Προσλήψεις: Φύλακες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
INTIME NEWS / ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Προσλήψεις 77 φυλάκων και εργατών καθαριότητας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα επτά (77) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις που θα έχουν έχουν διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών και η υπηρεσία τους θα ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Οι θέσεις εργασίας:

Οι θέσεις εργασίας αφορούν προσωπικό Δευτεροβάθμια (ΔΕ) και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) και κατανέμονται ως εξής:

  • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - 64 θέσεις
  • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - 5 θέσεις
  • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - 8 θέσεις

Οι προσληφθέντες θα μοιραστούν και θα εργαστούν, όπως φαίνεται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη, στον Αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και της Φαιστού, στο Φρούριο Κουλέ, στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων, της Γορτύνας, στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσάρας, στο αρχαιολογικό χώρο Τυλισού, και στην αρχαιολογική συλλογή Αρχάνων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικάηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου[email protected]

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωσηακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμότου υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία

Αναλυτικά η προκήρυξη

Διαβάστε νέες ειδήσεις για την εργασία και τις προσλήψεις:

Λάβε σε 10 ημέρες Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening (αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

σχετικά άρθρα