Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών: Προγραμματισμός προσλήψεων για το 2020
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2020.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό του  ζητά από τους φορείς του Δημοσίου να υποβάλλουν αιτήματα  για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2020. 
Στην εγκύκλιό του  σημειώνει ότι έχει αναπτυχθεί  ηλεκτρονική εφαρμογή για τον Ετήσιο Προγραμματισμό των προσλήψεων με στόχο, μεταξύ άλλων, την επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του Δηµοσίου.

Τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από συνοπτική έκθεση που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Τεκμηρίωση αναγκαιότητας, για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού,

β. τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα (εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό),

γ. τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης,

δ. το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος.

Ο εγκεκριμένος ετήσιος προγραμματισμός αποστέλλεται αμελλητί στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να διαμορφώσει τον προγραμματισμό του για τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που εμπίπτουν στην  αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κατά την υποβολή των αιτημάτων εκ μέρους όλων των φορέων και υπηρεσιών,  πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που υπάρχουν και η προσπάθεια που καταβάλλεται για την τήρηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και ιδίως του λόγου μία (1) αποχώρηση/μία (1) πρόσληψη για το τακτικό προσωπικό…

Για τους λόγους οι φορείς καλούνται σε συνετή και ρεαλιστική εκτίμηση των αναγκών τους.

  Πρώτη Φάση – Υποβολή Αιτήσεων Προγραμματισμού Προσλήψεων
Στην πρώτη φάση, η πρωτογενής καταχώριση των αιτήσεων προγραμματισμού προσλήψεων θα γίνει από τους φορείς προς το εποπτεύον Υπουργείο τους, ως εξής:

α) Ανεξάρτητες Αρχές

Οι Ανεξάρτητες Αρχές επιλέγουν το οικείο Υπουργείο, εκτός από τις κάτωθι Ανεξάρτητες Αρχές που υποβάλλουν τα αιτήματά τους απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών:

– Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δείτε την εγκύκλιο αναλυτικά εδώ 

σχετικά άρθρα

Θεσσαλονίκη: Εκπαιδευτικοί γίνονται ανάδοχοι ασυνόδευτων προσφυγόπουλων
Θεσσαλονίκη: Εκπαιδευτικοί γίνονται ανάδοχοι ασυνόδευτων προσφυγόπουλων
Μια ομάδα εθελοντών καθηγητών λειτουργούν ως άτυποι νονοί με βασικό σκοπό να βοηθούν ανήλικους ασυνόδευτους πρόσφυγες να ενταχθούν στο σχολείο
Θεσσαλονίκη: Εκπαιδευτικοί γίνονται ανάδοχοι ασυνόδευτων προσφυγόπουλων
ΕΛΜΕ Χανίων: Εκλογοαπολογιστική  συνέλευση και εκλογές για το ΔΣ
ΕΛΜΕ Χανίων: Εκλογοαπολογιστική  συνέλευση και εκλογές για το ΔΣ
Εκλογοαπολογιστική  συνέλευση και εκλογές για το ΔΣ και την ΕΕ της ΕΛΜΕ Χανίων και αντιπροσώπων για το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ  ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12...
ΕΛΜΕ Χανίων: Εκλογοαπολογιστική  συνέλευση και εκλογές για το ΔΣ