Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
ΑΣΕΠ: Από Δευτέρα οι αιτήσεις για 1.935 προσλήψεις στις ΤΟΜΥ
Tο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής προχωρά στην πρόσληψη 25 ατόμων προκειμένου να καλύψει τις θέσεις του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή

Tο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (ΚΚΠΠΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού, συνολικά 25 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Κέντρου, αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων.

Να σημειωθεί ότι οι νέες συμβάσεις που θα προκύψουν από την οικεία προκήρυξη θα έχουν συνολική διάρκεια τριών μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως ακόμα τρεις μήνες

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής είναι οι εξής:

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • ΤΕ Νοσηλευτικής
 • ΤΕ Εργοθεραπείας
 • ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
 • ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων
 • ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών
 • ΔΕ Μαγείρων
 • ΥΕ Εργατών
 • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
 • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εστίασης
 • ΥΕ Φυλάκων -Νυχτοφυλάκων

Να σημειωθεί ότι η για τις θέσεις «ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού» γίνεται δεκτό οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Αντίστοιχα και για τις θέσεις «ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού» γίνεται δεκτός οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Για τις δύο αυτές ειδικότητες χρειάζεται ακόμα μία μόνο πιστοποίηση για να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίητησ υποψηφιότητας. Συγκεκριμένα, εκτός από το πτυχίο απαραίτητη είναι και η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Πώς θα λάβετε πιστοποίηση Η/Υ σε λιγότερο από 10 ημέρες

Πλέον υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ που παρέχει το GoLearn για να την χρησιμοποιήσει για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ να την δώσει εξ αποστάσεως όποτε θέλει αυτός.

Η Πιστοποίηση Υπολογιστή που επιλέγεται από χιλιάδες ενήλικες κάθε χρόνο για άμεση και έξτρα μοριοδότηση με πολύ χαμηλό κόστος και  είναι αποδεκτή από τον ΑΣΕΠ για μοριοδότηση προσφέρεται από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Golearn σε όλη την Ελλάδα

Ο επιμορφούμενος ξεκινάει εξάσκηση και μαθήματα ασύγχρονα και εξ αποστάσεως τα οποία 2 εβδομάδες ημέρες. Ο επιμορφούμενος εξασκείτε και διαβάζει όποτε αυτός θέλει. Μετά μπορεί να δώσει όποτε αυτός θέλει καθώς εξετάσεις γίνονται συνέχεια σε όλη την Ελλάδα

Το ποσοστό επιτυχίας είναι περίπου 97% καθώς οι επιμορφούμενοι εξασκούνται με πολύ στοχευμένο και καλό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και mock tests

Συμπληρώστε  αίτηση στο Golearn εδώ για να κάνετε την Πιστοποίηση Υπολογιστών ELIC του φορέα Πιστοποίησης INNOVINK (PQR) μόνο με 95 ευρώ και σίγουρη επιτυχία

Μοριοδότηση με Πιστοποίηση γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε λιγότερο από 10 ημέρες

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Η αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αν. Τσόχα 5, Τ.Κ. 115 21 Αθήνα, (απευθύνοντάς την στη Γραμματεία και με την επισήμανση: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΚΠΠΑ).
 • ή ηλεκτρονικά, στην ηλ. Διεύθυνση [email protected]

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2031034 και 213-2031035

Αναλυτικά η προκήρυξη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ - Αποκαλυπτικό: Οι Προκηρύξεις για 4.416 νέες προσλήψεις

Προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ: Όλη η προκήρυξη - Πώς κάνετε αίτηση

Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Εύκολο εξ αποστάσεως Lower & Proficiency για μοριοδότηση ΑΣΕΠ - Πάρτε πιστοποίηση σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα