Μαραθώνας: Θέσεις εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού
Ο Δήμος Μαραθώνος υλοποιεί τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και αναζητά εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό προσωπικό

Ο Δήμος Μαραθώνος ανακοίνωσε την πρόσληψη 11 ατόμων, εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής τετράωρης απασχόλησης απασχόλησης, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.

Οι συμβάσεις που θα συνάψουν οι εκπαιδευτικοί με το Δήμο θα έχουν διάρκεια έως τις 31 Αυγούστου 2022, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Να σημειωθεί ότι η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας / Δομή θα παρέχει υπηρεσίες (αξία τοποθέτησης) voucher σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2021-2022

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται από το Δήμο Μαραθώνος είναι οι εξής:

ΕιδικότηταΑριθμός ατόμωνΤυπικά ειδικά προσόντα
Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΠΕ4Πτυχίο τμήματος επιστήμης Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .
Εκπαιδευτικό Προσωπικό- Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας  ΠΕ2Πτυχίο ή Δίπλωμα Παιδαγωγού με κατευθύνσεις: Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στη παιδαγωγική ή Δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) AEI  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών την ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό- Ιστορίας-Αρχαιολογίας  ΠΕ        1Πτυχίο τμήματος επιστήμης Ιστορικού Αρχαιολογικού ή πτυχίο της Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, ή ομώνυμος τίτλος της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
Εκπαιδευτικό Προσωπικό- Νηπιαγωγών ΠΕ1Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών προσχολικής αγωγής και  εκπαίδευσης ή επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική ηλικία  ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολικής  ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Καλλιτεχνικό  Προσωπικό- Θεατρικών – κινηματογραφικών σπουδών ΠΕ1Πτυχίο Θεατρικών Σπουδών της ημεδαπής ή πτυχίο της σχολής Καλών Τεχνών του τμήματος Θεατρικών σπουδών ή το ομώνυμο πτυχίο άλλης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ΑΕΙ ή πτυχίο του Τμήματος κινηματογράφου της σχολής καλών τεχνών ή το ομώνυμο πτυχίο άλλης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ΑΕΙ.
Καλλιτεχνικό  Προσωπικό- Καθηγήτρια Μουσικών ΠΕ, ΤΕ ΔΕ2Πτυχίο Μουσικής και οπτικοακουστικών μέσων και τεχνών του τμήματος της Σχολής  Μουσικών σπουδών ή Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ή Τεχνολόγων Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Τεχνολόγων Τεχνολογίας ήχου και Μουσικών Οργάνων Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ή Απόφοιτη αναγνωρισμένων Ωδείων με δικαίωμα διδασκαλίας ή κάτοχοι πτυχίου Ωδικής. και  Δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.) στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (γραφείο πρωτοκόλλου) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται.

Οι συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθούν από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί με απόφαση του Δημάρχου Μαραθώνος, και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από το γραφείο προσωπικού του Δήμου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΔΩΡΕΑΝ το 1ο Τεστ προσομοίωσης για τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Πώς γίνεσαι Εκπαιδευτής Ενηλίκων με υψηλές αμοιβές; Όλοι μπορούν!

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: ΑΛΛΑΞΕ Η ΥΛΗ - Αποκτήστε την εδώ μαζί με ασκήσεις και λύσεις

ΝΕΟ! Εύκολη Πιστοποίηση Ιταλικών με εξ αποστάσεως πρόγραμμα ΑΜΕΣΑ (μόρια 2ης ξένης γλώσσας)

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

sfouggarades
«Ή σφουγγάρι ή τομάρι!» - Το τρομερό δίλημμα των σφουγγαράδων που αποδεκατίστηκαν από τη νόσο των δυτών
Έφευγαν ξαφνικά ή έμεναν παράλυτοι - Η νόσος που θέριζε χιλιάδες Δωδεκανήσιους
«Ή σφουγγάρι ή τομάρι!» - Το τρομερό δίλημμα των σφουγγαράδων που αποδεκατίστηκαν από τη νόσο των δυτών