ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ
Καλλιτεχνικό προσωπικό στον Πολιτιστικό Οργανισμό Κορυδαλλού
Την πρόσληψη καθηγητών μουσικής, ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας και άλλων ειδικοτήτων προκηρύσσει ο Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού του Δήμου Κορυδαλλού

Ο Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού του Δήμου Κορυδαλλού προτίθεται να προσλάβει για την λειτουργία των καλλιτεχνικών –επιμορφωτικών τμημάτων του, εκπαιδευτικό προσωπικό, για τη περίοδο 2021-2022 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση).

Συνολικά ο Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού θα προβεί στην πρόσληψη 66 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών.

Να σημειωθεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας κάποιου τμήματος, είναι η ύπαρξη ενδιαφέροντος από μαθητές για την στελέχωση τους.

Οι ειδικότητες

Τριάντα εννέα (39) καθηγητές ή δάσκαλοι στις εξής ειδικότητες:

 • ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ή ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ή ΠΤΥΧΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ή ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ή ΣΥΝΘΕΣΗΣ 4
 • ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΙΘΑΡΑΣ 6 ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΙΑΝΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΙΑΝΟΥ 7
 • ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΒΙΟΛΙΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΙΟΛΙΟΥ 4
 • ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΒΙΟΛΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΙΟΛΑΣ 1
 • ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ 2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ 1
 • ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ 2
 • ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΙΑΝΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1
 • ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 1
 • ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ 2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΝΩΔΙΑΣ 1
 • ΔΑΣΚΑΛΟ ή ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ 1
 • ΔΑΣΚΑΛΟ ή ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ 1
 • ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2
 • ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΥ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1

Είκοσι επτά (27) καθηγητές ή δάσκαλοι στις εξής ειδικότητες:

 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ή ΙΣΟΤΙΜΗΣΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ή ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 6
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ Ή ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1
 • ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΕΡΓΩΝΤΕΧΝΗΣΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΑΛAIΩΣΗΣΜΕΠΕΝΤΑΕΤΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (COMICS-ANIMATION) ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Ι. Ή ΙΣΟΤΙΜΟ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1
 • ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ή ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1
 • ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΕΚ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1
 • ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΙΓΟΥΡΑΣ «ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ» ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΚΤΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ 1
 • ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΕΚ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1
 • ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ Ή ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΉΙΔΙΩΤΙΚΟΥΙΕΚ Ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ 1
 • ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2
 • ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΜΟΝΤΕΡΝΩΝΧΟΡΩΝΑΠΟΦΟΙΤΟΙΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΠΕΝΤΑΕΤΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΦΑΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΙΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Ι.Ή ΙΣΟΤΙΜΟ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟΘΕΑΤΡΙΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝΑ.Ε.Ι.ΜΕΑΝΑΛΟΓΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑ 2

Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στον Οργανισμό Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4-18121 Κορυδαλλός) κατά τις ώρες 10.00-13.30. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. 

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για την διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2104944364-5 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00-14:00

Αναλυτικά η προκήρυξη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ (ΑΣΕΠ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ):

Μόνιμες προσλήψεις στον ΟΑΕΔ μέσω ΑΣΕΠ: Βγήκε η προκήρυξη

Λάβε σε 10 ημέρες Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening (αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

σχετικά άρθρα

ΙΕΠ: Προσωρινοί πίνακες επιμορφωτών Β' για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε Προγράμματα Σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό
Προσωρινούς πίνακες κατάταξης Επιμορφωτών Β για την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό εξέδωσε το ΙΕΠ
ΙΕΠ: Προσωρινοί πίνακες επιμορφωτών Β' για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε Προγράμματα Σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό
mati
Πυρκαγιά στο Μάτι: Ποινική δίωξη στον πρώην αρχηγό της Πυροσβεστικής
Ποινική δίωξη πλημμεληματικού χαρακτήρα στον πρώην αρχηγό της Πυροσβεστικής, για τις πιέσεις του στον πραγματογνώμονα για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι
Πυρκαγιά στο Μάτι: Ποινική δίωξη στον πρώην αρχηγό της Πυροσβεστικής