Θέσεις στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις

1 συνεργάτης έρευνας στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων - Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών πληροφορικής
Καταληκτική Ημερομηνία: 30/09/2019

2 Θέσεις Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ ή Πτυχιούχων Πληροφορικής, ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ για την διαχείριση (management) ερευνητικών έργων,
2 θέσεις Προγραμματιστών Web Front-End & 2 θέσεις Αποφοίτων ΑΕΙ /ΤΕΙ με Μεταπτυχιακό τίτλο με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ ή/και Μάνατζμεντ

Καταληκτική Ημερομηνία: 31/10/2019

Γραφείο διασύνδεσης ΔΠΘ

best of network

σχετικά άρθρα