Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
iep ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Νέες προσλήψεις στο ΙΕΠ - Δείτε την προκήρυξη και τι χρειάζεται να κάνετε

Δεν σταματούν να αναρτώνται προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ αλλά και εκτός ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα. Στο alfavita.gr δημοσιεύουμε καθημερινά  στην κατηγορία εργασία όλες τις νέες θέσεις εργασίας ώστε οι πολίτες να είναι πλήρως ενήμεροι για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, τις ημερομηνίες των αιτήσεων και γενικότερα τι πρέπει να κάνουν για να εργαστούν

Μία νέα προκήρυξη αναρτήθηκε για 32 νέες θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Από το ΙΕΠ πραγματοποιείται πρόσκληση ενδιαφεροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τριάντα δύο (32) εμπειρογνώμονες για τις έξι συστάδες κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών, για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 12 με τίτλο «Επικαιροποίηση - εμπλουτισμός
περιεχομένου και υλικού επιμόρφωσης και πιστοποίησης κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξη
ς» της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε./Β’ κύκλος)».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα που κατά την περίοδο υποβολής τηςαίτησής τους είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για έναν μόνο Κωδικό Θέσης. Επισημαίνεται ότι το προσωπικό που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π. δεν δύναται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής για το διάστημα που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π.

Δικαιολογητικά

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης των υποψηφίων θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος, διδακτορικός τίτλος).

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν μαζί με τους τίτλους τους, απλό αντίγραφο της πράξης αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχος αρμόδιος φορέας. για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται αντίγραφο βεβαίωσης από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και απλό αντίγραφο της επίσημης μετάφρασής της.

2. Βεβαιώσεις επαγγελματικής-διδακτικής εμπειρίας.

3. Βεβαιώσεις επιστημονικού / ερευνητικού / επιμορφωτικού έργου (για όλες τις Συστάδες) και αποδεικτικά καλλιτεχνικού έργου (μόνο για τη Συστάδα 8: Καλές Τέχνες).

4. Βεβαιώσεις από τις οποίες να προκύπτει η παραλαβή του παραδοτέου (για τα Γ1α και Γ1β)
Κριτήρια αξιολόγησης του Δείγματος Μέγιστη Βαθμολογία (μόρια)

5. Δείγμα Διδακτικής Πρότασης
6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα


7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ/portfolio και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 30/11/2021 και ώρα 13:00 έως 13/12/2021 και ώρα 13:00. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π..

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση: α) αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, β) συμφωνούν για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων τους, στο αρχείο του Ι.Ε.Π. για δέκα (10) χρόνια, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Διορισμοί σε δήμους: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Πως να την κάνετε (Βήμα - Βήμα)

500 ευρώ επιδότηση για Ηλεκτρικές συσκευές - Πως τα παίρνετε

Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Εύκολο εξ αποστάσεως Lower & Proficiency για μοριοδότηση ΑΣΕΠ - Πάρτε πιστοποίηση σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι: Πώς θα αναπληρώσουν τις ημέρες καραντίνας
Ο εργαζόμενος που θα βγει σε άδεια καραντίνας λόγω επαφής του με επιβεβαιωμένο κρούσμα και όχι επειδή νοσεί ο ίδιος, υποχρεούται πλέον να αναπληρώνει...
Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι: Πώς θα αναπληρώσουν τις ημέρες καραντίνας
Έφτασε η «Ελπίς» στην Αθήνα: Το «έστρωσε» στα βόρεια προάστια - Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία
Χιονίζει στο κέντρο της Αθήνας - Κλειστή η εθνική οδός στο ύψος Καλυφτάκη για τα φορτηγά
Έφτασε η «Ελπίς» στην Αθήνα: Το «έστρωσε» στα βόρεια προάστια - Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία