Υδρονομείς στο Δήμο Δομοκού
Δείτε τα δικαιολογητικά

Ο Δήμος Δομοκού για την αρδευτική περίοδο 2020, ανακοινώνει την πρόσληψη 8 Υδρομέων Άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/03/2020-02/04/2020

Πληροφορίες: τηλ. 22323 50210

Αναλυτικότερα:
8 Υδρονομείς στο Δήμο Δομοκού

σχετικά άρθρα