37 θέσεις μαθητείας στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Εύρεση εργασίας

Το Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ δύναται να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας προς όφελος τόσο των μαθητευόμενων όσο και της τοπικής κοινωνίας και μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις των εργοδοτών / φορέων για την εκπαίδευση των μαθητευόμενων, μετέχοντας στην υλοποίηση της μαθητείας των σχολικών ετών 2019-2020, για συνολικό αριθμό 37 μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων:

Α/ΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Ι.Ε.Κ.)ΑΡΙΘ. ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-20
1ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΙ.Ε.Κ.1
2ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΕΠΑ.Σ1
3ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ – ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝΕΠΑ.Σ1
4ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝΕΠΑ.Λ1
5ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΕΠΑ.Σ1
6ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕΠΑ.Λ1
7ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/ΥΙ.Ε.Κ.1
8ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΠΑ.Λ7
9ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΕΠΑ.Λ2
10ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΙ.Ε.Κ.1
11ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΕΠΑ.Λ.5
12ΒΟΗΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣΕΠΑ.Σ5
13ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΙ.Ε.Κ.10
 ΣΥΝΟΛΟ 37

Δείτε την ανακοίνωση αναλυτικά εδώ

σχετικά άρθρα

Η οικογένεια Θάνου Μικρούτσικου: «Ευχαριστούμε αλλά δεν δεχόμαστε την κηδεία δημοσία δαπάνη»
Η οικογένεια Θάνου Μικρούτσικου: «Ευχαριστούμε αλλά δεν δεχόμαστε την κηδεία δημοσία δαπάνη»
«Σε μια χώρα που οι δημιουργοί δεν έχουν την δυνατότητα διαχείρισης των πνευματικών τους δικαιωμάτων γιατί να κηδεύονται εκπρόσωποί τους δημοσία...
Η οικογένεια Θάνου Μικρούτσικου: «Ευχαριστούμε αλλά δεν δεχόμαστε την κηδεία δημοσία δαπάνη»