αεν

Tις προσλήψεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ανά τη χώρα, προκειμένου να καλυφθούν παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025 κατέγραψε το proson.gr.

Ειδικότερα, οι θέσεις εργασίας αφορούν τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Καλύμνου, Σύρου και Οινουσών.

Στις προσλήψεις συμπεριλαμβάνονται ειδικότητες, όπως πλοιάρχων, μηχανικών, μαθηματικών, φυσικών, νομικών, αποφοίτων πληροφορικής και αποφοίτων αγγλικής φιλολογίας.

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων νήσων

Οι ειδικότητες για την παρούσα προκήρυξη είναι οι ακόλουθες: 

 • Πλοίαρχοι Α΄ τάξης Ε.Ν. - 4 θέσεις 
 • Μαθηματικός - 1 θέση 
 • Φυσικός - 1 θέση 
 • Νομικός και ελλείψει υποψηφίων, πτυχιούχος που εντάσσεται στον κλάδο ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών - 1 θέση 
 • Κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής - 1 θέση 

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη, πατώντας εδώ.

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης

Οι ειδικότητες για τη συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι παρακάτω: 

 • Πλοίαρχοι Α΄ τάξης Ε.Ν. - 2 θέσεις 
 • Μηχανικοί Α΄ τάξης Ε.Ν. - 3 θέσεις 
 • Μηχανικός Α΄ τάξης Ε.Ν., και ελλείψεις υποψηφίων, επιστημονικός συνεργάτης γενικών και τεχνικών μαθημάτων ειδικότητας ναυπηγού μηχανολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού ή μηχανικού παραγωγής και διοίκησης ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ΠΕ - 1 θέση 
 • Μαθηματικός - 1 θέση 
 • Φυσικός - 1 θέση
 • Νομικός - 1 θέση 
 • Πτυχιούχοι Αγγλικής Φιλολογίας - 3 θέσεις
 • Χημικός μηχανικός ή Χημικός ναυτιλίας ή χημικός - 1 θέση
 • Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί μηχανικοί ΠΕ - 2 θέσεις
 • Ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός - 1 θέση 
 • Ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός και ελλείψει υποψηφίων μηχανολόγο ή μηχανικό παραγωγής και διοίκησης ΠΕ - 1 θέση 

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη, πατώντας εδώ.

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου

Οι ειδικότητες για την προκειμένη προκήρυξη είναι οι εξής: 

 • ΠΕ Μαθηματικού - 1 θέση
 • ΠΕ Φυσικού - 1 θέση
 • ΠΕ Πληροφορικής - 1 θέση
 • ΠΕ Νομικής - 1 θέση
 • ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας - 1 θέση
 • ΠΕ Ναυπηγού Μηχανολόγου - 1 θέση
 • ΠΕ ή ΤΕ Πλοιάρχων Α' τάξης Ε.Ν. - 2 θέσεις 

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη, πατώντας εδώ.

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σύρου

 • ΠΕ ή ΤΕ Πλοίαρχων Α' τάξης Ε.Ν. - 4 θέσεις
 • ΠΕ ή ΤΕ Ναυπηγού Μηχανολόγου - 1 θέση
 • ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας - 1 θέση

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη, πατώντας εδώ.

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών 

 • Μέχρι τρείς Πλοίαρχους Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Εργαστηριακούς Συνεργάτες Ναυτικών Μαθημάτων Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Πλοιάρχους Β΄ τάξης 
 • Έναν Μαθηματικό
 • Έναν ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσεται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 85/2022.

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη, πατώντας εδώ.

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας

1. Ναυτικών Μαθημάτων

 • Μέχρι επτά Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Εργαστηριακούς Συνεργάτες Ναυτικών Μαθημάτων Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Πλοιάρχους Β΄ τάξης Ε.Ν.
 • Μέχρι πέντε Μηχανικούς Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Επιστημονικούς Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης κλάδου ΠΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 85/2022.
 • Ένα Μηχανικό Α΄ τάξης Ε.Ν. με ειδίκευση-εμπειρία στον προσομοιωτή μηχανοστασίου.

2. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων

 • Μέχρι πέντε Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 85/2022, εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.
 • Μέχρι τέσσερις Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς ΠΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 85/2022.
 • Έναν Χημικό ή Χημικό Ναυτιλίας ή Χημικό Μηχανικό.
 • Μέχρι δύο Μαθηματικούς.
 • Έναν Φυσικό.
 • Έναν Νομικό. 
 • Έναν Νομικό με ειδίκευση στις κοινωνικές επιστήμες και ελλείψει υποψηφίων πτυχιούχο που εντάσσεται στον κλάδο ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 85/2022.
 • Μέχρι έξι πτυχιούχους Αγγλικής Φιλολογίας εκ των οποίων ο ένας μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

Εργαστηριακοί Συνεργάτες 

1. Ναυτικών Μαθημάτων

 • Μέχρι τρείς Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Πλοιάρχους Β΄ τάξης Ε.Ν. με πτυχίο G.O.C.
 • Μέχρι έξι Μηχανικούς Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Εργαστηριακούς Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ ή ΤΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 85/2022 εκ των οποίων οι τρεις μόνο για το χειμερινό εξάμηνο.

2. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας:

 • Μέχρι επτά Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ ή ΤΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 85/2022, εκ των οποίων οι δυο μόνο για το εαρινό εξάμηνο.
 • Μέχρι πέντε Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 85/2022 εκ των οποίων οι δυο μόνο για το χειμερινό εξάμηνο.
 • Έναν Χημικό ή Χημικό Ναυτιλίας ή Χημικό Μηχανικό.
 • Έναν Φυσικό εφαρμογών με ειδικότητα Ραδιοηλεκτρολόγος με ειδίκευση-εμπειρία στους προσομειωτές Γέφυρας και Επικοινωνιών.
 • Μέχρι τρεις  ειδικότητας Πληροφορικής κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 85/2022.

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη, πατώντας εδώ.

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 15 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Πώς διορίζεστε στα ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ανεξαρτήτως πτυχίου AEI και ΤΕΙ (Και με απολυτήριο λυκείου)

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Tα εξεταζόμενα μαθήματα και όλη Η ΥΛΗ ΕΔΩ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΝΕΟ - Πιστοποίηση ΙΤΑΛΙΚΩΝ και ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ ΕΥΚΟΛΑ και ΑΜΕΣΑ (ΕΞΤΡΑ Μοριοδότηση 2ης Ξένης Γλώσσας)

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

starovas
Δημήτρης Σταρόβας: «Δεν πρέπει να κρυβόμαστε» – Μιλά πρώτη φορά για την υγεία του (Vid )
Αποκαλυπτικός στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε εμφανίστηκε ο Δημήτρης Σταρόβας
Δημήτρης Σταρόβας: «Δεν πρέπει να κρυβόμαστε» – Μιλά πρώτη φορά για την υγεία του (Vid )
panellinies g
Πανελλαδικές 2024 - ΕΠΑΛ: Τα θέματα στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Δείτε πρώτοι τα θέματα στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων για τις Πανελλαδικές 2024
Πανελλαδικές 2024 - ΕΠΑΛ: Τα θέματα στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων