φαρμακευτικής, οι απόφοιτοι της σχολής του Πανεπιστημίου μπορούν να ανοίξουν φαρμακείο στην Ελλάδα,  να απασχοληθούνως φαρμακοποιοί, να εραστούν σε νοσοκομειακό φαρμακείο, στην φαρμακευτική βιομηχανία καθώς και στην βιομηχανία καλλυντικών, αλλά και σε Φαρμακορρυθμιστικές αρχές και οργανισμούς.

Οι σπουδές Φαρμακευτικής διαρκούν πέντε (5) έτη και η διδασκαλία πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα, ενώ το πτυχίο που απονέμεται με το πέρας των σπουδών είναι Bachelor of Pharmacy (ΒPharm).

Το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας υπάγεται στο Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας, υιοθετώντας τα πιο σύγχρονα δεδομένα φαρμακευτικής εκπαίδευσης και παρέχοντας στους σπουδαστές του ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό και πρακτικό υπόβαθρο. Μέσω του εν λόγω προγράμματος, οι φοιτητές αποκτούν όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, έτσι ώστε να κατανοήσουν σε βάθος τον τομέα των φαρμάκων και να μπορέσουν αργότερα να ασκήσουν το επάγγελμα του φαρμακοποιού, τόσο στην κοινότητα και τον κλινικό χώρο, όσο και στη βιομηχανία.

Όσο για το πρόγραμμα σπουδών, αυτό είναι πλήρως σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις νομικές απαιτήσεις (Οδηγία 2005/36ΕΚ). Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ως ομοταγές Πανεπιστήμιο με τα Ελληνικά Α.Ε.Ι και οι τίτλοι σπουδών του τυγχάνουν αξιολόγησης πιστοποίησης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Πτυχία αποφοίτων Φαρμακευτικής (με πλήρη πρακτική στην Ελλάδα μέσω Erasmus+) έλαβαν ήδη ισοτιμία και αντιστοιχία από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Οι καλύτερες φοιτητικές εστίες στην Ευρώπη

Πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προχώρησε στην δημιουργίατων καλύτερων φοιτητικών εστιών στην Ευρώπη. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει ένα από τα καλύτερα προπτυχιακά προγράμματα στην Φαρμακευτική ως εναλλακτική για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετεάσεων

Δείτε εδώ το βίντεο για τις εστίες του Παν.Λευκωσίας

Το Πρόγραμμα της φαρμακευτικής έχει αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο προς το Πρόγραμμα σπουδών Φαρμακευτικής των Τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησής τους

Ο στόχος του προγράμματος Φαρμακευτικής είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές επιστημονικά και επαγγελματικά ώστε να καταστούν απόλυτα ικανοί στην επιστήμη και τον τομέα των φαρμάκων. Το πρόγραμμα στελεχώνεται από εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό το οποίο διαθέτει πλούσια ερευνητική δραστηριότητα και διδακτική εμπειρία. Το πρόγραμμα σπουδών είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδομένα και απαιτήσεις και είναι δομημένο κατά τρόπο, ώστε να παρέχει στον απόφοιτο το σύγχρονο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, τις γνώσεις και τις ικανότητες ώστε να τον καταστήσει τον απόλυτο ειδικό στον τομέα των φαρμάκων.

Η απόκτηση του τίτλου σπουδών στη Φαρμακευτική επιτυγχάνεται μετά από πενταετή φοίτηση στο πανεπιστήμιο, στην οποία περιλαμβάνεται κι ένας χρόνος επαγγελματικής κατάρτισης (Preregistration Training Year) στην πρακτική της φαρμακευτικής. Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης είναι άνευ πληρωμής διδάκτρων και απαιτείται η περάτωσή του προκειμένου να μπορέσει ο υποψήφιος να αιτηθεί την εγγραφή του ως επαγγελματίας φαρμακοποιός στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής. Η επαγγελματική άδεια μεταφέρεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας

Η σειρά των μαθημάτων αποσκοπεί στο να παρασχεθούν οι σχετικές επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσει κάποιος να γίνει σωστός φαρμακοποιός, να μπορεί να κατανοεί τις διάφορες λειτουργίες του σώματος και να είναι σε θέση να εφαρμόσει τις γνώσεις του στη θεραπεία των ασθενών. Τέλος, ο σπουδαστής μαθαίνει για το ρόλο του Φαρμακοποιού στη βιομηχανία φαρμάκων και αναπτύσσει διαπροσωπικές δεξιότητες, όπως η επικοινωνία, η χρήση των νέων τεχνολογιών στην ανταλλαγή γνώσεων / πληροφοριών και η ομαδική εργασία μέσα στα πλαίσια του επαγγέλματος.

Διάρκεια φοίτησης

Η φοίτηση είναι πενταετής (συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης διάρκειας του ενός έτους) και η έναρξη γίνεται είτε το Χειμερινό (αρχές Οκτωβρίου) είτε το Εαρινό εξάμηνο (αρχές Φεβρουαρίου).

Το ένα έτος πρακτικής άσκησης προσφέρεται άνευ διδάκτρων.

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι σπουδαστές θα μπορούν να ακολουθήσουν καριέρα τόσο στον ιδιωτικό (Φαρμακείο) όσο και στο δημόσιο τομέα. Επίσης, θα μπορούν να εργαστούν σε διάφορες φαρμακευτικές βιομηχανίες, στην έρευνα, ανάπτυξη και προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων, στις ρυθμιστικές αρχές καθώς και στη βιομηχανία καλλυντικών. Δυνατότητα απασχόλησης προσφέρεται επίσης και στον ακαδημαϊκό τομέα, σαν λέκτορες ή ερευνητές στον τομέα της φαρμακευτικής επιστήμης.

Στην ελληνική γλώσσα

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα, με φυσική παρουσία στη Λευκωσία και αφορά σε περιορισμένο αριθμό υποψηφίων και για το λόγο αυτό τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Για να κάνετε online αίτηση εγγραφής κάνετε κλικ εδώ

Εργαστήρια

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαθέτει σύγχρονα, άνετα και ασφαλή εργαστήρια αποκλειστικά για τις ανάγκες της Φαρμακευτικής, τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα με όργανα και μηχανήματα, καθώς και με το μοναδικό στο είδος του εικονικό φαρμακείο. Αναλυτικά, υπάρχουν τα εξής εργαστήρια:

- Βιολογίας
- Φαρμακολογίας
- Ανατομίας/Φυσιολογίας
- Χημείας
- Φαρμακευτικής Χημείας και Φαρμακογνωσίας
- Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Ανάλυσης Φαρμάκων
- Εικονικό Φαρμακείο

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της επιλογής τους.

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ALFAVITA.GR ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα