Μεγάλη διαδικτυακή Έρευνα για την αγορά εργασίας και την Εκπαίδευση

Η ανεργία σήμερα στην Ελλάδα αγγίζει το 20.6 % κατατάσσοντας την στην υψηλότερη θέση Ευρωπαϊκή χώρα (πηγή:Eurostat). Το 42.3% του ποσοστού αυτού αφορά νέους ανθρώπους κάτω των 25 ετών οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν χαμηλούς μισθούς, δυσκολία εύρεσης εργασίας,’εκμετάλλευση’  και νέες μορφές απασχόλησης.

Άμεσες επιπτώσεις των παραπάνω αφορούν τόσο λειτουργικές διαστάσεις ( π.χ. πρόβλημα βιοπορισμού , συμβιβασμός σε προσωρινές λύσεις, στασιμότητα ζωής) αλλά και ψυχολογικές επεκτάσεις (π.χ. χαμηλή αυτοεκτίμηση, απογοήτευση, κοινωνική δυσκολία)

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προτάσεις και λύσεις που αφορούν τον ‘απεγκλωβισμό’ από αυτήν την κατάσταση και την βοήθεια εύρεσης εργασίας είναι περισσότερο επίκαιρες από ποτέ.

Η μεγαλύτερη πλατφόρμα εργασίας στην Ελλάδα, το proson.gr κάνει μία έρευνα για τις ανάγκες και την οπτική που έχουν οι σημερινοί νέοι και άνεργοι στην Ελλάδα.

Απαντήστε στις ερωτήσεις μας εδώ

σχετικά άρθρα