Ασκούμενοι Δικηγόροι στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προσκαλεί Ασκούμενου Δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης στην ΕΕΤΤ, για διάρκεια έξι (6) μηνών, με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών.

Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στην ΕΕΤΤ ορίζονται σε πέντε (5).

Πληροφορίες: τηλ. 210 6151000

Δείτε τη προκήρυξη εδώ 

σχετικά άρθρα