Ευρωπαϊκή Ένωση σημαία
Τα στάδια του διαγωνισμού

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα μπορούν να προσλαμβάνουν 286 νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (βαθμός AD 7).

Ο επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων ορίζεται ως εξής:

 • Τομέας 1 - Διαχείριση κρίσεων: 168 θέσεις
 • Τομέας 2 - Μετανάστευση και εσωτερική ασφάλεια: 118 θέσεις

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού αφορά δυο τομείς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν από τους τομείς αυτούς. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να κάνουν την επιλογή τους κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας· μετά την επικύρωση της αίτησής τους δεν θα είναι σε θέση να την τροποποιήσουν.

Ο παρών διαγωνισμός θα διοργανωθεί με βάση τα ακόλουθα στάδια:

 1. Υποβολή αίτησης
 2. Δοκιμασίες: δοκιμασίες κατανόησης, δοκιμασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σχετικά με τον τομέα που επέλεξαν οι υποψήφιοι (στο εξής: δοκιμασία πολλαπλής επιλογής σχετική με τον τομέα) και εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων
 3. Βαθμολόγηση της εξέτασης συγκεκριμένων περιπτώσεων και έλεγχος επιλεξιμότητας
 4. Κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων

Τα απαραίτητα προσόντα

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ,
 2. Να έχουν εκπληρώσει τυχόν υποχρεώσεις τις οποίες υπέχουν βάσει της εθνικής νομοθεσίας περί στρατολογίας,
 3. Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων.

Oι υποψήφιοi πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση (τουλάχιστον επίπεδο C1) τουλάχιστον μίας από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση (τουλάχιστον επίπεδο Β2) μιας διαφορετικής επίσημης γλώσσας της ΕΕ. 

Για να είναι επιλέξιμοι για τον «Τομέα 1 - Διαχείριση κρίσεων», οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που παρατίθενται σε ένα από τα ακόλουθα σημεία:

 1. Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, ακολουθούμενες από σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον επτά ετών.
  ή
 2. Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τεσσάρων ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, ακολουθούμενες από σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον έξι ετών.

Για να είναι επιλέξιμοι για τον «Τομέα 2 - Μετανάστευση και εσωτερική ασφάλεια», οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που παρατίθενται σε ένα από τα ακόλουθα σημεία:

 1. Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, ακολουθούμενες από σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον επτά ετών.
  ή
 2. Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τεσσάρων ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, ακολουθούμενες από σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον έξι ετών.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Για να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι   θα πρέπει να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό EPSO. Οι υποψήφιοι  που δεν διαθέτουν ακόμη ατομικό λογαριασμό EPSO θα πρέπει να τον δημιουργήσουν. Μόνον ένας λογαριασμός μπορεί να δημιουργηθεί για όλες τις αιτήσεις ενός υποψήφιου στην EPSO.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO έως την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2023 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Επικυρώνοντας την αίτηση υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιες δηλώνουν υπεύθυνα ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό». Μετά την επικύρωση της αίτησής τους, οι υποψήφιοι δεν μπορούν πλέον να κάνουν καμία αλλαγή. Αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να βεβαιωθούν ότι έχουν ολοκληρώσει και επικυρώσει την αίτησή τους εμπρόθεσμα.

Παράλληλα, έως τις 12 Οκτωβρίου 2023 στις 12.00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφορτώσουν, στον ατομικό λογαριασμό τους EPSO (με σύνδεσμο στην αίτησή τους), σαρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων προς υποστήριξη των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στο έντυπο της αίτησής υποψηφιότητάς τους. Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο θα γίνει αυτό είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της EPSO (3).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC ή ECDL σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες με εξ αποστάσεως τεστ  - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΑΣΕΠ: Πάρτε την πιο εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες

VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 1000 ΕΥΡΩ: Ξεκινήστε εδώ για την ΑΤΤΙΚΗ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για όλο το δημόσιο: Όλη η ύλη εδώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Οφθαλμαπάτη με το ζώο
Οφθαλμαπάτη που ζαλίζει: Μπορείτε να βρείτε το κρυμμένο ζώο σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα;
Μπορείτε να εντοπίσετε το κρυμμένο ζώο μέσα σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα;
Οφθαλμαπάτη που ζαλίζει: Μπορείτε να βρείτε το κρυμμένο ζώο σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα;
Συνταγές ομορφιάς
Τα συστατικά για υγιές σώμα και δέρμα κρύβονται στο ντουλάπι της κουζίνας – Και ένα στο ψυγείο
Τρόφιμα που καταναλώνουμε καθημερινά κρύβουν σημαντικές ευεργετικές ιδιότητες για τη συνολική υγεία και πολλαπλά οφέλη για το δέρμα
Τα συστατικά για υγιές σώμα και δέρμα κρύβονται στο ντουλάπι της κουζίνας – Και ένα στο ψυγείο