ΑΣΕΠ: 170 νέες προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά
Προσλήψεις 170 ατόμων στο Δήμο Πειραιά με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου διάρκειας έως και τις 5 Ιουλίου 2021

Ο Δήμος Πειραιά ανακοίνωσε την πρόσληψη εκατόν εβδομήντα (170) ατόμων µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και τις 05-07-2021, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω της σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19.

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail
[email protected], από 13-01-2021 έως και 19-01-2021, µε θέµα ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ. 

Οι θέσεις εργασίας

Οι θέσεις εργασίας κατανέμονται ως εξής:

Για τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:

 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) - 19 θέσεις
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) - 15 θέσεις
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1 θέση
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 67 θέσεις

Για τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων:

 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - 2 θέσεις
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - 1 θέση
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ - 2 θέσεις
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ - 3 θέσεις
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ - 2 θέσεις
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ - 3 θέσεις
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ - 16 θέσεις
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - 3 θέσεις
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 θέσεις
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ - 2 θέσεις

Για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου:

 • ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ - 2 θέσεις
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ - 1 θέση
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ - 1 θέση
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - 27 θέσεις

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 4. Βεβαίωση Ανεργίας.
 5. Ο απαιτούµενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών σύµφωνα µε τους ανωτέρω πίνακες.
 6. Η απαιτούµενη επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας, άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τους ανωτέρω πίνακες τυπικών προσόντων, ανά ειδικότητα.
 7. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), (για την πλήρωση των θέσεων για τις οποίες απαιτείται),
 8. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (για την πλήρωση των θέσεων για τις οποίες απαιτείται).
 9. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας, ανάλογα µε τον κατατιθέµενο τίτλο σπουδών, για τις ειδικότητες που απαιτείται,

Αναλυτικά η προκήρυξη

elstat_13.jpg

Μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο (ΕΛ.ΣΤΑΤ/ΕΚΑΠΤΥ)

Η προκήρυξη 5Ε/2020 για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.) Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 22 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η συνέχεια του άρθρου εδώ...

Διαβάστε νέες ειδήσεις για την εργασία και τις προσλήψεις:

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Πάρε εξ αποστάσεως Αγγλικά B2,C2 ΧΩΡΙΣ εξετάσεις σε προφορικά - Έκθεση 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ σε 10 ημέρες Εξ αποστάσεως για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening (αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

Νέα προκήρυξη ΕΠΟΠ: 15.000 προσλήψεις - Πώς θα πάρετε 150 μόρια

 

σχετικά άρθρα

ΚΙΝΑΛ: Επικίνδυνος ο παραλληλισμός Χούντας - Πανεπιστημιακής Αστυνομίας
ΚΙΝΑΛ: Επικίνδυνος ο παραλληλισμός Χούντας - Πανεπιστημιακής Αστυνομίας
Σχόλιο του εκπροσώπου τύπου του ΚΙΝΑΛ, Παύλου Χρηστίδη, σε αναφορά του υφυπουργού Παιδείας, Άγγελου Συρίγου, για τη Χούντα
ΚΙΝΑΛ: Επικίνδυνος ο παραλληλισμός Χούντας - Πανεπιστημιακής Αστυνομίας