Θέσεις εργατών, διοικητικού και οικονομικού προσωπικού στη Χαλκηδόνα
Δείτε τα δικαιολογητικά

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος:

  • 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
  • 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  • 2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  • 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
  • 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  • 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
  • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
  • 4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα δικαιολογητικά, στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Χαλκηδόνος (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 36 Κουφάλια Θεσσαλονίκης) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος, Σταυρούλα Δελιάκη (τηλ. 2391330152) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή από 27-02-2020 έως και 03-03-2020.

Δείτε τη προκήρυξη εδώ 

σχετικά άρθρα