Ναυαγοσώστες στο Δήμο Πάρου
Εύρεση εργασίας

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ∆Ω∆ΕΚΑ (12) ναυαγοσωστών, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών.

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Πάρου, έδρα Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την Πέµπτη 30 Μαΐου 2019.

Δείτε τη προκήρυξη ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα