3 θέσεις στο Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης
Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις

Μία (1) θέση Ερευνητή Α' ή Β' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Μελέτη και μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των υδρογονανθράκων στο περιβάλλον
Νέα καταληκτική Ημερομηνία: 26/07/2019

Μία (1) θέση Ερευνητή Α' ή Β' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Έρευνα (exploration) πετρελαίου
Νέα καταληκτική Ημερομηνία: 22/07/2019

Μία (1) θέση Ερευνητή Α’ ή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση ταμιευτήρων πετρελαίου (reservoir engineering)
Νέα καταληκτική Ημερομηνία: 22/07/2019

Γραφείο διασύνδεσης ΔΠΘ

σχετικά άρθρα

Ν. Κεραμέως: «Τα ελληνικά Πανεπιστήμια ανοίγονται στον κόσμο»
Ν. Κεραμέως: «Τα ελληνικά Πανεπιστήμια ανοίγονται στον κόσμο»
Τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξωστρέφεια της Ανώτατης Εκπαίδευσης, παρουσίασε η Υπουργός, Νίκη...
Ν. Κεραμέως: «Τα ελληνικά Πανεπιστήμια ανοίγονται στον κόσμο»